National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 184075 Results for subject:Law.
Sort by:
 
 
Zhi guo an bang de ji shi : Deng Xiaoping fa zhi si xiang yan jiu / Bi Dongling, Li Xuwen, Zeng Yong zhu
治国安邦的基石 : 邓小平法制思想研究 / 毕东岭, 李旭文, 曾勇著
by Bi, Dongling
毕东岭
Beijing : Jie fang jun chu ban she, 1994
北京 : 解放军出版社, 1994
 
 
Han Fei de fa zhi si xiang ji qi li shi yi yi / Cai Yingwen zhu
韓非的法治思想及其歷史意義 / 蔡英文著
by Cai, Yingwen
蔡英文
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國75 [1986]
 
 
Jiangsu fa xue tong xun [electronic resource]
江苏法学通讯 [electronic resource]
Uniform title: Jiangsu fa xue tong xun (Online)
江苏法学通讯(Online)
Nanjing : Jiangsu Sheng fa xue hui, 1986-1986
南京 : 江苏省法学会, 1986-1986
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shandong fa xue [electronic resource]
山东法学 [electronic resource]
Uniform title: Shandong fa xue (Online)
山东法学(Online)
Jinan : Shandong Sheng fa xue hui, 1986-1999
济南 : 山东省法学会, 1986-1999
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Jinling fa lv ping lun Jinling law review. [electronic resource] =
金陵法律评论 Jinling law review. [electronic resource] =
Uniform title: Jinling fa lv ping lun (Online)
金陵法律评论(Online)
Nanjing : Nanjing shi fan da xue fa xue yuan, 2001-
南京 : 南京师范大学法学院, 2001-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Hebei fa xue Hebei law science. [electronic resource] =
河北法学 Hebei law science. [electronic resource] =
Uniform title: Hebei fa xue (Online)
河北法学(Online)
Shijiazhuang : Hebei zheng fa zhi ye xue yuan, 1983-
石家庄 : 河北政法职业学院, 1983-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Fujian fa xue [electronic resource]
福建法学 [electronic resource]
Uniform title: Fujian fa xue (Online)
福建法学(Online)
Fuzhou : Fujian Sheng fa xue hui, 1988-
福州 : 福建省法学会, 1988-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Henan jing ji xin chang tai de fa zhi bao zhang / Wang Feng deng zhu
河南经济新常态的法治保障 / 王锋等著
by Wang, Feng
王锋
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016
北京市 : 社会科学文献出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Hōshi taisō : hōrei no bu / Beppu Daigaku Fuzoku Hakubutsukan
封事太宗 : 法令の部 / 別府大学付属博物館
Beppu : Beppu Daigaku Fuzoku Hakubutsukan, 1983
別府 : 別府大学付属博物館, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Tiao jie wei zhu shen pan wei fu / Shan Gan Ning bian qu zheng fu ban gong ting bian
調解為主審判為輔 / 陜甘寧邊區政府辦公廳編
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, [1975?]
 
 
Shandong Sheng cai zheng she hui bao zhang zheng ce fa gui hui bian 1997-2008 [electronic resource] / Shandong Sheng cai zheng ting she hui bao zhang chu
山东省财政社会保障政策法规汇编1997-2008 [electronic resource] / 山东省财政厅社会保障处
by Shandong Sheng cai zheng ting she hui bao zhang chu
山东省财政厅社会保障处
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2009
北京 : 经济科学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhejiang ren da Gong bao ban. [electronic resource] :
浙江人大 公报版. [electronic resource] :
Uniform title: Zhejiang ren da (Online)
浙江人大(Online)
Guangzhou : Zhejiang Sheng ren da chang wei hui ban gong ting, 2003-
广州 : 浙江省人大常委会办公厅, 2003-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shandong yan fa zhi : shi si juan, tu kao yi juan / Manghuli deng zhuan
山東鹽法志 : 十四卷, 圖考一卷 / 莽鵠立等撰
by Manghuli, 1671-1736
莽鵠立, 1671-1736
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Shanghai hui shen gong tang yu gong bu ju / Guotainafu zhu ; Zhu Hua yi
上海会审公堂与工部局 / 郭泰纳夫著 ; 朱华译
Uniform title: Shanghai : its Mixed court and Council. Chinese
by Kotenev, Anatol M
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2016
上海 : 上海書店出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Ming Qing Huizhou de min jian jiu fen ji qi jie jue = Mingqing Huizhou de minjian jiufen jiqi jiejue / Han Xiutao zhu
明淸徽州的民间纠纷及其解决 = Mingqing Huizhou de minjian jiufen jiqi jiejue / 韩秀桃著
by Han, Xiutao
韩秀桃
Hefei Shi : Anhui da xue chu ban she, 2004
合肥市 : 安徽大学出版社 2004
 
 
Liangshan Yi zu xi guan fa tian ye diao cha bao gao / Chen Jinquan, Baqie Rihuo zhu bian
凉山彝族习惯法田野调查报告 / 陈金全, 巴且日伙主编
Beijing : Ren min chu ban she, 2008
北京 : 人民出版社, 2008
 
 
Han Fei de fa xue yu wen xue / Xu Hanchang zhu
韓非的法學與文學/ 徐漢昌著
by Xu, Hanchang, 1949-
徐漢昌, 1949-
Taibei shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 73 [1984]
台北市: 文史哲出版社, 民國73 [1984]
 
 
Liang Qichao zheng zhi fa lü si xiang yan jiu / Song Ren zhu bian
梁启超政治法律思想研究 / 宋仁主编
Beijing : Xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 学苑出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Mao Zedong si xiang fa xue li lun lun wen xuan / Zhongguo fa xue hui bian
毛泽东思想法学理论论文选 / 中国法学会编
[Peking] : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1985
[Peking] : 法学出版社 : 新华书店发行, 1985
 
 
Liang an shi ye xia Pingtan Zonghe Shiyanqu de fa lü zhi du gou jian wen ti = The issues of the construction of legal system of Pingtan comprehensive pilot zone from...
兩岸視野下平潭綜合實驗區的法律制度構建問題 = The issues of the construction of legal system of Pingtan comprehensive pilot zone from cross-straits' perspectives / 許桂榮著
by Xu, Guirong, 1981-
許桂榮, 1981-
Taoyuan Shi : Fa zhi jia wen chuang shi ye you xian gong si, 2016
桃園市 : 法治家文創事業有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.