National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 21 - 40 of 53 Results for subject:"Reincarnation (Buddhism)"
Sort by:
 
 
 
 
by Story, Francis
Kandy, Ceylon : Buddhist Publication Society, 1970
 
 
by Balsys, Bodo, 1949-
New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers, 2006
 
 
Ralưk chāt : thuk chīwit tāi lǣo tō̜ng kœ̄t--khō̜ phisūt thī chatčhēn dūai khō̜mūn læ lakthān / Nathī Lānphō læ...
ระลึกชาติ : ทุกชีวิตตายแล้ว ต้องเกิด--ข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนด้วยข้อมูลและหลักฐาน / นที ลานโพธิ์ และคณะ
by Nathī Lānphō
นที ลานโพธิ์
Krung Thēp : Samnakphim Thān Buakaew
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ธารบัวแก้ว
 
 
Tong Asia pulgyo misul yŏnʾgu ŭi saeroun mosaek : pulgyo misul sok ŭi yŏsŏng kwa naese / Kang Hŭi-jŏng chiŭm
동 아시아 불교 미술 연구 의 새로운 모색 : 불교 미술 속 의 여성 과 내세 / 강 희정 지음
by Kang, Hŭi-jŏng
강 희정
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hagyŏn Munhwasa, 2011
서울 특별시 : 학연 문화사, 2011
 
 
Tu jie, fo jiao sheng si shu / shi Xintian zhu
图解, 佛教生死书 / 释心田著
by Xintian
心田
Taibei Shi : Wen jing she, 2010
臺北市 : 文經社, 2010
 
 
by Balsys, Bodo, 1949-
[Sydney] : Universal Dharma Publications Australia, 2013 , ©2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
[Bangkok : Phō̜ng Lengʻī, 2529 i.e. 1986]
 
 
Huo fo zhuan shi jie mi = Huo fo zhuan shi jie mi / Zhou Wei zhu
活佛转世揭秘 = Huo fo zhuan shi jie mi / 周炜著
by Zhou, Wei, 1958-
周炜, 1958-
[Peking] : Zhongguo Zang xue chu ban she, 1994
[Peking] : 中国藏学出版社, 1994
 
 
Somsamai Sīchaiyan
สมสมัย ศรีไชยยันต์
Krung Thēp : Nāng ʻUmphō̜n-Nāi Phairōt Pramuksan, 2532 [1989]
กรุงเทพฯ : นางอุ้มพร-นายไพโรจน์ ประมุขสรรค์ ๒๕๓๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan ʻĒk Chūang Chawēngsaksongkhrām na mēn nā Phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat...
"อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม ณ เมรุ หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 18 มิถุนายน 2505"
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Phan ʻĒk Chūang Chawēngsaksongkhrām, 2505 i.e.1962]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม, 2505]
 
 
ʻAnusō̧n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Warāphong Phongbō̧ribūn (Lung Khāo khai ʻāchīp) na Wat Thātthō̧ng, Khēt Watthanā, Krung...
อนุสรณ์งานพระราชานเพลิงศพ นายวราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ (ลุงขาวไขอาชีพ) ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์๒๕๕๒
[Bangkok : Khrō̧pkhrūa Phongbō̧ribūn, 2552 i.e. 2009]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายวราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์, ๒๕๕๒]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.