National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 41107 Results for subject:Organization.
Sort by:
 
 
Phra Chāoʻasōk kap Phutthabanyat nai Phratraipidok : sưksā prīapthīap sinlawat læ botbāt thāng sangkhom / dōi Tawan Kīatbunyarit
พระชาวอโศกกับพุทธบัญญัติในพระไตรปิฏก : ศึกษาเปรียบเทียบ ศีลวัตร และบทบาททางสังคม / โดย ตะวัน เกียรติบุญญาฤทธิ์
by Tawan Kiattibunyarit
ตะวัน เกียรติบุญญาฤทธิ์
[Bangkok] : Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat Khlet Thai, 2533 [1990]
[Bangkok] : จัดจำหน่ายโดยบริษัทเคล็ดไทย, 2533 [1990]
 
 
Pulgŭn Angma wa Wŏltŭkʻŏp / Yi Sun-hyŏng
붉은악마와월드컵 / 이순형
by Yi, Sun-hyŏng
이순형
Sŏul : Sŏul Taehakkyo Chʻulpʻanbu, 2005
서울 : 서울대학교출판부, 2005
 
 
Kaigun keitō ichiran : Kaigun chōga enkaku / [Kaigun Daijin Kanbō]
海軍系統一覧 : 海軍庁衙沿革 / [海軍大臣官房]
by Japan. Kaigun Daijin Kanbō
Japan. 海軍大臣官房
Tōkyō : Hara Shobō, Shōwa 50 [1975]
東京 : 原書房, 昭和50 [1975]
 
 
Guo min ge ming jun fa zhan xu lie / Wei Xianwen ... [et al.] bian xie
国民革命军发展序列 / 韦显文 ... [et al.] 编写
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 解放军出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
"Dong Tu" shi li kong bu huo dong lu / [Wu zhou chuan bo chu ban she bian]
"東突"勢力恐怖活動錄 / [五洲傳播出版社編]
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2002
北京 : 五洲傳播出版社, 2002
 
 
Zhongguo da ji "Dong Tu" bao gao : wei le zhi gao li yi / zhu bian Liu Hantai, Du Xingfu ; fu zhu bian Gong peide, Liang Yue
中国打击"东突"报告 : 为了至高利益 / 主编刘汉太, 都幸福 ; 副主编龚培徳, 梁越
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she, 2002
乌鲁木齐市 : 新疆人民出版社, 2002
 
 
Khrop rō̜p 12 pī Kō̜rō̜pō̜. Klāng
ครบรอบ 12 ปี กรป. กลาง
by Kō̜rō̜pō̜. Klāng (Organization : Thailand)
กรป. กลาง (Organization : Thailand)
[Bangkok] : Kō̜rō̜pō̜. Klāng, [2517 i.e. 1974]
[Bangkok] : กรป. กลาง, [2517 i.e. 1974]
 
 
Tsuini bēru o nuida nazo no Kuki monjo : ima akasareru Ōmotokyō no saikō himitsu / Saji Yoshihiko
ついにベールをぬいだ謎の九鬼文書 : いま明かされる大本教の最高秘密 / 佐治芳彦
by Saji, Yoshihiko, 1924-
佐治芳彦, 1924-
Tōkyō : Tokuma Shoten, [1984]
東京 : 徳間書店, [1984]
 
 
Nihon Riku-Kaigun no seido soshiki jinji / Nihon Kindai Shiryō Kenkyūkai hen
日本陸海軍の制度・組織・人事 / 日本近代史料研究会編
by Nihon Kindai Shiryō Kenkyūkai (Japan)
日本近代史料研究会 (Japan)
Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1971
東京 : 東京大学出版会, 1971
 
 
Chosŏn sidae kyoyuk ŭi yŏnʾgu / Yi Wŏn-ho chiŭm
조선 시대 교육 의 연구 / 이 원호 지음
by Yi, Wŏn-ho
이 원호
Sŏul-si : Munŭmsa, 2002
서울시 : 문음사, 2002
 
 
Chosŏnjo Sŏnggyunʾgwan kyoyuk kwa yusaeng munhwa / Chang Chae-chʻŏn chiŭm
조선조성균관교육과유생문화/ 장재천지음
by Chang, Chae-chʻŏn
장재천
Sŏul-si : Asea Munhwasa, 2000
서울시: 아세아문화사, 2000
 
 
Chosŏn Ŭiyongdae, Chosŏn Ŭiyonggun / Yŏm In-ho
조선 의용대・조선 의용군 / 염 인호
by Yŏm, In-ho
염 인호
Ch'ungch'ŏng-namdo Ch'ŏnan-si : Tongnip Kinyŏmgwan Han'guk Tongnip Undongsa Yŏn'guso, 2009
충청남도 천안시 : 독립 기념관 한국 독립 운동사 연구소, 2009
 
 
Shippai no honshitsu : Nihongun no soshikironteki kenkyū / Tobe Ryōichi ... [et al.]
失敗の本質 : 日本軍の組織論的研究 / 戶部良一 ... [et al.]
Tōkyō : Chūō Kōronsha, 1991
東京 : 中央公論社, 1991
 
 
"Fa lun gong" wen ti jian ming shou ce [electronic resource] / Zhongguo fan xie jiao xie hui
"法轮功"问题简明手册 [electronic resource] / 中国反邪教协会
Beijing : Ke xue pu ji chu ban she, 2009
北京 : 科学普及出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Nihon Riku-Kaigun sōgō jiten / Hata Ikuhiko hen
日本陸海軍総合事典 / 秦郁彦編
Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1991
東京: 東京大学出版会, 1991
 
 
Nihon Riku-Kaigun sōgō jiten / Hata Ikuhiko hen
日本陸海軍総合事典 / 秦郁彦編
Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2005
東京 : 東京大学出版会, 2005
 
 
Banthưk khamhaikān Sučhindā Khrāprayūn : kamnœ̄t læ ʻawasān Rō̜Sō̜Chō̜. / Wātsanā Nānūam
บันทึกคำให้การสุจินดา คราประยูร : กำเนิดและอวสาน รสช. / วาสนา นาน่วม
by Wātsanā Nānūam
วาสนา นาน่วม
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2555 [2012]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๕
 
 
Phrưttikam kānrapfang khāosān witthayukračhāisīang læ phon thī mī tō̜ kānphatthanā chonnabot : sưksā chapho̜ karanī...
พฤติกรรมการรับฟังข่าวสารวิทยุกระจายเสียง และผลที่มีต่อการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยุกระจายเสียงกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ, จังหวัดเชียงราย / บำรุง สุขพรรณ์
by Bamrung Sukhaphan
บำรุง สุขพรรณ์
Krung Thēp : Sathāban Thai Khadī Sưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2523 [1980]
กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓
BookBook [text, volume]
 
 
Rāēng čhūngčhai nai kānkhīan kō'rānī Santi Asōk / Phra Thēpwēthī (Prayut Payuttō)
แรงจูงใจในการเขียนกรณีสันติอโศก / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
Krung Thēp : Khana Phuttha Bō̜risat, 2532 [1989]
กรุงเทพ : คณะพุทธบริษัท, 2532 [1989]
 
 
Lom Santiʻasōk thammai ? . . . " Phōthi rak " tō̜ng sưk
ล้มสันติอโศกทำไม?... "โพธิรักษ์" ต้องสึก
Krung Thēp ... : Samnakphim Wī. Dī. Phī., 2532 [1989]
กรุงเทพฯ ... : สำนักพิมพ์ วี.ดี.พี., 2532 [1989]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.