National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 6 of 6 Results for subject:"Puyi, 1906-1967 -- Anecdotes."
Sort by:
 
 
Huang di yu Xin Fengxia / Xin Fengxia zhu
皇帝与新凤霞 / 新凤霞著
by Xin, Fengxia
新凤霞
Beijing : Hua yi chu ban she, 1994
北京 : 华艺出版社, 1994
 
 
Luo ri can zhao : Puyi yu ta de hou fei jin chen men / Ding Yanshi bian
落日残照 : 溥仪与他的后妃近臣们 / 丁燕石编
by Zhou, Junshi, 1903 or 4-
周君適, 1903 or 4-
Beijing : Dang an chu ban she, 1988
北京 : 档案出版社, 1988
 
 
Fei chang gong min : Puyi yi shi / Wang Qingxiang zhu
非常公民 : 溥仪轶事 / 王庆祥著
by Wang, Qingxiang
王庆祥
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 2002
北京 : 中国国际广播出版社, 2002
 
 
Mo dai huang de mi shi
末代皇帝秘史
Xianggang : Zhong yuan chu ban she : zong dai li Li yuan shu bao she, 1986
香港 : 中原出版社 : 總代理利源書報社, 1986
 
 
Mo dai huang di huang fei mi wen / Pan Jijiong zhu
未代皇帝皇妃秘聞 / 潘際坰著
by Pan, Jijiong
潘際坰
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1986
香港 : 天地圖書有限公司, 1986
 
 
Wo he huang di Puyi / Xin Fengxia zhu
我和皇帝溥仪 / 新凤霞著
by Xin, Fengxia
新凤霞
Taiyuan shi : Bei yue wen yi chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
太原市: 北岳文艺出版社: 山西省新华书店经销, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.