National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 46 Results for subject:"Nihon-Seiji gyōsei-Rekishi."
Sort by:
 
 
Sengo seijishi / Ishikawa Masumi cho
戦後政治史 / 石川真澄著
by Ishikawa, Masumi, 1933-
石川真澄, 1933-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 2004
東京 : 岩波書店, 2004
 
 
Seiken kōtai o koete : seiji kaikaku no 20-nen / Mikuriya Takashi, Makihara Izuru, Satō Shin
政権交代を超えて : 政治改革の20年 / 御厨貴, 牧原出, 佐藤信
by Mikuriya, Takashi, 1951-
御厨貴, 1951-
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Iwanami Shoten, 2013 , ©2013
東京 : 株式会社岩波書店, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Shōwashi no kaibutsutachi
昭和史の怪物たち。
by Hatakeyama, Takeshi
畠山 武
Tōkyō : Bungeishunjū, 2003
東京: 文芸春秋, 2003。
 
 
Jissha 1955-nen taisei / Tōkyō Shinbun, Chūnichi Shinbun Tokunin Ronsetsu Iin Uji Toshihiko
実写 1955年体制 / 東京新聞, 中日新聞特任論說委員宇治敏彦
by Uji, Toshihiko, 1937-
宇治敏彦, 1937-
Tōkyō : Daiichi Hōki Kabushiki Kaisha, Heisei 25 [2013]
東京 : 第一法規株式会社, 平成 25 [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Meiji rusu seifu / Kasahara Hidehiko
明治留守政府 / 笠原英彦
by Kasahara, Hidehiko, 1956-
笠原英彦, 1956-
Tōkyō : Keiō Gijuku Daigaku Shuppankai, 2010
東京 : 慶應義塾大学出版会, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Sengo seiji taisei no kigen : Yoshida Shigeru no "kantei shudō" / Murai Tetsuya
戦後政治体制の起源 : 吉田茂の「官邸主導」 / 村井哲也
by Murai, Tetsuya, 1969-
村井哲也, 1969-
Tōkyō : Fujiwara Shoten, 2008
東京 : 藤原書店, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
 
Nihon no makuro seitai : gendai Nihon ni okeru seiji daihyō no dōtai bunseki = The Japanese macro polity : an analysis of dynamic representation in Japan / Ōmura Hanako
日本のマクロ政体 : 現代日本における政治代表の動態分析 = The Japanese macro polity : an analysis of dynamic representation in Japan / 大村華子
by Ōmura, Hanako, 1980-
大村華子, 1980-
Tōkyō : Bokutakusha, 2012
東京 : 木鐸社, 2012
 
 
Kindai Nihon no kokka kōsō : 1871-1936 / Banno Junji
近代日本の国家構想 : 1871-1936 / 坂野潤治
by Banno, Junji, 1937-
坂野潤治, 1937-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 2009
東京 : 岩波書店, 2009
 
 
Naisō : tennō to seiji no kin-gendai / Gotō Muneto cho
内奏 : 天皇と政治の近現代 / 後藤致人著
by Gotō, Muneto, 1968-
後藤致人, 1968-
Tōkyō : Chūō Kōron Shinsha, 2010
東京 : 中央公論新社, 2010
 
 
20-seiki Nihon no tennō to kunshusei : kokusai hikaku no shiten kara 1867-1947 / Itō Yukio, Kawada Minoru hen
20世紀日本の天皇と君主制: 国際比較の視点から 1867-1947 / 伊藤之雄, 川田稔編
Tōkyō : Yoshikawakōbunkan, 2004
東京 : 吉川弘文館, 2004
 
 
Jinbutsu sengo seiji : watakushi no deatta seijikatachi / Ishikawa Masumi
人物戦後政治 : 私の出会った政治家たち / 石川真澄
by Ishikawa, Masumi, 1933-
石川真澄, 1933-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 2009
東京 : 岩波書店, 2009
 
 
Kizokuin to rikken seiji / Naitō Kazunari cho
貴族院と立憲政治 / 内藤一成著
by Naitō, Kazunari, 1967-
内藤一成, 1967-
Kyōto-shi : Shibunkaku Shuppan, Heisei 17 [2005]
京都市 : 思文閣出版, 平成17 [2005]
 
 
Jiyū to byōdō no Shōwashi : sen-kyūhyaku-sanjūnendai no Nihon seiji / Banno Junji hen
自由と平等の昭和史 : 一九三〇年代の日本政治 / 坂野潤治編
Tōkyō : Kōdansha, 2009
東京 : 講談社, 2009
 
 
Sengo Nihon seitō seiji shiron / Matoba Toshihiro cho
戦後日本政党政治史論 / 的場敏博著
by Matoba, Toshihiro, 1950-
的場敏博, 1950-
Kyōto-shi : Mineruva Shobō, 2012
京都市 : ミネルヴァ書房, 2012
 
 
Seiken kōtai senkyo no seijigaku : chihō kara kawaru Nihon seiji / Shiratori Hiroshi hencho
政権交代選挙の政治学 : 地方から変わる日本政治 / 白鳥浩編著
Kyōto-shi : Mineruva Shobō, 2010
京都市 : ミネルヴァ書房, 2010
 
 
Taisenkanki no kyūchū to seijika / Kurosawa Fumitaka
大戦間期の宮中と政治家 / 黒沢文貴
by Kurosawa, Fumitaka, 1953-
黒沢文貴, 1953-
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Misuzu Shobō, 2013 , ©2012
東京 : 株式会社みすず書房, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Nihon ni okeru seiji e no shinrai to fushin / Zenkyō Masahiro cho = Political trust and distrust in Japan / Masahiro Zenkyo
日本における政治への信頼と不信 / 善教将大著 = Political trust and distrust in Japan / Masahiro Zenkyo
by Zenkyō, Masahiro, 1982-
善教将大, 1982-
Tōkyō : (Yū) Bokutakusha, 2013 , ©2013
東京 : (有)木鐸社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Seiji shudō buiesu kanryō shihai : Jimin seiken, Minshu seiken, seikan 20-nen tōsō no uchimaku / Shinoda Tomohito
政治主導vs.官僚支配 : 自民政権、民主政権、政官20年闘争の内幕 / 信田智人
by Shinoda, Tomohito, 1960-
信田智人, 1960-
Tōkyō : Asahi Shinbun Shuppan, 2013 , ©2013
東京 : 朝日新聞出版, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Seitō naikakusei no tenkai to hōkai 1927 ~ 36 nen = The Development and Breakdown of the Party Cabinet System,1927-1936 / Murai Ryōta cho
政党内閣制の展開と崩壊一九二七-三六年 = The Development and Breakdown of the Party Cabinet System,1927-1936 / 村井良太著
by Murai, Ryōta, 1972-
村井良太 1972-
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Yūhikaku, 2014 , ©2014
東京 : 株式会社有斐閣, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Nihon seiji no ura no ura : shōgen, seikai gojūnen / Mori Yoshirō ; Kikite Tahara Sōichirō
日本政治のウラのウラ : 証言・政界50年 / 森喜朗 ; 聞き手 田原総一朗
by Mori, Yoshirō, 1937-
森喜朗,, 1937-
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Kōdansha, 2013 , ©2013
東京 : 株式会社講談社, 2013
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.