National Library of Australia

Showing 1 - 12 of 12 Results for subject:"Kawashima, Yoshiko, 1906?-1948."
Sort by:
 
 
Chao ji nü die : Jin Bihui wai zhuan / Liu Xi
超级女谍 : 金壁辉外传 / 柳溪
by Liu, Xi, 1924-
柳溪, 1924-
[Changchun shi] : Bei fang fu nü er tong chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[长春市]: 北方妇女儿童出版社: 吉林省新华书店发行, 1987
 
 
Su Qin wang yu Chuandao Fangzi fu nü / [zuo zhe Zhu Zijia i.e. Jin Xiongbai]
肅親王與川島芳子父女 / [作者朱子家 i.e. 金雄白]
by Chin, Hhsiung-pai, 1903-
金雄白, 1903-
Taibei : Xin wan xiang yue kan she : Zong jing xiao Ming de shu ju, Minguo 69 [1980]
台北 : 新萬象月刊社 : 總經銷明德書局, 民國69 [1980]
 
 
Su Qin wang yu Chuandao Fangzi fu nü / [zuo zhe Zhu Zijia i.e. Jin Xiongbai]
肅親王與川島芳子父女 / [作者朱子家 i.e. 金雄白]
by Chin, Hhsiung-pai, 1903-
Taibei : Xin wan xiang yue kan she : Zong jing xiao Ming de shu ju, Minguo 69 [1980]
台北 : 新萬象月刊社 : 總經銷明德書局, 民國69 [1980]
 
 
Nan zhuang nü die : Chuandao Fangzi zhuan / Shangban Dongzi zhu ; Gong Changjin yi
男装女谍 : 川岛芳子传 / 上坂冬子著 ; 巩长金译
Uniform title: Dansō no reijin Kawashima Yoshiko den. Chinese
男装の麗人川島芳子伝. Chinese
by Kamisaka, Fuyuko, 1930-2009
上坂冬子, 1930-
[Beijing] : Jie fang jun chu ban she, 1985
[北京] : 解放军出版社, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Hyōden Kawashima Yoshiko : dansō no etoranze / Terao Saho
評伝川島芳子 : 男装のエトランゼ / 寺尾紗穂
by Terao, Saho, 1981-
寺尾紗穂, 1981-
Tōkyō : Bungei Shunjū, 2008
東京 : 文芸春秋, 2008
 
 
Dōran no kage ni : watakushi no hanseiki / Kawashima Yoshiko cho. Kawashima Yoshiko gokuchūki : denki Kawashima Yoshiko / Hayashi Mokubee cho
動乱の蔭に : 私の半生記 / 川島芳子著. 川島芳子獄中記 : 伝記・川島芳子 / 林杢兵衛著
by Kawashima, Yoshiko, 1906?-1948
川島芳子, 1906?-1948
Tōkyō : Ōzorasha, 1997
東京 : 大空社, 1997
 
 
Kawashima Yoshiko : dōran no kage ni / [chosha Kawashima Yoshiko]
川島芳子 : 動乱の蔭に / [著者川島芳子]
by Kawashima, Yoshiko, 1906?-1948
川島芳子, 1906?-1948
Tōkyō : Nihon Tosho Sentā, 2012
東京 : 日本図書センター, 2012
 
 
Sen'un Ajia no jōō / kantoku Nomura Hiromasa ; seisaku Ōkura Mitsugi
戦雲アジアの女王 / 監督野村浩將 ; 製作大蔵貢
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Deagosutīni Japan, 2015
東京 : 株式会社デアゴスティーニ・ジャパン, 2015
VideoVideo [text, two-dimensional moving image, volume, videodisc]
 
 
Luan shi de xi sheng zhe : chong tan Chuandao Fangzi de bei ju yi sheng = Dansō no reijin Kawashima Yoshiko den / Shangban Dongzi zhu ; Huang Yaojin yi
亂世的犧牲者 : 重探川島芳子的悲劇一生 = 男装の麗人 · 川島芳子伝 / 上坂冬子著 ; 黃耀進譯
Uniform title: Dansō no reijin Kawashima Yoshiko den. Chinese
男装の麗人・川島芳子伝. Chinese
by Kamisaka, Fuyuko, 1930-2009
上坂冬子, 1930- 2009
Xinbei Shi : Ba qi wen hua chu ban, 2015
新北市 : 八旗文化出版, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Dansō no reijin / Muramatsu Shōfū cho
男装の麗人 / 村松梢風著
by Muramatsu, Shōfū, 1889-1961
村松梢風, 1889-1961
Tōkyō : Ōzorasha, 1998
東京 : 大空社, 1998
 
 
Tai yang qi xia de kui lei : Manzhouguo, Hua bei zheng quan yu Chuandao Fangzi mi hua / Chen Jiying deng zhu ; Cai Dengshan bian
太陽旗下的傀儡 : 滿洲國、華北政權與川島芳子秘話 / 陳紀瀅等著 ; 蔡登山編
by Chen, Jiying, 1908-1997
陳紀瀅, 1908-1997
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2014 , ©2014
台北市 : 獨立作家, 2014年6月
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.