National Library of Australia

Showing 141 - 160 of 130526 Results for subject:Literature.
Sort by:
 
 
Xinjiang min jian wen xue
新疆民間文學
Wulumuqi : Xinjiang ren min chu ban she, 1981-
烏魯木齊 : 新疆人民出版社, 1981-
 
 
Shi jian, si kao yu zhui qiu / Quan guo Mao Zedong wen yi si xiang yan jiu hui bian
实践, 思考与追求 / 全国毛泽东文艺思想硏究会编
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
长沙市 : 湖南文艺出版社 : 湖南省新华书店经销, 1991
 
 
Guilin kang zhan wen yi lun / Li Jianping zhu
桂林抗戰文藝論 / 李建平著
by Li, Jianping, 1952-
李建平, 1952-
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2013 , ©2013
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Kōjō no tsuki : Doi Bansui to Taki Rentarō / Yamada Norio
荒城の月 : 土井晚翠と滝廉太郎 / 山田野理夫
by Yamada, Norio, 1922-
山田野理夫, 1922-
Tōkyō : Kōbunsha, Shōwa 62 [1987]
東京 : 恒文社, 昭和 62 [1987]
 
 
Fuzhou feng mao / Lu Xiang bian zhu
福州風貌 / 魯向編著
by Lu, Xiang
魯向
Jiulong : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1975
九龍 : 中華書局香港分局, 1975
 
 
Shenzhen de dan shen nü zi qun luo / Chen Hao zhu
深圳的单身女子群落 / 陈皓著
by Chen, Hao
陈皓
Shenzhen Shi : Hai tian chu ban she, 2006
深圳市 : 海天出版社, 2006
 
 
Lu Xun hui yi lu zhong Lu Xun yan lun zhai bian / [Fudan da xue Zhong wen xi zi liao shi bian]
魯迅回忆录中魯迅言论摘编/ [复旦大学中文系资料室编
Uniform title: Works. Selections. 1978
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
[Shanghai] : Fu dan da xue Zhong wen xi, 1978
[Shanghai] : 复旦大学中文系, 1978
 
 
Genbaku hyōgen to ken'etsu : Nihonjin wa dō taiōshita ka / Horiba Kiyoko cho
原爆表現と検閱 : 日本人はどう対応したか / 堀場清子著
by Horiba, Kiyoko, 1930-
堀場清子, 1930-
Tōkyō : Asahi Shinbunsha, 1995
東京 : 朝日新聞社, 1995
 
 
Saijinhua bi jiao yan jiu / Shu Lan zhu
賽金花比較研究 / 舒蘭著
by Shu, Lan, 1931-
舒蘭, 1931-
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2013 , ©2013
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Qian zhen di chang Liu Sanbian / [Chen Guifen bian zhu]
淺斟低唱柳三變 / [陳桂芬編著]
by Chen, Guifen
陳桂芬
Taibei Shi Shilin : Zhuang yan chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北市士林 : 莊嚴出版社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Yan Yu ji qi shi lun zhi yan jiu / Huang Jingjin zhu
嚴羽及其詩論之硏究 / 黄景進著
by Huang, Jingjin
黄景進
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國75 [1986]
 
 
Pangde yu Xiao Xiang ba jing / [Ye Weilian] = Pound and the Eight Views of Xiao Xiang / Wai-lim Yip
龐德與瀟湘八景 / [葉維廉] = Pound and the Eight Views of Xiao Xiang / Wai-lim Yip
by Yip, Wai-lim
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2008
臺北市 : 國立臺灣大學出版中心, 2008
 
 
Huang Tingjian he Jiangxi shi pai juan / Fu Xuancong
黄庭堅和江西詩派卷 / 傅璇琮
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978
北京 : 中華書局 : 新華書店北京发行所发行, 1978
 
 
Wan Qing xi qu de bian ge / Yao Shuyi zhu
晚清戏曲的变革 / 么书仪著
by Yao, Shuyi
么书仪
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2006
北京市 : 人民文学出版社, 2006
 
 
Zhongguo zai Liangzhuang / Liang Hong zhu
中國在梁莊 / 梁鴻著
by Liang, Hong, 1973-
梁鴻, 1973-
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2011
香港 : 商務印書館(香港)有限公司, 2011
 
 
Henan min su yu di fang qu yi = Henan minsu yu difang quyi / Gao Zimei zhu
河南民俗与地方曲艺 = Henan minsu yu difang quyi / 高梓梅著
by Gao, Zimei
高梓梅
Zhengzhou Shi : Zhengzhou da xue chu ban she, 2007
郑州市 : 郑州大学出版社, 2007
 
 
Koko ga ie da : Ben Shān no Daigo Fukuryū Maru / e Ben Shān ; kōsei, bun Āsā Binādo
ここが家だ : ベン·シャーンの第五福竜丸 / 絵ベン·シャーン ; 構成·文アーサー·ビナード
by Shahn, Ben, 1898-1969
Tōkyō : Shūeisha, 2006 , ©2006
東京 : 集英社, 2006
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nihon tōchiki Taiwan to teikoku no "bundan" : "bungaku kenshō" ga tsukuru "Nihongo bungaku" / Izumi Tsukasa
日本統治期台湾と帝国の〈文壇〉 : 〈文学懸賞〉がつくる〈日本語文学〉 / 和泉司
by Izumi, Tsukasa, 1975-
和泉司, 1975-
Tōkyō : Hitsuji Shobō, 2012 , ©2012
東京 : ひつじ書房, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
by Bingham, Caleb, 1757-1817
Boston: : Printed by Samuel T. Armstrong, for Caleb Bingham, no. 44 Cornhill., 1814
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.