National Library of Australia

Showing 121 - 140 of 732 Results for subject:"Language -- Periodicals."
Sort by:
 
 
Yu shu wai xue xi Chu zhong ban shang xun. [electronic resource] :
语数外学习 初中版上旬. [electronic resource] :
Uniform title: Yu shu wai xue xi (Online)
语数外学习(Online)
Wuhan : Hubei di er shi fan xue yuan, 2012-
武汉 : 湖北第二师范学院, 2012-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Xin yu wen xue xi Chu zhong ban = New Chinese study. [electronic resource] :
新语文学习 初中版 = New Chinese study. [electronic resource] :
Uniform title: Xin yu wen xue xi (Online)
新语文学习(Online)
Nanjing : Jiangsu jiao yu chu ban she xiao xue sheng yu wen xue xi bian ji bu, 1985-
南京 : 江苏教育出版社《小学生语文学习》编辑部, 1985-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhong xue yu wen jiao xue can kao zi liao [electronic resource]
中学语文教学参考资料 [electronic resource]
Uniform title: Zhong xue yu wen jiao xue can kao zi liao (Online)
中学语文教学参考资料(Online)
Xi'an : Shaanxi shi fan da xue, 1972-1974
西安 : 陕西师范大学, 1972-1974
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Yu shu wai xue xi Chu zhong ban. [electronic resource] :
语数外学习 初中版. [electronic resource] :
Uniform title: Yu shu wai xue xi (Online)
语数外学习(Online)
Wuhan : Hubei di er shi fan xue yuan, 2006-2006
武汉 : 湖北第二师范学院, 2006-2006
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zuo wen xin tian di Gao zhong ban = New horizon composition. [electronic resource] :
作文新天地 高中版 = New horizon composition. [electronic resource] :
Uniform title: Zuo wen xin tian di (Online)
作文新天地(Online)
Hangzhou : Zhejiang jiao yu xue yuan jiao xue yue kan she, 2005-
杭州 : 浙江教育学院教学月刊社, 2005-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Xiao xing xing Zuo wen 100 fen. [electronic resource] :
小星星 作文100分. [electronic resource] :
Uniform title: Xiao xing xing (Online)
小星星(Online)
Nanchang : Er shi yi shi ji chu ban she, 2009-
南昌 : 二十一世纪出版社, 2009-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Ying yu zi xue Teach yourself English. [electronic resource] =
英语自学 Teach yourself English. [electronic resource] =
Uniform title: Ying yu zi xue (Online)
英语自学(Online)
Shanghai : Shanghai wai guo yu da xue, 1985-
上海 : 上海外国语大学, 1985-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Feng kuang ying yu Yue du ban = Crazy English (reader). [electronic resource] :
疯狂英语 阅读版 = Crazy English (reader). [electronic resource] :
Uniform title: Feng kuang ying yu (Online)
疯狂英语(Online)
Nanchang : Jiangxi jiao yu chu ban she, 2006-
南昌 : 江西教育出版社, 2006-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Ke wai yu wen Chu zhong. [electronic resource] :
课外语文 初中. [electronic resource] :
Uniform title: Ke wai yu wen (Online)
课外语文(Online)
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she, 2002-
沈阳 : 辽宁人民出版社, 2002-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Xin yu wen xue xi Xiao xue gao nian ji ban = New Chinese study. [electronic resource] :
新语文学习 小学高年级版 = New Chinese study. [electronic resource] :
Uniform title: Xin yu wen xue xi (Online)
新语文学习(Online)
Nanjing : Jiangsu jiao yu chu ban she xiao xue sheng yu wen xue xi bian ji bu, 1985-
南京 : 江苏教育出版社《小学生语文学习》编辑部, 1985-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zuo wen cheng gong zhi lu Chu zhong ban. [electronic resource] :
作文成功之路 初中版. [electronic resource] :
Uniform title: Zuo wen cheng gong zhi lu (Online)
作文成功之路(Online)
Daqing : Daqing Shi jiao Shi jin xiu xue yuan, 2004-
大庆 : 大庆市教师进修学院, 2004-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhong xue sheng ying yu du xie Gao kao ban = Reading and writing. [electronic resource] :
中学生英语读写 高考版 = Reading and writing. [electronic resource] :
Uniform title: Zhong xue sheng ying yu du xie (Online)
中学生英语读写(Online)
Zhengzhou : Zhong xue sheng xue xi bao she, 2002-2003
郑州 : 中学生学习报社, 2002-2003
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zuo wen cheng gong zhi lu Gao zhong ban = A successful way to compositions. [electronic resource] :
作文成功之路 高中版 = A successful way to compositions. [electronic resource] :
Uniform title: Zuo wen cheng gong zhi lu (Online)
作文成功之路(Online)
Daqing : Daqing Shi jiao Shi jin xiu xue yuan, 2004-
大庆 : 大庆市教师进修学院, 2004-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zuo wen jiao xue tong xun [electronic resource]
作文教学通讯 [electronic resource]
Uniform title: Zuo wen jiao xue tong xun (Online)
作文教学通讯(Online)
Chifeng : Chifeng xue yuan, 2001-2003
赤峰 : 赤峰学院, 2001-2003
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Xiao xue sheng zuo wen fu dao Xiao xue 5-6 nian ji ban. [electronic resource] :
小学生作文辅导 小学5-6年级版. [electronic resource] :
Uniform title: Xiao xue sheng zuo wen fu dao (Online)
小学生作文辅导(Online)
Changchun : Bei fang fu nv er tong chu ban she, 1987-
长春 : 北方妇女儿童出版社, 1987-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Quan guo you xiu zuo wen xuan Gao zhong. [electronic resource] :
全国优秀作文选 高中. [electronic resource] :
Uniform title: Quan guo you xiu zuo wen xuan (Online)
全国优秀作文选(Online)
Nanjing : Jiangsu jiao yu chu ban she, 2005-
南京 : 江苏教育出版社, 2005-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhong xue yu wen jiao xue Language teaching in middle school. [electronic resource] =
中学语文教学 Language teaching in middle school. [electronic resource] =
Uniform title: Zhong xue yu wen jiao xue (Online)
中学语文教学(Online)
Beijing : Shou du shi fan da xue, 1979-
北京 : 首都师范大学, 1979-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Zhong xue sheng du xie Kao shi. [electronic resource] :
中学生读写 考试. [electronic resource] :
Uniform title: Zhong xue sheng du xie (Online)
中学生读写(Online)
Chengdu : Sichuan shao nian er tong chu ban she, 2003-
成都 : 四川少年儿童出版社, 2003-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Quan guo you xiu zuo wen xuan Xie zuo yu yue du jiao xue yan jiu. [electronic resource] :
全国优秀作文选 写作与阅读教学研究. [electronic resource] :
Uniform title: Quan guo you xiu zuo wen xuan (Online)
全国优秀作文选(Online)
Nanjing : Jiangsu jiao yu chu ban she, 2005-
南京 : 江苏教育出版社, 2005-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Xin dong fang ying yu Zhong xue sheng = New oriental English (teens). [electronic resource] :
新东方英语 中学生 = New oriental English (teens). [electronic resource] :
Uniform title: Xin dong fang ying yu (Online)
新东方英语(Online)
Beijing : Zhong hua quan guo xin wen gong zuo zhe xie hui, 2005-
北京 : 中华全国新闻工作者协会, 2005-
JournalJournal, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.