National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 636 Results for subject:"Philosophy, Confucian."
Sort by:
 
 
Gongzi zhi dao yu mei hua jing shen / Chang Tʻieh-chün ch
孔子之道與梅花精神 / 張鐵君著
by Zhang, Tiejun, 1899-
張鐵君, 1899-
Taibei Shi : Jiu ding chu ban she, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 九鼎出版社, 民國71 [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Kongzi xue shuo xin tan, Luo Jingzhi zhu
孔子學說新探, 羅敬之著
by Luo, Jingzhi
羅敬之
[Taibei] Wen jin chu ban she [Minguo 64 i.e. 1975]
[臺北] 文津出版社 [民國64 i.e. 1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Ru xue gai lun / Beicun Zeji zhu
儒學槪論 / 北村澤吉著
Uniform title: Jugaku gairon. Chinese
by Kitamura, Sawakichi, 1874-
北村澤吉, 1874-
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 2015
太原 : 山西人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Ru jiao zheng zhi zhe xue / (Ri) Wulai Xinzao zhu ; Hu Pu'an, Zheng Xiaoya yi
儒教政治哲學 / (日)五來欣造著 ; 胡樸安, 鄭嘯厓譯
by Gorai, Kinzō, 1875-1944
五來欣造, 1875-1944
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2015
太原市 : 山西人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Ru jiao yu xian dai si chao / [Ri] Fubu Yuzhiji zhu ; Zheng Ziya yi
儒教與現代思潮 / [日]服部宇之吉著 ; 鄭子雅譯
Uniform title: Jukyō to gendai shisō. Chinese
儒教と現代思想. Chinese
by Hattori, Unokichi, 1867-1939
服部宇之吉, 1867-1939
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2015
太原市 : 山西人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Jin no kenkyū, Shimotomai Akira cho
仁の研究, 下斗米晟著
by Shimotomai, Akira, 1895-
下斗米晟, 1895-
[Tōkyō] Daitō Bunka Daigaku Tōyō Kenkyūjo [1966]
[東京] 大東文化大学東洋研究所 [1966]
 
 
Zhongguo jin shi Ru xue shi zhi de si bian yu xi xue / Zhu Honglin zhu
中国近世儒学实质的思辨与习学 / 朱鸿林著
by Zhu, Honglin, 1950-
朱鸿林, 1950-
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2005
北京市 : 北京大學出版社, 2005
 
 
Chen Lifu ru xue yan jiu yan lun ji / Chen Lifu zhu ; Zhonghua Minguo Kong Meng xue hui zhu bian
陳立夫儒學研究言論集/ 陳立夫著;中華民國孔孟學會主編
by Chen, Lifu, 1900-
陳立夫, 1900-
Taibei shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 72 [1983]
臺北市: 黎明文化事業公司, 民國72 [1983]
 
 
Ren xing yu zi wo xiu yang / Du Weiming zhu ; [Hu Jun, Yu Minxiong yi]
人性与自我修养 / 杜维明著 ; [胡军,于民雄译]
Uniform title: Humanity and self-cultivation. Chinese
by Tu, Weiming, 1940-
杜维明, 1940-
Beijing : Zhongguo he ping chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中国和平出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
 
 
Kongja sasang ŭi inʻganhakchŏk yŏnʻgu / Chŏng Chong chŏ
孔子思想의人間學的硏究 / 鄭瑽著
by Chŏng, Chong, 1915-
鄭瑽, 1915-
Sŏul : Tongguk Taehakkyo Chʻulpʻanbu, 1975
서울 : 東國大學校出版部, 1975
 
 
Li dai ru xue cun zhen lu : shi juan / Tian Xin zhuan
歷代儒學存真錄 : 十卷 / 田俽撰
by Tian, Xin, 19th century
田俽, 19th century
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Senshindō sakki / Ōshio Heihachirō ; Yamada Jun yaku
洗心洞箚記 / 大鹽平八郎 ; 山田準譯
by Ōshio, Heihachirō, 1793-1837
大鹽平八郎, 1793-1837
Tōkyō : Iwanami Shoten, Shōwa 15 [1940]
東京 : 岩波書店, 昭和 15 [1940]
 
 
by Pang, Pu
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
 
 
Xunzi = Xunzi / Xun Kuang
荀子 = Xunzi / 荀况
by Xunzi, 340 B.C.-245 B.C
荀子, 340-245 B.C
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Jugaku no mokuteki to Sōju Keireki Keigen ni itaru hyaku-rokujūnenkan no katsudō / Morohashi Tetsuji cho
儒學の目的と宋儒慶暦慶元至百六十年間の活動 / 諸橋轍次著
by Morohashi, Tetsuji, 1883-
諸橋轍次, 1883-
Tōkyō : Taishūkan Shoten, Shōwa 4 [1929]
東京 : 大修館書店, 昭和4 [1929]
 
 
by Pang, Pu
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
 
 
Kongzi zhe xue si xiang yuan liu / Tang Hua zhu
孔子哲學思想源流 / 唐華著
by Tang, Hua
唐華
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 66 [1977]
臺北 : 正中書局, 民國66 [1977]
 
 
Xin ru jia si shu / Chen Jianfu ; [Xin ru xue shu zhong xin bian]
新儒家四書 / 陳健夫 ; [新儒學術中心編]
by Chen, Jianfu
陳健夫
Taibei Shi : Xin ru shu ju, Minguo 73-76 [1984-1987]
台北市 : 新儒書局, 民國73-76 [1984-1987]
 
 
Ru jia zhe xue de ti xi / Luo Guang zhu
儒家哲學的體系 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 72 [1983]
台北市 : 臺灣學生書局, 民國78 [1989]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.