National Library of Australia

Showing 61 - 80 of 130532 Results for subject:Literature.
Sort by:
 
 
Wŏnhyo, Manhae, Kim Si-sŭp / Kim Nam-sŏn chiŭm
원효, 만해, 김시습 / 김남선지음
by Kim, Nam-sŏn, 1951-
김남선, 1951-
Sŏul : Chŏngtʻo, 1989
서울 : 정토, 1989
 
 
Lu Haodong / Zhang Jun'gu zhu
陸皓東 / 章君穀著
by Zhang, Jun'gu, 1927-
章君穀, 1927-
[Taipei] : Jin lan chu ban she : Zong jing xiao Jin lin shu bao she, Minguo 74 [1985]
[Taipei] : 金蘭出版社 : 總經銷金麟書報社, 民國74 [1985]
 
 
Wei da de bo zhong zhe : Li Dazhao de gu shi / Zhang Jianguo
伟大的播种者 : 李大钊的故事 / 张建国
by Zhang, Jianguo
张建国
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1980
 
 
Zu Chongzhi / Tan Yihuan
祖冲之 / 谭一寰
by Tan, Yihuan
谭一寰
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1976
上海 : 上海人民出版社, 1976
 
 
Lin Juemin / Gao Yang zhu
林覺民 / 高陽著
by Gao, Yang, 1926-
高陽, 1926-
[Taipei] : Jin lan chu ban she : Zong jing xiao Jin lin shu bao she, Minguo 74 [1985]
[Taipei] : 金蘭出版社 : 總經銷金麟書報社, 民國74 [1985]
 
 
Wang Xizhi de chuan shuo / Chen Weijun
王羲之的傳說 / 陈玮君
by Chen, Weijun
陈玮君
Shijiazhuang : Hua shan wen yi chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
石家庄 : 花山文艺出版社 : 河北省新華書店发行, 1985
 
 
Saigo no kangan hibun : rasuto enperā fugi ni tsukaete / ka Eika cho ;Rin Fan kanyaku
最後の宦官秘聞 : ラストエンペラー溥儀に仕えて / 賈英華著 ;林芳監訳
by Ka, Eika
賈英華
Tōkyō : Nippon Hōsō Shuppan Kyōkai, 2002
東京 : 日本放送出版協会, 2002
 
 
Li Shizhen / Lin Shaoming bian wen ; Liu Danzhai hui hua
李时珍/ 林绍明编文;刘旦宅绘画
by Lin, Shaoming
林绍明
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海: 上海人民美術出版社: 新华书店上海发行所发行, 1981
 
 
Peng Jiazhen / Zhang Jun'gu zhu
彭家珍 / 章君榖著
by Zhang, Jun'gu, 1927-
章君榖, 1927-
Taibei Shi : Jin lan chu ban she : Zong jing xiao Jin lin shu bao she, Minguo 74 [1985]
台北市 : 金蘭出版社 : 總經銷金麟書報社, 民國74 [1985]
 
 
Xu Xilin / Peng Ge zhu
徐錫麟 / 彭歌著
by Peng, Ge, 1926-
彭歌, 1926-
[Taipei] : Jin lan chu ban she : Zong jing xiao Jin lin shu bao she, Minguo 74 [1985]
[Taipei] : 金蘭出版社 : 總經銷金麟書報社, 民國74 [1985]
 
 
Jiming zhen feng yun : Peng Xuefeng de gu shi / Xu Shen ; [cha tu Wei Yanping, Guo Zhaoming]
鸡鸣镇风云 : 彭雪枫的故事 / 徐慎 ; [插图蔚言平, 郭召明]
by Xu, Shen, 1933-
徐慎, 1933-
[Wuhan shi] : Hubei shao nian er tong chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[武汉市] : 湖北市少年儿童出版社 : 湖北省新華書店发行, 1984
 
 
Wen Shengcai / Wei Xiwen zhu
温生才 / 魏希文著
by Wei, Xiwen
魏希文
[Taipei] : Jin lan chu ban she : Zong jing xiao Jin lin shu bao she, Minguo 74 [1985]
[Taipei] : 金蘭出版社 : 總經銷金麟書報社, 民國74 [1985]
 
 
Zui hou yi ge tai jian / Sun Yaoting kou shu ; Zhang Wenhui zheng li ; [cha tu Tong Jiemei]
最后一个太监 / 孙耀庭口述 ; 张文惠整理 ; [插图童介眉]
by Sun, Yaoting, 1902?-
孙耀庭, 1902?-
Hangzhou : Zhejiang shao nian er tong chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
杭州 : 浙江少年儿童出版社 : 浙江省新华书店发行, 1984
 
 
Yu Peilun / Sima Zhongyuan zhu
喻培倫 / 司馬中原著
by Sima, Zhongyuan, 1933-
司馬中原, 1933-
Taibei Shi : Jin lan chu ban she : Zong jing xiao Jin lin shu bao she, Minguo 74 [1985]
台北市 : 金蘭出版社 : 總經銷金麟書報社, 民國74 [1985]
 
 
Sakamoto Ryōma / Ōkawa Ryūtarō cho
坂本竜馬 / 大川龍太郎 著
by Ōkawa, Ryūtarō
大川 龍太郎
Tōkyō : Tsuru Shobō, Shōwa 16 [1941]
東京 : 鶴書房, 昭和 16 [1941]
 
 
Hong Xiuquan fan Kong dou zheng xiao gu shi / Shi Zhongjin xie ; Xia Shuyu hua
洪秀全反孔斗爭小故事 / 施鐘进写 ; 夏书玉画
by Shi, Zhongjin
施鐘进
Shanghai : Shanghai ren min, 1974
上海 : 上海人民出版社, 1974
 
 
Shi Jianru / Zhang Jun'gu zhu
史堅如 / 章君穀著
by Zhang, Jun'gu, 1927-
章君穀, 1927-
[Taipei] : Jin lan chu ban she ; Taibei Shi : Zong jing xiao Jin lin shu bao she, Minguo 74 [1985]
[Taipei] : 金蘭出版社 ; 台北市 : 總經銷金麟書報社, 民國74 [1985]
 
 
Yang Jiaoshan / Zhang Yiping bian zhu
楊椒山 / 章衣萍編著
by Zhang, Yiping, 1902-1946
章衣萍, 1902-
Shanghai : Er tong shu ju, Minguo 36 [1947]
上海 : 兒童書局, 民國36 [1947]
 
 
Li Zicheng fan ru dou zheng xiao gu shi / Shi Zhongjin xie ; Luo Buzhen hua
李自成反儒斗争小故事 / 施钟进写 ; 罗步臻画
by Shi, Zhongjin
施钟进
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1975
上海 : 上海人民出版社, 1975
 
 
Cao Xueqin / Duanmu Hongliang
曹雪芹 / 端木蕻良
by Duanmu, Hongliang, 1912-
端木蕻良, 1912-
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980-<1985 >
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980-<1985 >
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.