National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 317 Results for subject:"Language Standardization."
Sort by:
 
 
Xin shi qi de tui guang pu tong hua gong zuo = Xinshiqi de tuiguang putonghua gongzuo / Yu Genyuan zhu
新时期的推广普通话工作 = Xinshiqi de tuiguang putonghua gongzuo / 于根元著
by Yu, Genyuan
于根元
Beijing : Yu wen chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 语文出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Shanghai Shi guo jia ji yu yan wen zi gui fan hua shi fan xiao feng cai lu [electronic resource] / Shanghai Shi yu yan wen zi gong zuo wei yuan hui ban gong shi
上海市国家级语言文字规范化示范校风采录 [electronic resource] / 上海市语言文字工作委员会办公室
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2010
上海 : 上海教育出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Siryong kugŏ chungsim ŭi parŭn uri mal / Pak In-hwan pʻyŏnjŏ
실용國語중심의바른우리말 / 朴仁煥편저
by Pak, In-hwan
朴仁煥
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Segye Ilbo, 1991
서울특별시 : 世界日報, 1991
 
 
Xian dai Han yu gui fan zi dian = Xiandai hanyu guifan zidian / zhu bian Li Xingjian
现代汉语规范字典 = Xiandai hanyu guifan zidian / 主编李行健
Beijing : Yu wen chu ban she, 1998
北京 : 语文出版社, 1998
 
 
Xian dai han yu gui fan zi dian
现代汉语规范字典
Beijing : She hui ke xue wen xian : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
北京 : 社会科学文献出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Hyōjungo : kotoba no komichi / Tanaka Akio cho
標準語 : ことばの小径 / 田中章夫著
by Tanaka, Akio, 1932-
田中章夫, 1932-
Tōkyō : Seibundō Shinkōsha, 1991
東京 : 誠文堂新光社, 1991
 
 
Tui guang pu tong hua wen jian hui bian = Tuiguang putonghua wenjian huibian / ben she bian
推广普通话文件汇编 = Tuiguang putonghua wenjian huibian / 本社编
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 文字改革出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Pʻyojunŏ kyujŏng haesŏl
표준어규정해설
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Kugŏ Yŏnʾguso, 1988
서울특별시 : 국어연구소, 1988
 
 
Li Jinxi de guo yu jiang tan / [Li Jinxi zhu ; bian ji zhe Lu Yiyan]
黎錦熙的國語講壇 / [黎錦熙著 ; 編輯者陸衣言]
by Li, Jinxi, 1890-1978
黎錦熙, 1890-1978
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 12 [1923]
上海 : 中華書局, 民國12 [1923]
 
 
Uri mal tadŭmki / Kyemongsa Pʻyŏnjippu pʻyŏn
우리말다듬기 / 계몽사편집부편
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Kyemongsa, 1991
서울특별시 : 계몽사, 1991
 
 
by Sulaiman Masri
Petaling Jaya : Fajar Bakti, 1989
 
 
Dang qian wo guo yu yan wen zi de gui fan hua wen ti = Dangqian woguo yuyan wenzi de guifanhua wenti / zhu bian Lü Jiping ; fu zhu bian Dai Zhaoming
当前我囯语言文字的规范化问题 = Dangqian woguo yuyan wenzi de guifanhua wenti / 主编呂冀平 ; 副主编戴昭铭
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2000
上海 : 上海敎育出版社, 2000
 
 
Han zi he Han zi gui fan hua / Sun Junxi zhu
汉字和汉字规范化 / 孙钧锡著
by Sun, Junxi
孙钧锡
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 教育科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.