National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 24 Results for subject:"Mekong River Region -- Economic conditions."
Sort by:
 
 
Mǣkhōng-Sālawin : phūkhon, phư̄nnam, læ Suwannaphūm khō̧ng ʻUsākhanē = Mekong-Salween : peoples, waters and the golden land of...
แม่โขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอาคเนย์ = Mekong-Salween : peoples, waters and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia / [บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ]
Samut Prākān : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai ; Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2551 [2008]
สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๒๕๕๑
 
 
Quezon City, Philippines : IPS Asia-Pacific Centre Foundation, 2006
 
 
Sālawin : banthuʻk mǣnām l̄ chīwit nai krasǣ kānplīanplǣng / Montrī Čhanthawong, Lantharimā Longčharœ̄n, bannāthikān
สาละวิน : บันทึกแม่น้ำและชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง / มนตรี จันทวงศ์, ลัลธริมา หลงเจริญ, บรรณนาธิการ
[Krung Thēp] : Mūnlanithi Fuʻ̄nfū Chīwit læ Thammachāt, 2551 [2008]
[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2550
 
 
Sālawin-Mǣkhōng : phūkhon, phư̄nnam, læ Suwannaphūm khō̧ng ʻUsākhanē =Salween-Mekong : peoples, waters and the golden land of...
สาละวิน-แม่โขง : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาอาคเณย์ = Salween-Mekong : peoples, waters and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia / [บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ]
Samut Prākān : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai ; Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2551 [2008]
สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๒๕๕๑
 
 
Uniform title: Working paper series (Australian Mekong Resource Centre)
Sydney : University of Sydney, 1999-
 
 
Sydney : Australian Mekong Resource Centre
 
 
Manila : Asian Development Bank, c2005
BookBook, OnlineOnline
 
 
Metro Manila : Asian Development Bank, Greater Mekong Subregion Program, Phnom Penh Plan for Development Management , 2005-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Mekon chiiki keizai kaihatsuron / Suiwah Leung, Ben Bingham, Matt Davies hencho ; Asomura Kuniaki yaku, chū
メコン地域経済開発論 / Suiwah Leung, Ben Bingham, Matt Davies 編著 ; Asomura Kuniaki 訳・注
Uniform title: Globalization and development in the Mekong economies. Japanese
Tōkyō : Kokon Shoin, 2012 , ©2012
東京 : 古今書院, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Phonlawat sangkhom læ watthanatham ʻanuphūmiphāk Lumnam Khōng : mummō̜ng čhāk nakmānutsayawitthayā chāikhō̜p / Sommāi Chinnāk
พลวัตสังคมและวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : มุมมองจากนักมานุษยวิทยาชายขอบ / สมหมาย ชินนาค
by Sommāi Chinnāk
สมหมาย ชินนาค
ʻUbon Rātchathānī : Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī, 2556 [2013]
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556 [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.