National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 162 Results for subject:"Korean War, 1950-1953 -- Personal narratives."
Sort by:
 
 
Kang Mei yuan Chao yun dong shi hua, Hu Zhongzhi zhu
抗美援朝运动史話, 胡仲持著
by Hu, Zhongchi
胡仲持
Beijing, Zhongguo qing nian chu ban she, 1956
北京, 中國青年出版社, 1956
 
 
Che-4 chŏnsŏn isang itta / [chiŭni Yi Kyŏng-nam]
제4전선이상있다/ [지은이이경남]
by Yi, Kyŏng-nam
이경남
Sŏul-si : Palgŭn Maŭm ŭl Kajin Saramdŭl, 1998
서울시 : 밝은마음을가진사람들, 1998
 
 
Seoul, Dae-Dong Moon Hwa Sa [c1958]
 
 
by Tunstall, Julian
London : Lawrence & Wishart, 1953
 
 
Zhi yuan jun lao bing hui yi lu = Zhiyuanjun laobing huiyilu / Yuan Yongsheng, Shen Hexiang zhu bian
志愿軍老兵回忆录 = Zhiyuanjun laobing huiyilu / 袁永生, 沈鹤翔主编
Chengdu : Sichuan da xue chu ban she, 2013
成都 : 四川大学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Na nian, na yue, Yalü Jiang na bian de ji yi : 1950-1953 wo zai Chaoxian zhan chang / He Zongguang zhu
那年, 那月, 鸭绿江那边的记忆 : 1950-1953我在朝鲜战场 / 何宗光著
by He, Zongguang, 1932-
何宗光, 1932-
Beijing : Chang zheng chu ban she, 2011
北京 : 长征出版社, 2011
 
 
Wei le zu guo he ren lei / Wang Xiyan [zhu]
為了祖國和人類 / 王西彥 [著]
by Wang, Xiyan, 1914-
王西彥, 1914-
Shanghai : Xin wen yi chu ban she, 1954
上海 : 新文藝出版社, 1954
 
 
Han zhan fan gong yi shi fang tan lu / Zhou Xiuhuan, Zhang Shiying, Ma Guozheng fang wen ; [Zhou Weipeng ji lu]
韓戰反共義士訪談錄 / 周琇環, 張世瑛, 馬國正訪問 ; [周維朋記錄]
Taibei Shi : Guo shi guan, 2013
臺北市 : 國史館, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Yŏksa ap esŏ : han sahakcha ŭi 6-25 ilgi / Kim Sŏng-chʻil
歷史앞에서 : 한사학자의6・25 일기 / 김성칠
by Kim, Sŏng-chʻil, 1913-1951
김성칠, 1913-1951
Sŏul : Chʻangjak kwa Pipʻyŏngsa, 1993
서울 : 창작과비평사, 1993
 
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.