National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 3682 Results for subject:"Popular culture."
Sort by:
 
 
Shanghai mo deng : yi zhong xin du shi wen hua zai Zhongguo 1930-1945 / Li Oufan ; Mao Jian yi
上海摩登 : 一種新都市文化在中國1930-1945 / 李歐梵 ; 毛尖譯
Uniform title: Shanghai modern. Chinese
by Lee, Leo Ou-fan
Hong Kong : Oxford University Press (China) Ltd., 2006
 
 
"Chiran" no tanjō : tokkō no kioku wa ikani tsukurarete kita no ka / Fukuma Yoshiaki, Yamaguchi Makoto hen
「知覧」の誕生 : 特攻の記憶はいかに創られてきたのか / 福間良明, 山口誠編
Tōkyō : Kashiwa Shobō, 2015 , ©2015
東京 : 柏書房, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Su Xian wen hua zhi / Lou Tianjing bian zhu
宿县文化志 / 娄天劲编著
by Lou, Tianjing
娄天劲
Hefei Shi : Anhui wen yi chu ban she : Anhui Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
合肥市 : 安徽文艺出版社 : 安徽省新华书店发行, 1985
 
 
Yu yue da zhong [electronic resource] : Minguo Shanghai nü xing wen hua jie du / Jiang Jin deng
娱悦大众 [electronic resource] : 民国上海女性文化解读 / 姜进等
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2010
上海 : 上海辞书出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
[Roma : L'Espresso
 
 
Uniform title: Epoca (Milan, Italy)
Milano : Arnoldo Mondadori Editore, 1950-
 
 
Uniform title: Noticias culturales (Washington, D.C.)
Washington, D.C. : La Embajada
 
 
North Quay : Office of the Director of Cultural Activities, 1972-
 
 
Rome : L'Espresso, 1990-
 
 
[Rome]: L'Espresso
 
 
Uniform title: Heterodoxy (Studio City, Los Angeles, Calif.)
Studio City, Calif. : Center for the Study of Popular Culture, 1992-
 
 
Ottawa : Statistics Canada = Statistique Canada, 1989-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Higashi Ajia no Nihon taishū bunka / Ishii Kenʾichi hencho
東アジアの日本大衆文化 / 石井健一編著
by Ishii, Kenʾichi, 1959-
石井健一, 1959-
Machida-shi : Sōsōsha, 2001
町田市 : 蒼蒼社, 2001
 
 
Uniform title: Bottom line (Fitzroy, Vic.)
Fitzroy, Vic. : Bottom Line Publishing
 
 
East Melbourne, Vic. : Stylistic, 1990-
 
 
by Weinberger, Barbara
[Birmingham] : University of Birmingham, Centre for Urban and Regional Studies, [1975]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.