National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 318 Results for subject:"Meditation -- Buddhism."
Sort by:
 
 
Ding : Rulai chan ding jing zuo / zhu zuo zhe Zheng Caihe
定 : 如來禪定靜坐 / 著作者鄭財和
by Zheng, Caihe
鄭財和
Taibei : Zong chi si, Minguo 66 [1977]
台北 : 總持寺, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Pakinnaka thētsanā / khō̜ng Phra Rātchanirōtrangsī Khamphīrapanyāwisit (Thēt Thētrangsī), Wat Hinmākpeng, Amphœ̄ Si Chīangmai, Čhangwat...
ปกิณกะเทศนา / ของ พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทศก์ เทสรังสี), วัดหินหมากเป้ง, อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย
by Phra Rātchanirōtrangsīkhamphīrapanyāwisit (Thēt), 1902-1994
พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์), 1902-1994
Bangkok : Kō̜ngthun Nangsư̄ Thamma Čhǣk Frī, 2535 [1992]
Bangkok : กองทุนหนังสือธรรมะแจกฟรี, ๒๕๓๕
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
by `Asayan Supha
Krung Thep : Nai Sawang Sisakun, 2535 [1992]
 
 
 
 
Fo jia jing zuo fang fa lun / Gao Denghai zhu
佛家靜坐方法論 / 高登海著
by Gao, Denghai, 1908-
高登海, 1908-
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 62 [1973]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國62 [1973]
 
 
Uniform title: Kanphatthana chit. English
by Phra Ratchawisutthikawi (Phichit)
Bangkok, Thailand : Mahamakut Buddhist University, 1988
 
 
Phutthawipatsanā / dōi Sawēt Pīamphongsān
พุทธวิปัสสนา / โดย สอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
by Sawēt Pīamphongsān
[Bangkok] : Wipatsanāmūnnithi, Wat Mahāthāt, 2524 [1981]
[กรุงเทพฯ] : วิปัสสนามูลนิธิ, วัดมหาธาตุฯ, ๒๕๒๔
 
 
by Sawēt Pīamphongsān
Phra Nakhō̧n : Kō̧ng Kānwipatsanathura, 2505 [1962]
 
 
Nǣothāng patibat vipatsana kammathān læ bot vai pha sao-lǣng pǣ / dōi Khana Kammakān Phœ̄phǣi Sūnkāng Phō̜.Sō̜.Lō̜
ແນວທາງປະຕິັດ ວິປັດສະນາກຳມະຖານ ແລະ ບົດໄຫ້ວພະ ເຊົ້າ -ແລງ ແປ / ໂດຍ ຄະນະກຳມະການເຜີຍແຜ່ ສູນກາງ ພ.ສ.ລ
[Viangchan] : Khana Kammakān Phœ̄phǣi Sūnkāng Phō̜.Sō̜.Lō̜, [1990]
[ວຽງຈັນ] : ຄະນະກຳມະການເຜີຍແຜ່ ສູນກາງ ພຸດທະສາສະໜາສຳພັນ ລາວ, [1990]
 
 
ʻUat ʻuttri manutsatham thʻi mʻi nai ton/ Supphawan Phiphatphanwong Krīn
อวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตน / ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
by Supphawan Phiphatphanwong Krīn
ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
Pathumthānī : Sakāi Buk , 2548 [2005]
ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2548
 
 
Uniform title: Phluv brahdhamma Lanka. French & Khmer
Paris, France : Ecole francaise d'Extreme-Orient , 1992
 
 
by Krittiya Thawon
Krung Thep : Samnakngan Friendship Learning Center and P.R. Consultant, 2536 [1993]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.