National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1746 Results for subject:"Language Styles."
Sort by:
 
 
Genbun itchi no hassei / Yamamoto Masahide
言文一致の発生 / 山本正秀
by Yamamoto, Masahide
山本正秀
Tōkyō : Bunkachō, Shōwa 44 [1969]
東京 : 文化庁, 昭和44 [1969]
BookBook [text, volume]
 
 
Xian dai ying yong wen / Song Jinyin bian zhu
現代應用文 / 宋金印編著
by Song, Jinyin
宋金印
Taibei : Wei xin shu ju, Minguo 62 [1973]
臺北 : 維新書局, 民國62 [1973]
BookBook [text, volume]
 
 
Shuo ming wen di xie fa / Gao Yuan, Wu Ying, Cui Xichen
说明文的写法 / 高原, 吴英, 崔锡臣
by Gao, Yuan
高原
Beijing : Beijing chu ban she, 1981
北京 : 北京出版社, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Chu kou cheng zhang : lun wen xue yu yan ji qi ta / Lao She
出口成章 : 论文学语言及其他 / 老舍
by Lao, She, 1899-1966
老舍, 1899-1966
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Xie zuo : gong dang zheng gan bu gan bu ji chu ke, Ying yu zhuan ye shi yong / Zhou Disun deng bian ; Hubei sheng gao deng jiao yu zi xue kao shi zhi dao wei yuan hui shen ting
写作: 供党政干部基础科, 英语专业使用 / 周迪荪等编; 湖北省高等教育自学考试指导委员会审订
[Wuhan shi] : Wuhan da xue chu ban she, 1984
[武汉市] : 武汉大学出版社, 1984
 
 
Zhongguo yu wen wen ti ci dian / Liu Zhiyong, Peng Shuzhen, Wen Yun bian zhu
中国语文文体词典 / 刘志勇, 彭淑珍, 文恽编著
by Liu, Zhiyong
刘志勇
Chengdu : Sichuan da xue chu ban she, 1989 [i.e. 1988]
成都 : 四川大学出版社, 1989 [i.e. 1988]
 
 
Zen yang xie shu qing wen / Guan Erdong
怎样写抒情文/ 关尔东
by Guan, Erdong
关尔东
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海: 上海教育出版社: 新華書痁上海发行所发行, 1982
 
 
Zen yang xie ji xu wen / Qin Zhaoji, Li Ning
怎样写记叙文 / 秦兆基, 李宁
by Qin, Zhaoji
秦兆基
Beijing : Beijing chu ban she, 1987
北京 : 北京出版社, 1987
 
 
Wen zhang xue dao lun / Zhang Shoukang zhu
文章學導論 / 張壽康著
by Zhang, Shoukang
张壽康
[Wuhan shi] : Hubei jiao yu chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[武汉市] : 湖北教育出版社 : 湖北省新华书店发行, 1985
 
 
Kindai buntai hassei no shiteki kenkyū Yamamoto Masahide cho
近代文体発生の史的研究 山本正秀著
by Yamamoto, Masahide, 1907-
Tōkyō, Iwanami Shoten, Shōwa 40 [1965]
東京, 岩波書店, 昭和40 [1965]
 
 
Xin ji diao za wen qian tan / Liu Jia
新基调杂文浅探 / 刘甲
by Liu, Jia
刘甲
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 文化藝術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Shuo ming wen zhi shi / Wang Wu ... [et al.]
说明文知识/ 王梧 ... [et al.]
Guiyang shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
贵阳市: 贵州人民出版社: 贵州省新華書店发行, 1984
 
 
Xie zuo wen xuan / Hunan shi fan da xue Zhong wen xi xie zuo jiao yan shi
写作文选 / 湖南师范大学中文系写作教硏室
Changsha shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985-
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1985-
 
 
by Smith, Ethan, 1762-1849
Exeter [N.H.] : Printed by C. Norris & Co. and sold at their bookstore ; Newburyport [Mass.] : Sold also by E. Little & Co., 1814
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.