National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 41 - 53 of 53 Results for subject:"Reincarnation (Buddhism)"
Sort by:
 
 
Fo guang jiang lin shui jia : "Gongtangwenshu da shi" zhuan shi ling tong xun fang ren ding zuo chuang quan jing tu shuo / Wang Yunfeng zhu
佛光降临谁家 : "贡唐文殊大师"转世灵童寻访认定坐床全景图说 / 王云峰著
by Wang, Yunfeng, 1964-
王云峰, 1964-
Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2010
兰州市 : 甘肃人民出版社, 2010
 
 
New Delhi : Tibetan Parliamentary and Policy Research Centre, 1996
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon.Tō̜.Tō̜. Thanō̜m Phūangngœ̄n Pō̜.Chō̜., Pō̜.Mō̜. na chāpanasathān Wat...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ต. ถนอม พ่วงเงิน ป.ช., ป.ม. ณ ฌาปนสถาน วัดตรีทศเทพ วรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phūangngœ̄n, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวพ่วงเงิน, ๒๕๕๔
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Boy, Danny
Canberra : Sage's Poet Publishing , 2019 , ©2019
BookBook [text, volume]
 
 
Lun hui de mi mi : liu dao lun hui de zhen shi mian mu = The secrets of reincarnatio / Lu Shengyan zhu
輪迴的祕密 : 六道輪迴的真實面目 = The secrets of reincarnation / 盧勝彥著
by Lu, Shengyan, 1945-
盧勝彦, 1945
Taoyuan Xian : Da deng wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2006
桃園縣 : 大燈文化事業股份有限公司, 2006
BookBook [text, volume]
 
 
Qing dai yi lai zhong yang zheng fu dui Xizang de zhi li yu huo fo zhuan shi zhi du shi liao hui ji / Zhao Xueyi, Chang Weimin, Ou Shengming bian
清代以来中央政府对西藏的治理与活佛转世制度史料汇集 / 赵学毅, 常为民, 欧声明编
Beijing : Hua wen chu ban she, 1996
北京 : 华文出版社, 1996
 
 
Ling ta yu jin shen : li dai Dala, Banchan sheng si yi gui / Feng Zhi zhu
灵塔与金身 : 历代达赖、班禅生死仪轨 / 冯智著
by Feng, Zhi
冯智
Haikou Shi : Hainan chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1997
海口市 : 海南出版社 : 新华书店总店北京发行所经销, 1997
 
 
Nānā sārakhadī
นานาสารคดี
[Bangkok] : Somdet Phranāngčhao-- Phra Bō̜rommarāchinīnāt, 2518 [1975]
[Bangkok] : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, ๒๕๑๘ [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Dō̜.Ro̜.Chūsak Rangsit, na mēn Wat Lādprāo, Khēt Lādphrao, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 12...
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพดร.ชูศักดิ์ รังสิต ณ เมรุวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ / เรียบเรียง-จัดพิมพ์ สุรพัศ เจริญวงศ์
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Rangsit, 2562 [2019] , Samut Prākān : Suraphat Čharœ̄nwong, 2562 [2019]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวรังสิต, ๒๕๖๒ , สมุทรปราการ : สุรพัศ เจริญวงศ์, ๒๕๖๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tu jie Xizang sheng si shu : ren shi sheng ming lun hui yu jie tuo zhi dao / Lianhuasheng da shi yuan zhu
图解西藏生死书 : 认识生命轮回与解脫之道 / 莲花生大师原著 ; 达赫释著
by Dahe
达赫
[Xi'an] : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2006
[西安] : 陕西师范大学出版社, 2006
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phonʻākāt Trī Phœ̄msak Phakchōtānon Pō̜.Chō̜. Pō̜.Mō̜., na chāpanasathān Kō̜ngtap...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศตรี เพิ่มศักดิ์ ภัคโชขตานนท์ ป.ช., ป.ม. ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๖ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๐ ชาตะ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ มรณะ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phakchōtānon, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวภัคโชตานนท์, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Oidtmann, Max
New York : Columbia University Press, [2018]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.