National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 118815 Results for subject:Legislation.
Sort by:
 
 
Li fa zhong bo yi : Shanghai di fang li fa ji shi = Lifazhong de boyi / Zhou Muyao zhu bian
立法中博弈 : 上海地方立法纪事 = Lifazhong de boyi / 周慕尧主编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2007
上海 : 上海人民出版社, 2007
 
 
Xin Zhongguo xing fa li fa wen xian zi liao zong lan / Gao Mingxuan, Zhao Bingzhi bian
新中国刑法立法文献资料总览 / 高铭暄, 赵秉志编
Beijing : Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1998
北京 : 中国人民公安大学出版社: 新华书店北京发行所经销, 1998
 
 
Ningxia Huizu Zizhiqu ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui gong bao [electronic resource]
宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会公报 [electronic resource]
Uniform title: Ningxia Huizu Zizhiqu ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui gong bao (Online)
宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会公报(Online)
Yinchuan : Ningxia Huizu Zizhiqu ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui, 1980-
银川 : 宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会, 1980-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shanghai Shi ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui gong bao [electronic resource]
上海市人民代表大会常务委员会公报 [electronic resource]
Uniform title: Shanghai Shi ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui gong bao (Online)
上海市人民代表大会常务委员会公报(Online)
Shanghai : Shanghai Shi ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui, 1984-
上海 : 上海市人民代表大会常务委员会, 1984-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Tianjin Shi ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui gong bao Gazette of the standing committee of Tianjin municipal people's Congress. [electronic resource] =
天津市人民代表大会常务委员会公报 Gazette of the standing committee of Tianjin municipal people's Congress. [electronic resource] =
Uniform title: Tianjin Shi ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui gong bao (Online)
天津市人民代表大会常务委员会公报(Online)
Tianjin : Tianjin Shi ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui ban gong ting, 1980-
天津 : 天津市人民代表大会常务委员会办公厅, 1980-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Zhongshan Shi ren min dai biao da hui chang wu wei yuAnhui gong bao [electronic resource]
中山市人民代表大会常务委员会公报 [electronic resource]
Uniform title: Zhongshan Shi ren min dai biao da hui chang wu wei yuAnhui gong bao (Online)
中山市人民代表大会常务委员会公报(Online)
Zhongshan : Zhongshan Shi ren da chang wei hui, 2007-
中山 : 中山市人大常委会, 2007-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shandong Sheng ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui gong bao [electronic resource]
山东省人民代表大会常务委员会公报 [electronic resource]
Uniform title: Shandong Sheng ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui gong bao (Online)
山东省人民代表大会常务委员会公报(Online)
Jinan : Shandong Sheng ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui, 2002-
济南 : 山东省人民代表大会常务委员会, 2002-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Hubei Sheng ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui gong bao [electronic resource]
湖北省人民代表大会常务委员会公报 [electronic resource]
Uniform title: Hubei Sheng ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui gong bao (Online)
湖北省人民代表大会常务委员会公报(Online)
Wuhan : Hubei Sheng ren da chang wei hui ban gong ting, 1990-2009
武汉 : 湖北省人大常委会办公厅, 1990-2009
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Min fa hun yin jia ting qin shu bian li fa yan jiu / Yang Suiquan
民法婚姻家庭亲属编立法研究 / 杨遂全
by Yang, Suiquan
杨遂全
Beijing : Fa lü chu ban she, 2018
北京 : 法律出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Shandong Sheng cai zheng she hui bao zhang zheng ce fa gui hui bian 1997-2008 [electronic resource] / Shandong Sheng cai zheng ting she hui bao zhang chu
山东省财政社会保障政策法规汇编1997-2008 [electronic resource] / 山东省财政厅社会保障处
by Shandong Sheng cai zheng ting she hui bao zhang chu
山东省财政厅社会保障处
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2009
北京 : 经济科学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhejiang ren da Gong bao ban. [electronic resource] :
浙江人大 公报版. [electronic resource] :
Uniform title: Zhejiang ren da (Online)
浙江人大(Online)
Guangzhou : Zhejiang Sheng ren da chang wei hui ban gong ting, 2003-
广州 : 浙江省人大常委会办公厅, 2003-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shandong yan fa zhi : shi si juan, tu kao yi juan / Manghuli deng zhuan
山東鹽法志 : 十四卷, 圖考一卷 / 莽鵠立等撰
by Manghuli, 1671-1736
莽鵠立, 1671-1736
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Kokuritsu Kokkai Toshokan kaikei jimu (keiyaku, buppin kanri) kankei hōkishū
国立国会図書館会計事務(契約・物品管理)関係法規集
by Kokuritsu Kokkai Toshokan
国立国会図書館
Tōkyō : Kokuritsu Kokkai Toshokan, 2004
東京 : 国立国会図書館, 2004
 
 
Shanghai dao qi : fa zhi bian qian de ling yi zhong biao xian / Xia Yang zhu
上海道契 : 法制变迁的另一种表现 / 夏扬著
by Xia, Yang, 1969-
夏扬, 1969-
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2007
北京市 : 北京大学出版社, 2007
 
 
Zhongguo Zhejiang wang shang ji shu shi chang yan jiu / Xie Yangqun bian zhu
中国浙江网上技术市场研究 / 谢阳群编著
by Xie, Yangqun
谢阳群
Beijing : Ke xue chu ban she, 2008
北京 : 科学出版社, 2008
 
 
Yingguo zu jie shi qi Weihaiwei fa lü zhi du yan jiu [electronic resource] / Shao Zongri zhu
英国租借时期威海卫法律制度研究 [electronic resource] / 邵宗日著
by Shao, Zongri
邵宗日
Beijing Shi : Fa lü chu ban she, 2011
北京市 : 法律出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shanghai hui shen gong tang yu gong bu ju / Guotainafu zhu ; Zhu Hua yi
上海会审公堂与工部局 / 郭泰纳夫著 ; 朱华译
Uniform title: Shanghai : its Mixed court and Council. Chinese
by Kotenev, Anatol M
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2016
上海 : 上海書店出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Hollandia [Papua New Guinea : s.n.], 1961
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.