National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 478 Results for subject:Longevity.
Sort by:
 
 
Sheng wu xue yu chang shou : Biology and longevity
生物學與長壽 : Biology and longevity
by Zhou, Taixuan
周太玄
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 19 [1930]
上海 : 商務印書館, 民國19 [1930]
 
 
Chang shou zhi dao / Chen Dezhi ... [et al.]
长寿指导/ 陈德智... [et al.]
Fuzhou : Fujian ke xue ji shu chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
福州: 福建科学技术出版社: 福建省新華書痁发行, 1981
 
 
Chang sheng lun / She Xiaosong yi
長生論 / 佘小宋譯
Uniform title: Prolongation of life. Chinese
by Metchnikoff, Elie, 1845-1916
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Chang shou shu / Liu Caifu bian
長壽術 / 劉載福編
Tainan : Zhong he chu ban she, Minguo 65 [1976]
台南 : 綜合出版社, 民國65 [1976]
 
 
Shou ming
壽命
by Fei, Hongnian
費鴻年
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 19 [1930]
上海 : 商務印書館, 民國19 [1930]
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 82 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 82 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Chang shou zhi dao / Wang Weiliang bian zhu
长寿之道 / 王维亮编著
by Wang, Weiliang
王维亮
Hubei : Hubei ren min chu ban she, 1981
湖北 : 湖北人民出版社, 1981
 
 
Yu shuai lao zuo dou zheng / Baogemolieci zhu ; Liu Sixue yi
與衰老作鬥爭 / 鮑哥莫列茨著 ; 劉思學譯
Uniform title: Prodlenie zhizni. Chinese
by Bohomolet︠s︡ʹ, O. O. (Oleksandr Oleksandrovych), 1881-1946
Xianggang : Da guang chu ban she, 1978
香港 : 大光出版社, 1978
 
 
Er bai wu shi sui ren rui shi ji / Yang Sen deng zhu
二百五十歲人瑞實記 / 楊森等著
Taibei : Zhong wai tu shu chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 中外圖書出版社, 民國65 [1976]
 
 
 
 
Uniform title: Longevite. English
by Guillerme, Jacques, 1927-
New York, Walker [1963]
 
 
by Gumpert, Martin, 1897-1955
New York, Duell, Sloan and Pearce [c1944]
 
 
Jing zuo xiu dao yu chang sheng bu lao [Nan Huaijin zhu
靜坐修道與長生不老 [南懷瑾著
by Nan, Huaijin
南懷瑾
Taibei, Ren wen shi jie za zhi she, Minguo 62- [1973]-
臺北, 人文世界雜誌社, 民國62- [1973]-
BookBook [text, volume]
 
 
Dao hai xuan wei / Xiao Tianshi zhu
道海玄微 / 蕭天石著
by Xiao, Tianshi
蕭天石
Taibei : Zi you chu ban she, Minguo 63 [1974]
台北 : 自由出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.