National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 2498 Results for subject:"Quality of Life."
Sort by:
 
 
by Zhang, Xiaochuan
张笑川
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2009
上海 : 上海辞书出版社, 2009
 
 
Shin kokumin seikatsu shihyō = PLI (People's life indicators) / Keizai Kikakuchō Kokumin Seikatsukyoku hen
新国民生活指標 = PLI (People's life indicators) / 経済企画庁国民生活局編
Tōkyō : Ōkurashō Insatsukyoku, Heisei 4 [1992]-Heisei 11[1999]
東京 : 大蔵省印刷局, 平成 4 [1992]-平成11 [1999]
 
 
Quan mian xiao kang : sheng huo zhi liang yu ce liang : guo ji shi ye xia de sheng huo zhi liang zhi biao = Well-off society and quality of life : indicators of quality of life...
全面小康 : 生活质量与测量 : 国际视野下的生活质量指标 = Well-off socity and quality of life : indicators of quality of life study in an international perspective / 周长城等著
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2003
北京 : 社会科学文献出版社, 2003
 
 
Sāilom - sǣng dǣt / Wilāt Manīwat
สายลม-แสงแดด / วิลาศ มณีวัต
by Vilas Manivat, 1924-
วิลาศ มณีวัต, 1924-
Krung Thēp : Kō̜ng Bannāthikān læ Sinlapakam Phrǣo, 2526 [1983]
กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการ และ ศิลปกรรมแพรว, 2526 [1983]
 
 
Tokyo ; New York : Japan Center for International Exchange ; Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, c1999
 
 
Oxford ; New York : Oxford University Press, 1996
 
 
Chūai yut Krung Thēp nō̜i thœ phom čha long / Wilāt Manīwat
ช่วยหยุดกรุงเทพ หน่อยเถอะผมจะลง / วิลาศ มณีวัต
by Vilas Manivat, 1924-
วิลาศ มณีวัต, 1924-
Kō̜Thō̜Mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Phī. Watin Phaplikhēchan : Phenbun čhatčhamnāi, [1981?]
กทม. [i.e. กรุงเทพมหานคร] : พี. วาทิน พับลิเคชั่น : เพ็ญบุญ จัดจำหน่าย, [1981?]
 
 
Chūai yut Krung Thēp nō̜i thœ phom čha long / Wilāt Manīwat
ช่วยหยุดกรุงเทพหน่อยเถอะ ผมจะลง / วิลาศ มณีวัต
by Vilas Manivat, 1924-
วิลาศ มณีวัต, 1924-
Krung Thēp : Phrǣo samnakphim : ʻAmarin Buk Sentœ̄ čhatčhamnāi, 2538 [1995]
กรุงเทพฯ : แพรว สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ บุคส์เซ็นเตอร์ จัดจำหน่าย, 2538 [1995]
 
 
Yutakasa no kodoku / Nakamura Tatsuya cho
豊かさの孤独 / 中村達也著
by Nakamura, Tatsuya, 1941-
中村達也, 1941-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 1992
東京 : 岩波書店, 1992
BookBook [text, volume]
 
 
by Seed, Philip
London ; Bristol, Pa. : Jessica Kingsley, 1997
 
 
 
Shisetsu to machi no hazama de : "tomoni ikiru" to iu koto no ima / [Nihon Shakai Rinshō Gakkai hen]
施設と街のはざまで : 「共に生きる」ということの現在 / [日本社会臨床学会編]
Tōkyō : Kage Shobō, 1996
東京 : 影書房, 1996
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.