National Library of Australia

Showing 1 - 12 of 12 Results for subject:"Medicine, Chinese -- Handbooks, manuals, etc."
Sort by:
 
 
Zhong yi shi xi yi shi shou ce / Hunan Zhong yi xue yuan bian
中医实习医师手册 / 湖南中医学院编
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she, 1987
上海 : 上海科学技术出版社, 1987
 
 
Zhong yi zhen zhi shou ce / Qian Zhengxian ... [et al.] bian zhu
中医诊治手册/ 钱正贤... [et al.]编著
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
南昌: 江西人民出版社: 江西省新華書店发行, 1981
 
 
Jian ming jia ting Zhong yi bai ke quan shu / Tang Youzhi, Lan Sicong, Jia Weicheng zhu bian
简明家庭中医百科全书 / 唐由之, 蓝思聪, 贾维诚主编
by Tang, Youzhi
唐由之
Beijing : Ren min jun yi chu ban she, 1988
北京 : 人民军医出版社, 1988
BookBook [text, volume]
 
 
Hefei shi : Anhui ke xue ji shu chu ban she, 1988
 
 
Zhong yi wen xian jian suo shi yong shou ce / Ji Wenhui bian zhu
中医文献检索实用手册 / 吉文辉编著
by Ji, Wenhui
吉文辉
[Nanking] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1986
[Nanking] : 江苏科学技术出版社 : 发行江苏省新華書店, 1986
 
 
Zhong yi wen xian jian suo yu li yong / Fan Jiayong, Ji Wenhui zhu bian
中医文献檢索与利用 / 范家永, 吉文辉主编
by Fan, jiayong
范家永
Wuhan : Wuhan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1987
武汉 : 武汉大学出版社 : 新华书店湖北发行所发行, 1987
 
 
Zhong yao xian dai yan jiu yu ying yong = Modern study of traditional Chinese medicine
中药现代研究与应用 = Modern study of traditional Chinese medicine
Beijing shi : Xue yuan chu ban she, 1997-
北京市 : 学苑出版社, 1997-
 
 
Zhong yi nei ke shou ce / Zhejiang Zhong yi xue yuan bian
中医内科手册 / 浙江中医学院编
[Hangzhou shi] : Zhejiang ke xue ji shu chu ban she : Zhejiang Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[Hangzhou shi] : 浙江科学技术出版社 : 浙江省新华书店发行, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.