National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 226 Results for subject:"Prime ministers -- Thailand -- Biography."
Sort by:
 
 
Phrimphrāi Bunnāk, 1 Karakadakhom 2471 - 29 Singhākhom 2554
พริ้มพราย บุนนาค, ๑ กรกฎาคม ๒๔๗๑ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phrimphrāi Bunnāk, 2554 i.e. 2011]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวพริ้มพราย บุนนาค, ๒๕๕๔]
 
 
Ratthabān Yinglak 1-2-3 : banthưk prawattisāt kānmư̄ang Thai yuk ratthabān Yinglak nāyok ying khon rǣk khō̜ng Mư̄ang Thai / Bunrūam Thīamčhan,...
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1-2-3 : บันทึกประวัติศาสตร์การเมืองไทย ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ นายกหญิงคนแรกของเมืองไทย / บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
by Bunrūam Thīamčhan
บุญร่วม เทียมจันทร์
Krung Thēp : Samnakphim Thān Bandit, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ฐานบัณฑิต, ๒๕๕๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
 
by Rong Wongsawan
KrungThep : Phraeo Samnakphim, 2542 [1999]
 
 
[Bangkok : Klum Ngan Phiphitthaphan Kanmuang Kanpokkhrong, 2544 i.e. 2001]
 
 
by Khrit Sarakham
Krung Thep Maha Nakhon : Samnakphim Matichon : Chatchamnai doi Borisat Ngan Di, 2537 [1994]
 
 
[Bangkok] : Island Publishing : Thanaban chatchamnai, [2538 i.e. 1995]
 
 
by Sulak Sivaraksa
Krung Thep : Munnithi Komon Khimthong : Chatchamnai doi Khlet Thai, 2534 [1991]
 
 
by Sala Likhitkun
[Krung thep : Samnakphim Phi. Chi. : Ruamho Ko. Samphan chatchamnai, 1978]
 
 
Rư̄ang lao wan wān tō̧n thotsakan thō̧t hūa : lāk sīsan hǣng chīwit Mō̧.Rō̧.Wō̧. Khưkrit Prāmōt / Narong Čhanrư̄ang khīan
เรื่องเล่าวันวารตอน ทศกัณฐ์ถอดหัว : หลากสีสันแห่งชีวิต ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช / ณรงค์ จันทร์เรือง เขียน
by Narong Čhanrư̄ang
ณรงค์ จันทร์เรือง
Krung Thēp : Sayām Banthưk, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, ๒๕๕๒
 
 
Krung Thep : Munnithi Phon `Ek Chatchai Chunhawan, 2541 [1998]
 
 
Krung Thep : `Athit : Chatchamnai doi Suksit Sayam, 2526 [1983]
 
 
by Sulak Sivaraksa
Krung Thep : Munnithi Komon Khimthong : Chatchamnai doi Khlet Thai, 2526 [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.