National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 26 Results for subject:"Palaces -- Thailand -- Bangkok -- History."
Sort by:
 
 
by Sombat Phlainoi, 1929-
Krung Thep : Muang Boran, 2539 [1996]
 
 
Tamnān wang kao / Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krommaphra Damrongrāchānuphāp
ตำนานวังเก่า / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
Krung Thēp : Samnakphim Sǣngdāo, 2553 [2010]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แสงดาว, ๒๕๕๓
 
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying Ngāmchalūai Bunnāk Thō̜.Čhō̜. na mēn Wat Makutkasattrīyārām, Krung Thēp Mahā...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงงามฉลวย บุนนาค ท.จ. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Khunying Ngāmchalūai Bunnāk, 2559 [2016] , Krung Thēp : Chomrom Khon Rak Wang, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวคุณหญิงงามฉลวย บุนนาค, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : ชมรมคนรักวัง, ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by `Anek Nawikkamun, 1953-
Krung Thep : Samnakphim Saengdao, 2542 [1999]
 
 
Phraʻaphinaoniwēt : phrarātchaniwēt nai Phrabāt Somdet Phra Čhō̜mklao Čhaoyūhūa / Nǣngnō̜i Saksī
พระอภิเนาว์นิเวศน์ : พระราชนิเวศน์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี
by Nǣngnō̜i Saksī, M.R
แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, M.R
Krung Thēp : Matichon, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549
 
 
by `Uthumphon `Amondarunarak
[Bangkok] : `Ongkan Kha khong Khurusapha, 2526 [1983]
 
 
by Somphop Phirom
Krung Thep : Ratchabandittayasathan, 2545 [2002]
 
 
Somdet Phrathēpratthanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī phrarātchathān phramahākarunāthikhun sadet phrarātchadamnœ̄n nai...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ นายโชค บุนนาค ต.ช., ต.ม. ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Chōk Bunnāk, 2546 [2003]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายโชค บุนนาค, ๒๕๔๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khamnænam kānsưksā rư̄ang prawat phrabō̜rommahārātchawang / Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp song niphon
คำแนะนำการศึกษา เรื่อง ประวัติพระบรมมหาราชวัง / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์
[Bangkok] : Khrō̜pkhrūa Bančhongčharœ̄n, 2505 [1962]
[Bangkok] : ครอบครัว บรรจงเจริญ, ๒๕๐๕ [1962]
BookBook [text, volume]
 
 
Thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Čhao Kittimatī Kitiyākō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt, 27 Mithunāyon 2525
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้ากิตติมตี กิติยากร วัดเทพศิรินทรวาส ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๕
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Mō̜m Čhao Kittimatī Kitiyākō̜n], 2525 [1982]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวหม่อมเจ้ากิตติมตี กิติยากร], ๒๕๒๕
 
 
Krom Phrarātchawang Bō̜wō̜nsathānmongkhon samai Rattanakōsin / bannāthikān, ʻŌ̜rawan Sapphlō̜i
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมัยรัตนโกสินทร์ / บรรณาธิการ, อรวรรณ ทรัพย์พลอย
[Bangkok] : Krom Sinlapākō̜n, Krasūang Watthanatham, 2556 [2013]
[Bangkok] : กรมศิลปากร, กระทรวงวัฒนธรรม, 2556 [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Krung Thēp... nā rū / Monthon Praphākō̜nkīat khīan [and three others] ; Sō̜ Phlāinō̜i, bannāthikān wichākān
กรุงเทพฯ น่ารู้ / มณฑล ประภากรเกียรติ เขียน [and three others] ; ส. พลายน้อย, บรรณาธิการวิชาการ
by Monthon Praphākō̜nkīat
มณฑล ประภากรเกียรติ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2556 [2013] , Krung Thēp : Ngān Dī
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, 2556 , กรุงเทพ : งานดี
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.