National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 454 Results for subject:"Language - Translation."
Sort by:
 
 
by Suphannī Pinmanī
Bangkok : Samnakphim Čhulālongkō̧nmahāwitthayālai, 2546 [1003]
 
 
by Aminu, Mamudu
[Kano, Nigeria : Aminu Zinariya Recording & Pub. Co., c1978]
 
 
Ying han fan yi 100 xin fa / Su Shaoxing
英漢翻譯100心法 / 蘇紹興
by Su, Shaoxing
蘇紹興
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 2008
香港 : 商務印書館, 2008
 
 
Lin Yiliang lun fan yi / Lin, Yiliang zhu
林以亮論翻譯 / 林以亮著
by Lin, Yiliang, 1919-1996
林以亮, 1919-1996
Taibei : Ji wen chu ban she, Minguo 63 [1974]
台北 : 志文出版社, 1974
 
 
by Villareal, Corazon D
Diliman, Quezon City : University of the Philippines Press, 1994
 
 
Ying wen Han yi ji qiao / Chen Tingyou zhu
英文汉译技巧 / 陈廷祐著
by Chen, Tingyou
陈廷祐
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1980
北京: : 外語教学与研究出版社: : 新华书店总店北京发行所经销, 1980
 
 
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
 
 
Han yu Ri yi chang shi / Wang Yuliang
汉语日译常识 / 王郁良
by Wang, Yuliang
王郁良
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 商务印书馆 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Honʾyaku o kangaeru : Nihongo no sekai, Eigo no sekai / Nakano Michio cho
翻訳を考える : 日本語の世界.英語の世界 / 中野道雄著
by Nakano, Michio, 1936-
中野道雄, 1936-
Tōkyō : Sanseidō, 1994
東京 : 三省堂, 1994
 
 
Fan yi guan jian / zhu zhe Xi Mingyuan
翻譯管見 / 著者奚明遠
by Xi, Mingyuan
奚明遠
[Taibei shi] : Tian gong shu ju, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 天工書局, 民國72 [1983]
 
 
Nihongo to Eigo : honʼyaku no tame ni / Isshiki Masako cho
日本語と英語 : 翻訳のために / 一色マサ子著
by Isshiki, Masako, 1908-
一色マサ子, 1908-
Tōkyō : Aratake Shuppan, Shōwa 52 [1977]
東京 : 荒竹出版, 昭和52 [1977]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.