National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 21 Results for subject:"Phanthamit Phư̄a Prachāthipatai"
Sort by:
 
 
Bātphlǣ 7 Tulā : rư̄ang čhing khǭng khon čhing klan čhāk ngān sưksā wičhai / [Thīm wičhai, Lư̄chai Sīngœ̄nyūang ... [et al.]]
บาดแผล 7ตุลา : เรื่องจริงของคนจริง กลั่นจากงานศึกษาวิจัย / [ทีมวิจัย, ลือชัย ศรีเงินยวง ... [et al.]]
by Lư̄chai Sīngœ̄nyūang
ลือชัย ศรีเงินยวง
[Bangkok] : Wǭtdǭk, 2552 [2009]
[กรุงเทพฯ] : ว็อชด็อก, 2552
 
 
193 wan ramlưk : 1 pī hǣng kāntō̜sū khō̜ng Phanthamit prachāchon phư̄a prachāthipatai [videorecording]
๑๙๓ วันรำลึก : ๑ ปีแห่งการต่อสู้ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย [videorecording]
[Bangkok : s.n.], 2552 [2009]
 
 
Lap lūang lưk Phanthamit Prachāchon Phư̄a Prachāthipatai / Kō̧ng bannāthikān Matichon
ลับ ล้วง ลึก พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย / กองบรรณาธิการมติชน
by Kō̜ng Bannāthikān Nangsư̄phim Matichon (Bangkok, Thailand)
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน (Bangkok, Thailand)
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๑
 
 
Khā... khư̄-- nakrop prachāchon / [Thœ̄ttham Songthai]
ข้าฯคือ-- นักรบประชาชน / [โดยเทิดธรรม ทรงไทย]
by Thœ̄ttham Songthai
เทิดธรรม ทรงไทย
Krung Thēp : Samnakphin Krīn-Panyāyān, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ, ๒๕๕๑
 
 
Phanthamit kū chāt botphisūt khwāmklā sīasala ʻahingsā / phūkhīan, Phanthamit Prachāchon phư̄a Prachāthippatai ;bannāthikān, Suprānī...
พันธมิตรกู้ชาติ บทพิสูจน์ความกล้า เสียสละ อหิงสา / ผู้เขียน, พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ; บรรณาธิการ, สุปราณี คงนิรันดรสุข
by Phanthamit Phư̄a Prachāthipatai
พันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย
Krung Thēp : Samnakphim Phūčhatkan 360° : Čhatčhamnāi dōi Sī ʻEtyūkhēchan, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผู้จัดการ 360°, 2552
 
 
Rak thœ̄ Prathēt Thai : 50 sinlapin bon wēthī kū chāt / Kō̧ng Bannāthikān Phūchatkān, rīaprīang
รักเธอประเทศไทย : ๕๐ ศิลปินบนเวทีกู้ชาติ / กองบรรณาธิการผู้จัดการ เรียบเรียง
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2551
 
 
Klap bān mǣ / Phiphop Thongchai
กลับบ้านแม่ / พิภพ ธงไชย
by Phiphop Thongchai
พิภพ ธงไชย
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, Tulākhom 2558 [2015] , ©2015
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์, ตุลาคม 2558
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAngkhanā Radappanyāwut (Bō̧) : chāta Wanʻāthit 6 Kō̧.Khō̧. 2523, mō̧rana Wanʻangkhān 7 Tō̧.Khō̧. 2551
อังคณา ระดับปัญญาวุฒิ (โบว์) : ชาตะ วันอาทิตย์ ๖ ก.ค. ๒๕๒๓ มรณะ วันอังคาร ๗ ต.ค. ๒๕๕๑
[Nonthaburī : Khrō̧pkhrūa ʻAngkhanā Radappanyāwut, 2551 i.e. 2008]
[นนทบุรี : ครอบครัว อังคณา ระดับปัญญาวุฒิ, ๒๕๕๑]
 
 
Kham prakāt čhettanārom læ čhutyư̄n khō̜ng "Sonthi Limthō̜ngkun" : hūanā Phak Kānmư̄ang Mai
คำประกาศเจตนารมณ์และจุดยืนของ "สนธิ ลิ้มทองกุล" : หัวหน้าพรรคการเมืองใหม่
[Bangkok : Phak Kānmư̄ang Mai, 2009]
 
 
Kānmư̄ang-- plāi ratchakān kap songkhrām hǣng khwāmčhongrakphakdī / phūkhīan, Somyot Phrưksākasēmsuk
การเมือง...ปลายรัชกาลกับสงครามแห่งความจงรักภักดี / ผู้เขียน, สมยศ พฤกษาเกษมสุข
by Somyot Phrưksākasēmsuk
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Sayām Parithat, 2551 [2008]
กทม. [i.e. กรุงเทพมหานคร] : สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, 2551
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phak Phanthamit : nakrop hǣng tham kap kānsāng phak kānmư̄ang mai khǭng Phanthamit Prachāchon phư̄a Prachāthipatai / Suwinai Pharanawalai
พรรคพันธมิตร : นักรบแห่งธรรมกับการสร้างพรรคการเมืองใหม่ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย / สุวินัย ภรณวลัย
by Suwinai Pharanawalai
สุวินัย ภรณวลัย
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2553
 
 
Thīan hǣng tham / Suwinai Pharanawalai
เทียนแห่งธรรม / สุวินัย ภรณวลัย
by Suwinai Pharanawalai
สุวินัย ภรณวลัย
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2552
 
 
Khabūankān lim čhao : ʻāng ʻǣp nǣpchit bitbư̄an sathư̄an phǣndin / dōi Thīm Khāo Lōk Wannī
ขบวนการลิ้มเจ้า : อ้างแอบแนบชิดบิดเบิอนสะเทือนแผ่นดิน / โดย ทีมข่าวโลกวันนี้
Krung Thēp : Samnakphim Lōk Wannī, 2553 [2010]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์โลกวันนี้, 2553
 
 
Phanthamit hǣng mit thǣ / dōi Kīattisak Phalitāphō̜n = Our beloved PAD : the bond of true friends / by Kiatisak Plitaporn
พันธะแห่งมิตรแท้ / เกียรติศักดิ์ ผลิตากรณ์ = Our beloved PAD : the bond of true friends / by Kiatisak Plitaporn.จากจิตสำนึกรักชาติ ไม่ยอมเป็นทาสการปลุกระดม :
by Kīattisak Phalitāphō̜n
เกียรติศักดิ์ ผลิตากรณ์
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, c2553 [c2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, c2553
 
 
Fang hūačhai wai thī Makkhawān / Watthayā Wai
ฝังหัวใจไว้ที่มัฆวาน / วัธยา ไว
by Watthayā Wai
วัธยา ไว
Nonthaburī : Samnakphim Krīn-Panyāyān, 2552 [2009]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาณ, ๒๕๕๒
 
 
Thāngʻǭk Prathēt Thai nai phāwa wikrit / Yukʻanāraya ; bannāthikān, ʻAnanyā
ทางออกประเทศไทยในภาวะวิกฤต / ยุคอนารยะ ; บรรณาธิการ, อณันยา
by Yukʻanāraya
ยุคอนารยะ
Krung Thēp : Samnakphim Wai Lāi, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไว้ลาย, 2553
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.