National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 153 Results for subject:"Politicians -- Thailand -- Biography."
Sort by:
 
 
Chīwit lāi rot ʻĀnat ʻĀphāphirom : prasopkān thatsanakhati læ thāthī / ʻĀnat ʻĀphāphirom
ชีวิตหลายรส อาณัติ อาภาภิรม : ประสบการณ์ ทัศนคติ และท่าที / อาณัติ อาภาภิรม
by Anat Arbhabhirama
Krung Thēp : Samnakphim Krung Thēp Thurakit, 2556 [2013] , ©2013
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Yot Santasombat
[Bangkok] : Sathaban Thaikhadisuksa, Mahawitthayalai Thammasat, 2533 [1990]
 
 
Rūčhak 'Watthanā', rūčhing 'Khlō̜ng Dān' / rīaprīang, Chālinī Kǣokhongkhā
รู้จัก 'วัฒนา' รู้จริง 'คลองด่าน' / เรียบเรียง, ชาลินี แก้วคงคา
Krung Thēp : Ngān Dī, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : งานดี, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Sathuan Supphasophon
[Bangkok] : Khana `Anukammakan Chatphim Nangsu Khrongkan 60 Pi Prachathipatai, 2525 i.e. 1992]
 
 
by Thongchai Santiwong
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Duang Kamon, 2535 [1992]
 
 
Banthưk ʻadīt nakkānmư̄ang / rūaprūam khrang thī 1 [dōi Mǣn Monmēt]
บันทึกอดีตนักการเมือง / รวบรวมครั้งที่ 1 [โดย แมน มนต์เมศร์]
by Mǣn Monmēt
แมน มนต์เมศร์
Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Čhindā Sān, 2524 [1981]
 
 
by Phimphawan Setthabut
Krung Thep : Samnakphim Phuchatkan, 2537 [1994]
 
 
Banthưk-- ʻadīt hǣng khwāmsongčham Sāttrāčhān Mārut Bunnāk / Mārut Bunnāk, [Narut rīaprīang]
บันทึก-- อดีดแห่งความทรงจำ ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค / มารุต บุนนาค, [นรุตม์ เรียบเรียง]
by Mārut Bunnāk
มารุต บุนนาค
Krung Thēp : ʻAmmarin Phrinting, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ, อมรินทร์ พริ้นติ้ง, 2550
 
 
by `O. `Akkharaphon
Krung Thep : Nam Fon : Samakkhi San chatchamnai, 2538 [1995]
 
 
60 pī thī phān mā khō̜ng Phon Trī Siri Siriyōthin, 5 Singhākhom 2518
๖๐ ปีที่ผ่านมาของพลตรี ศิริ สิริโยธิน, 5 สิงหาคม 2518
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Rōngphim Sīhong, 2518 [1975]
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศรีหงส์, 2518 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
by Pracha Dunlayatham
Krungthep Mahanakhon : Klum Suksa Wannakam Kanmuang, 2518 [1975]
 
 
Phra dī khon dang / Kǭng Bannāthikān Khāo Sōt, rīaprīang
พระดี คนดัง / กองบรรณาธิการข่าวสด, เรียบเรียง
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๓
 
 
Khon khōn Thaksin / [Thœ̄ttham Songthai]
ฅนโค่นทักษิณ / [เทิดธรรม ทรงไทย]
by Thœ̄ttham Songthai
เทิดธรรม ทรงไทย
Krung Thēp : Rūamdūai Chūaikan, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549
 
 
Rangsimā dō̜kmai lek hǣng ratthasaphā sī dam / Santisuk Sathāphō̜n
รังสิมาดอกไม้เหล็กแห่งรัฐสภาสีดำ / สันติสุข สถาพร
by Santisuk Sathāphō̜n
สันติสุข สถาพร
Krung Thēp : Samnakphim Power Politics, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Power Politics, 2555
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.