National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 10160 Results for subject:Posters.
Sort by:
 
Da zhan Quyu He [picture] / Liu Zhide zuo
大战曲峪河 [picture] / 刘志德作
by Liu, Zhide
刘志德
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974
上海: 上海人民出版社, 1974
PicturePicture, OnlineOnline
 
Mao zhu xi he wo men xin lian xin
毛主席和我们心连心
[Shanghai] : Shanghai ren min chu ban she, 1970
[上海] : 上海人民出版社, 1970
PicturePicture, OnlineOnline [still image, sheet]
 
 
by Mo, Shuzi
莫树滋
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1977
上海 : 上海人民出版社, 1977
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Beijing Tian'an Men
北京天安門
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Tian'an Men guang chang niao kan = [A bird's eye view of Tian'an Men Square] / Li Jilu she
天安门广场鸟瞰 = [A bird's eye view of Tian'an Men Square] / 李基禄摄
by Li, Jilu
李基禄
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1978
北京 : 人民美术出版社, 1978
PicturePicture [still image, sheet]
 
Wo ai Beijing Tian'anmen = I love Peking's Tien An Men = Ich liebe Tienanmen in Peking = J'aime la Porte Tien an-men de Pékin
我爱北京天安门 = I love Peking's Tien An Men = Ich liebe Tienanmen in Peking = J'aime la Porte Tien an-men de Pékin
[Shanxi] : Shanxi ran min chu ban she chu ban , [1968?]
[陕西] : 陕西人民出版社出版, [1968?]
PicturePicture, OnlineOnline [still image, sheet]
 
Wo ai Beijing Tian'an Men = I Love Peking's Tien An Men = Ich Liebe Tienanmen in Peking = J'aime la Porte Tien an-men de Pékin
我爱北京天安门 = I Love Peking's Tien An Men = Ich Liebe Tienanmen in Peking = J'aime la Porte Tien an-men de Pékin
[Xi'an] : Shanxi ren min chu ban she, [1968?]
[西安] : 陕西人民出版社, [1968?]
PicturePicture, OnlineOnline [still image, sheet]
 
Wo ai Beijing Tian'an Men
我爱北京天安门
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [1968?]
PicturePicture, OnlineOnline [still image, sheet]
 
Hua zhu xi zai Zhongguo gong chan dang di shi yi jie zhong yang wei yuan hui di yi ci quan ti hui yi shang [picture]
华主席在中国共产党第十一届中央委员会第一次全体会议上 [picture]
[China : s.n., 1979?]
PicturePicture, OnlineOnline
 
Na qi zhe xue wu qi jin xing zhan dou : xiang Luo Maisheng tong zhi xue xi
拿起哲学武器进行战斗 : 向罗迈生同志学习
Jiangxi Sheng : Xin hua shu dian, [197-?]
江西省 : 新华书店, [197-?]
PicturePicture, OnlineOnline [still image, sheet]
 
Zhu De tong zhi he wa wa men / Jin Xuechen, Li Mubai zuo
朱德同志和娃娃们 / 金雪尘, 李慕白作
by Jin, Xuechen, 1904-
金雪尘, 1904-
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1983
上海 : 上海人民美术出版社, 1983
PicturePicture, OnlineOnline [still image, sheet]
 
 
Zhan wu bu sheng de Mao Zedong si xiang zhao liang le ge ming yi shu wu tai! / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
战无不胜的毛泽东思想照亮了革命艺术舞台! / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Che di pi pan pan tu, mai guo zei Lin Biao de fan ge ming xiu zheng zhu yi lu xian! / Zhong gong Guangzhou Shi wei xuan chuan bu mei shu zu zuo
彻底批判叛徒, 卖国贼林彪的反革命修正主义路线! / 中共广州市委宣传部美术组作
[Guangdong] : Guangdong ren min chu ban she, 1973
[广东] : 广东人民出版社, 1973
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Zai gong chan dang he Mao zhu xi ling dao xia, ba Zhongguo jian she cheng wei yi ge fan rong fu qiang de she hui zhu yi gong ye hua guo jia! [Turn China into a prosperous, rich...
在共產黨和毛主席領導下, 把中國建設成為一個繁榮富強的社會主義工業化國家! = [Turn China into a prosperous, rich and powerful industrialized socialist country under the leadership of the Communist Party and Chairman Mao!] / 丁浩, 趙延年, 蔡振華作
by Ding, Hao
丁浩
[China] : Huadong renmin mei shu chu ban she, 1954
[China] : 華東人民美術出版社, 1954
PicturePicture [still image, sheet]
 
Mao zhu xi he Lin fu zhu xi di ba ci jian yue wen hua ge ming da jun [picture]
毛主席和林副主席第八次检阅文化革命大军 [picture]
[China : s.n.,] 1966
PicturePicture, OnlineOnline
 
1969 nian, wei da de ling xiu Mao zhu xi he ta de qin mi zhan you Lin fu zhu xi zai yi qi [picture]
1969年, 伟大的领袖毛主席和他的亲密战友林副主席在一起 [picture]
[Peking] : Ren min mei shu chu ban she, [1969?]
[Peking] : 人民美术出版社, [1969?]
PicturePicture, OnlineOnline
 
Mao zhu xi he Lin Biao tong zhi di si ci jian yue bai wan wen hua ge ming da jun [picture]
毛主席和林彪同志第四次检阅百万文化革命大军 [picture]
[Peking] : Ren min mei shu chu ban she, 1966
[Peking] : 人民美术出版社, 1966
PicturePicture, OnlineOnline
 
 
Yi jiu si wu nian, wei da ling xiu Mao zhu xi he ta de qin mi zhan you Lin Biao tong zhi zai Yan'an / Dong fang hong si zhi chang jing zhi
一九四五年, 伟大领袖毛主席和他的亲密战友林彪同志在延安 / 东方红丝织厂敬制
by Dong fang hong si zhi chang
东方红丝织厂
[Hangzhou] : Dong fang hong si zhi chang, [between 1966 and 1976?]
[杭州] : 东方红丝织厂, [between 1966 and 1976?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
Mao zhu xi he ta de qin mi zhan you Lin Biao fu zhu xi ji Zhou Enlai tong zhi jian bu deng shang Tian'anmen cheng lou [picture]
毛主席和他的亲密战友林彪副主席及周恩来同志健步登上天安门城楼 [picture]
[China : s.n.,] 1971
PicturePicture, OnlineOnline
 
Ren min gong she hao : wo men de wei da ling xiu Mao zhu xi zai da yue jin de yi jiu wu ba nian xun shi da jiang nan bei / Xin hua she gong gao
人民公社好 : 我们的伟大领袖毛主席在大跃进的一九五八年巡视大江南北 / 新华社供稿
[Shanghai]: Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1969
[上海] : 上海人民美术出版社, 1969
PicturePicture, OnlineOnline [still image, sheet]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.