National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 161 - 180 of 2541 Results for subject:"Medicine, Chinese."
Sort by:
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Zhang Shiwan yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 張石頑醫話精華 / 秦伯未編
by Zhang, Lu, 1617-1700
張璐, 1617-1700
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Shou shi bao yuan / Gong Tingxian zhuan ; Lu Zhaolin zhu jiao ; Peng Jianzhong, Cheng Zhao dian jiao
寿世保元 / 龚廷贤撰 ; 鲁兆麟主校 ; 彭建中, 程昭点校
by Gong, Tingxian, active 1577-1593
龚廷贤, active 1577-1593
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she, 2001
北京市 : 人民卫生出版社, 2001
 
 
Feng shi jin nang mi lu za zheng da xiao he can : er shi juan, shou er juan ; Dou zhen quan ji : shi wu juan ; Za zheng dou zhen yao xing zhu zhi he can : shi er juan, shou yi...
馮氏錦囊秘錄雜症大小合參 : 二十卷, 首二卷 ; 痘疹全集 : 十五卷 ; 雜症痘疹藥性主治合參 : 十二卷, 首一卷 / 馮兆張撰
by Feng, Zhaozhang, 17th century
馮兆張, 17th century
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Cheng Guanquan yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 程觀泉醫話精華 / 秦伯未編
by Cheng, Guanquan, 19th century
程觀泉, 19th century
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Xue zhai du yi xiao ji / He Shixi zhu
雪斋读医小记 / 何时希著
by He, Shixi
何时希
Shang hai : Xue lin chu ban she, 1985
上海 : 学林出版社, 1985
 
 
Hu tian san mo / Qiu Peiran zhu
壶天散墨 / 裘沛然著
by Qiu, Peiran
裘沛然
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海科学技术出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Shang han lun xin zhu : fu zhen jiu zhi liao fa / Cheng Dan'an zhu jie ; Zhu Xiangjun can ding
傷寒論新註 : 附針灸治療法 / 承澹盦註解 ; 朱襄君參訂
by Zhang, Zhongjing, active 168-196
张仲景, active 168-196
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 1956
南京 : 江苏人民出版社, 1956
 
 
Chang jian bing Zhong yi zheng zhi / Pan Yaozong ... [et al.] bian
常见病中医证治 / 潘耀宗 ... [et al.] 编
Jinan : Shandong ke xue ji shu chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
济南 : 山东科学技术出版社 : 山东省新华书店发行, 1985
 
 
Zhong yi xue jie nan. Ge jia xue shuo fen ce / Tianjin Zhong yi xue yuan bian ; bian shen Ha Litian ... [et al. ; bian xie zhe Liu Yueming, Liu Gongwang, Qin Yulong]
中医学解难. 各家学说分册 / 天津中医学院编 ; 编审哈荔田 ... [et al. ; 编写者刘月明, 刘公望, 秦玉龙]
by Liu, Yueming
刘月明
Tianjin Shi : Tianjin ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1986
天津市 : 天津科学技术出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1986
 
 
Zhong yi xue / Quan guo zhong deng wei sheng xue xiao shi yong jiao cai "Zhong yi xue" bian xie zu
中医学 / 全国中等卫生学校试用敎材《中医学》编写组
[Shijiazhuang] : Hebei ren min chu ban she, 1980
[石家莊] : 河北人民出版社, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong yi lin chuang wen ti / bian zhe Jiang Yuwen [and others]
中医临床问题 / 編者江玉文 [and others]
Changsha shi : Hunan ke xue ji shu chu ban she, 1982
長沙市 : 湖南科學技術出版社, 1982
 
 
Zhong yi zhi ze yan jiu / Jiang Chunhua, Shen Ziyin
中医治则研究 / 姜春华, 沈自尹
by Jiang, Chunhua
姜春华
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海科学技术出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1983
 
 
Za zheng zong jue / He Shutian zhu ; He Shixi jiao ji
雜證總訣 / 何書田著 ; 何時希校輯
by He, Qiwei, 1774-1837
何其伟, 1774-1837
Shanghai : Xue lin chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo dai li fa xing, 1984
上海 : 學林出版社 : 新華書店上海发行所代理发行, 1984
 
 
Zhong yi xue ji chu / Quan guo zhong deng wei sheng xue xiao shi yong jiao cai " zhong yi xue ji chu " bian xie zu bian
中医学基础 / 全国中等卫生学校试用教材《中医学基础》编写组编
Guang zhou : Guang dong ren min chu ban she, 1979
广州 : 广东人民出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Jiang Chunhua lun yi ji / Jiang Chunhua
姜春华论医集 / 姜春华
by Jiang, Chunhua
姜春华
Fuzhou : Fujian ke xue ji shu chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
福州 : 福建科学技术出版社 : 福建省新華書店发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.