National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 135 Results for subject:"Law -- Asia."
Sort by:
 
 
London ; New York : Routledge, 2000-
 
 
Uniform title: Australian journal of Asian law (Online)
Sydney [N.S.W.] : Federation Press, 1999-2010
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Asia kakkuk ŭi hoesapŏp / [pʻyŏnjip Kukhoe Tosŏgwan Ippŏp Chosaguk]
아시아각국의會社法 / [編輯國會圖書館立法調查局]
Uniform title: Asia shokoku no kaishahō. Korean
アジア諸国の会社法. Korean
[Seoul] : Taehan Minʾguk Kukhoe Tosŏgwan, 1971
[Seoul] : 大韓民國國會圖書館, 1971
 
 
Asia cheguk ŭi kwangŏp chŏngchʻaek / [pʻyŏnjibin Sŏ Pyŏng-han]
아시아諸國의鑛業政策 / [編輯人徐柄漢]
[Seoul] : Kukhoe Tosŏgwan, 1976
[Seoul] : 國會圖書館, 1976
 
 
Ya Zhou guo jia xian zheng zhi du bi jiao = Yazhou guojia xianzheng zhidu bijiao / Wang Wei, Pan Weijie zhu bian ; zhuan gao ren Wang Wei ... [et al.]
亚洲国家宪政制度比较 = Yazhou guojia xianzheng zhidu bijiao / 王蔚, 潘伟杰主编 ; 撰稿人王蔚 ... [et al.]
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2004
上海市 : 上海三聯書店, 2004
 
 
Dordrecht : M. Nijhoff, 1990-
 
 
Singapore : Published by Butterworths Asia for School of Accountancy & Business, Nanyang Technological University, [1993]-2003
 
 
Seattle, Wash. : University of Washington Press, 1969-2011
 
 
Henʾyōsuru Ajia no hō to tetsugaku / Imai Hiromichi, Morigiwa Yasutomo, Inoue Tatsuo hen
変容するアジアの法と哲学 / 今井弘道, 森際康友, 井上達夫編
Tōkyō : Yūhikaku, 1999
東京 : 有斐閣, 1999
 
 
Ya Zhou fa lun tan. Di 1 juan = Asian law forum. Vo. 1, Fa lü yu Ya Zhou she hui de bian ge / Tian He zhu bian
亚洲法论坛. 第1卷 = Asian law forum. Vo. 1, 法律与亚洲社会的变革 / 田禾主编
Beijing Shi : Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 2006
北京市 : 中国人民公安大学出版社, 2006
 
 
Leichardt, N.S.W. : Federation Press 1999-2010
JournalJournal, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.