National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 77 Results for subject:"Physicists -- United States -- Biography."
Sort by:
 
 
Li Zhengdao : Nuobei'er jiang tan shang de Hua yi ke xue jia / Jiang Dongming zhu
李政道 : 诺贝尔奖坛上的华裔科学家 / 蒋东明著
by Jiang, Dongming
蒋东明
[Fuzhou shi] : Fujian jiao yu chu ban she, 1991
[福州市] : 福建教育出版社, 1991
 
 
Aiyinsitan [electronic resource] : you shi yi lai zui jie chu de ke xue ju ren / Yan Xueqin, Chen Xiaodong zhu bian
爱因斯坦 [electronic resource] : 有史以来最杰出的科学巨人 / 严雪琴, 陈晓栋主编
Beijing : Zhongguo shang ye chu ban she, 2010
北京 : 中国商业出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
by Brian, Denis
New York, N.Y. : J. Wiley, c1996
 
 
by Coulson, Thomas
Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1950
 
 
Gui fan yu dui cheng zhi mei : Yang Zhenning zhuan / Jiang Caijian zhu
規範與對稱之美 : 楊振寧傳 / 江才健著
by Jiang, Caijian
江才健
Taibei Shi : Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si, 2002
台北市 : 天下遠見出版股份有限公司, 2002
 
 
Yang Zhenning zhuan = Chen Ning Yang : a biography / Yang Jianye zhu
杨振宁传 = Chen Ning Yang : a biography / 杨建邺著
by Yang, Jianye, 1935-
杨建邺, 1935-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2011 , ©2011
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Ding Zhaozhong zhuan / Zhou Jinpin zhu
丁肇中传 / 周金品著
by Zhou, Jinpin, 1936-
周金品, 1936-
Beijing : Ke xue chu ban she, 2006
北京 : 科学出版社, 2006
 
 
by Mehra, Jagdish
Oxford [England] : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 1994
 
 
by Lanouette, William
New York : C. Scribner's Sons ; Toronto : Maxwell Macmillan Canada ; New York : Maxwell Macmillan International, c1992
 
 
Li Zhengdao zhuan : huo Nuobei'er jiang de da ke xue jia = Lizhengdaozhuan : huonubeier jiangde dakexuejia / Jiang Dongming zhu
李政道传 : 获诺贝尔奖的大科学家 = Lizhengdaozhuan : huonubeier jiangde dakexuejia / 蒋东明著
by Jiang, Dongming
蒋东明
Changchun Shi : Changchun chu ban she, 2003
长春市 : 长春出版社, 2003
 
 
Ding Zhaozhong de zuo tian he jin tian / Lü Yiming, Xue Xingguo zhu
丁肇中的昨天和今天 / 呂一銘,薛興國著
by Lü, Yiming
呂一銘
Taibei shi : Lian he bao she : Zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 65 [1976]
臺北市 : 聯合報社 : 總經銷聯經出版事業公司, 民國65 [1976]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.