National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 138742 Results for subject:Music.
Sort by:
 
 
Jing ai de Zhou zong li, wo men yong yuan huai nian nin : Ge qu xuan
敬爱的周总理, 我们永远怀念您 : 歌曲选
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1977
北京 : 人民音乐出版社, 1977
BookBook [text, volume]
 
 
Zhuang jin xian gei Mao zhu xi : Guangxi chuang zuo qi yue qu xuan / [Guangxi ren min chu ban she bian ji]
壮锦献给毛主席 : 广西创作器乐曲选 / [广西人民出版社编辑]
[Nanning] : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1976
[南宁] : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1976
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Mao Zedong song ge qu ji / [Shanghai wen yi chu ban she bian ji]
毛泽东颂歌曲集 / [上海文艺出版社编辑]
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1978
上海 : 上海文艺出版社, 1978
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Mao Zedong tong zhi zhu ban nong min yun dong jiang xi suo song ge / Guangdong sheng "nong jiang suo song ge" chuang zuo zu]
毛泽东同志主办农民运动讲习所颂歌 / [广东省《农讲所颂歌》创作组]
by Guangdong Sheng "nong jiang suo song ge" chuang zuo zu
广东省《农讲所颂歌》创作组
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1976
北京 : 人民音乐出版社, 1976
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Song ge xian gei jing ai de Zhou zong li / Yu Bing qu ; Zhudi, Bingya ci ; Yu Bing, Ye Cong pei ban zou
颂歌献给敬爱的周总理 / 于兵曲 ; 竹笛, 秉亚詞 ; 于兵, 叶聪配伴奏
by Yu, Bing
于兵
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1978
北京 : 人民音乐出版社, 1978
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Mahakam dontrī 30 pī khārābāo = Carabao 30th Anniversary / bannāthikān, Čhakkaphan Khwanmongkhon
มหกรรมดนตรี 30 ปี คาราบาว = Carabao 30th Anniversary / บรรณาธิการ, จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
Krung Thēp : Frēt ʻǢ Fēttiwan, [200?]
กรุงเทพฯ : เฟรชแอร์ เฟสติวัล, [200?]
 
 
Dong bu la yu dong bu la yin yue / Mao Jizeng bian zhu
冬不拉與冬不拉音乐 / 毛继增编著
by Mao, Jizeng
毛继增
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si, 1988
北京 : 中国文联出版公司, 1988
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Hua zhu xi hui shou wo qian jin : qu yi yan chang ji / Zhongguo ren min jie fang jun Guangzhou bu dui zheng zhi bu ge song Hua zhu xi wen yi xie zuo zu
华主席挥手我前进 : 曲艺演唱集 / 中国人民解放军广州部队政治部歌颂华主席文艺写作组
Beijing : Ren min chu ban she, 1977
北京 : 人民出版社, 1977
 
 
Mei ling san zhang [music] : wei Chen Yi tong zhi shi pu qu / Shi Wanchun
梅岭三章 [music] : 为陈毅同志诗谱曲 / 施万春
by Shi, Wanchun
施万春
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1978
北京 : 人民音乐出版社, 1978
 
 
L'incantation du patriarche Pu'an : les avatars du syllabaire sanskrit dans la musique chinoise = Pu'an zu shi shen zhou / François Picard
L'incantation du patriarche Pu'an : les avatars du syllabaire sanskrit dans la musique chinoise = 普庵祖師神咒 / François Picard
by Picard, François
Leuven : Peeters, 2012 , ©2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Samul Nori ran muŏt inʾga / Kim Hŏn-sŏn chiŭm
四物노리란무엇인가 / 김헌선지음
by Kim, Hŏn-sŏn, 1961-
김헌선, 1961-
Sŏul : Kwiinsa, 1988
서울 : 귀인사, 1988
 
 
Nongak kyobon : nongak, samul-nori ŭi yŏksa, iron, silche / Kwŏn Hŭi-dŏk chiŭm ; kihoek Yŏllin Madang
농악교본 : 농악・사물놀이의역사・이론・실제 / 권희덕지음 ; 기획열린마당
by Kwŏn, Hŭi-dŏk
권희덕
Sŏul : Seilsa, 1995
서울 : 세일사, 1995
 
 
Otrazhenie v reke [music] : romansy na stikhi V. Shefnera : dli︠a︡ baritona (met︠s︡t︠s︡o-soprano) i fortepiano / I. Finkel'shteĭn
Отражение в реке [music] : романсы на стихи В. Шефнера : для баритона (меццо-сопрано) и фортепиано / И. Финкельштейн
by Finkelʹshteĭn, I. (Izrailʹ), 1910-1987
Финкельштейн, И. (Израиль), 1910-1987
Leningrad : Sov. kompozitor, 1978
Ленинград : Сов. композитор, 1978
 
 
Zhongguo shao shu min zu zong jiao yin yue yan jiu. Yunnan juan = Yunnan volume / Studies on the religious music of China's ethnic minorities. xiang mu zong fu ze ren, Tian...
中国少数民族宗教音乐研究. 云南卷 = Yunnan volume / Studies on the religious music of China's ethnic minorities. 项目总负责人, 田联韬 ; “云南卷”主编, 张兴荣 ; 副主编, 刘晓耕 ... [et al.]
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2007
北京市 : 宗教文化出版社, 2007
 
 
Sichuan yin le [electronic resource]
四川音乐 [electronic resource]
Uniform title: Sichuan yin le (Online)
四川音乐(Online)
Chengdu : Sichuan Sheng wen lian, 1963-1984
成都 : 四川省文联, 1963-1984
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
126 pī duriyāng thahān rư̄a : sư̄psān tamnan dontrī-- hǣng Rātchanawī Thai, 30 Mithunāyon 2547 / Khana phūčhattham, Nat Ratchakun ...[et al.]
๑๒๖ ปี ดุริยางค์ทหารเรือ : สืบสานตำนานดนตรี-- แห่งราชนาวีไทย, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ / คณะผู้จัดทำ, ณัฐ รัชกุล ...[et al.]
[Krung Thēp : Kō̜ng Duriyāng Thahān Rư̄a], 2547 [2004]
[กรุงเทพฯ : กองดุริยางค์ทหารเรือ, ๒๕๔๗
 
 
Na⁵³ mzi⁵³ Tibetan songs, engagement chants, and flute music = Namuyi Zang zu min jian yin yue, ding hun yi shi nian song yu di qu / by Libu Lakhi (Li Jianfu, Dawa...
Na⁵³ mzi⁵³ Tibetan songs, engagement chants, and flute music = 纳木依藏族民间音乐, 订婚仪式念诵与笛曲 / by Libu Lakhi (李建富, Dawa Tenzin) ; with 祁慧民, Charles Kevin Stuart, and Gerald Roche
by Lakhi, Libu
[Xining City, China] : Asian Highlands Perspectives, c2009
[西宁 City, China] : Asian Highlands Perspectives, c2009
 
 
Gan Shangshi gao hu yan zou qu xuan : Guangdong yin yue qu xuan / Ren min yin yue chu ban she bian ji bu bian
甘尚時高胡演奏曲选 : 广东音乐曲选 / 人民音乐出版社编辑部编
Beijing : Ren min yin yue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986-
北京 : 人民音乐出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986-
MusicMusic [notated music]
 
 
Mao zhu xi guang hui zhao Xizang : ge qu ji / Xizang ren min chu ban she, Ren min yin yue chu ban she he bian
毛主席光辉照西藏 : 歌曲集 / 西藏人民出版社, 人民音乐出版社合编
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1976
北京 : 人民音乐出版社, 1976
 
 
Mao Zedong tong zhi zhu ban nong min yun dong jiang xi suo song ge [fu gang qin ban zou] / Guangdong sheng "nong jiang suo song ge" chuang zuo zu ji ti chuang zuo
毛泽东同志主办农民运动讲习所颂歌 [附钢琴伴奏] / 广东省《农讲所颂歌》创作组集体创作
by Guangdong Sheng "nong jiang suo song ge" chuang zuo zu
广东省《农讲所颂歌》创作组
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1979
北京 : 人民音乐出版社, 1979
MusicMusic [notated music, volume]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.