National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 346 Results for subject:"Religious life -- Buddhism."
Sort by:
 
 
by Winyānō
Phra Nakhō̜n : Samnakngān Hō̜samut Klāng 09, [2514 i.e. 1971]
 
 
Xue Fo san yao / zuo zhe Yinshun
學佛三要 / 作者印順
by Yinshun
印順
[Taibei Shi] : Yinshun ; Taibei : Liu tong chu Hui ri jiang tang, Minguo 67 [1978]
[Taibei Shi] : 印順 ; 台北 : 流通處慧日講堂, 民國67 [1978]
 
 
Jian she fo hua jia ting / Chen Hailiang zhu
建設佛化家庭 / 陳海量著
by Chen, Hailiang
陳海量
Taibei Shi : Pu men wen ku, Minguo 73 [1984]
台北市 : 普門文庫, 民國73 [1984]
 
 
Hui yan guan shi jie / Guo Zhaoming zhu
慧眼觀世界 / 郭兆明著
by Guo, Zhaoming
郭兆明
Xianggang : Guang jiao jing chu ban she : fa xing Xian mi fo xue hui, 1990
香港 : 廣角鏡出版社 : 發行顯密佛學會, 1990
 
 
Seng ni de yi sheng / Wen Jinyu zhu
僧尼的一生 / 温金玉著
by Wen, Jinyu
温金玉
Taiyuan : Shanxi gao xiao lian he chu ban she, 1993
太原 : 山西高校联合出版社, 1993
 
 
Taiyō no hō : eru kantāre e no michi / Ōkawa Ryūhō
太陽の法 : エル・カンターレへの道 / 大川隆法
by Ōkawa, Ryūhō, 1956-
大川隆法, 1956-
Tōkyō : Kōfuku no Kagaku Shuppan, 1997
東京 : 幸福の科学出版, 1997
 
 
by Sarvananda
Cambridge, UK : Windhorse Publications, c2009
 
 
Zong jiao ren sheng / Shi Shengyan zhu
宗敎人生 / 釋聖嚴著
by Shengyan, 1930-
聖嚴, 1930-
Taibei Shi : Dong chu chu ban she, Minguo 82 [1993]
台北市 : 東初出版社, 民國82 [1993]
 
 
Pheng phinit rư̄ang chīwit / Rawī Phāwilai
เพ่งพินิจ เรื่องชีวิต / ระวี ภาวิไล
by Rawī Phāwilai
ระวี ภาวิไล
Krung Thēp : Khlet Thai, 2527 [1984]
กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, ๒๕๒๗
 
 
by Trehan, P.L
Dehradun, India : Integral Education Mission, 1993
 
 
Chan yue zai dang xia / Ajiangbulamu zhu ; Lai Longyan yi = The art of disappearing : Buddha's path to lasting joy / Ajahn Brahm
禪悦在當下 / 阿姜布拉姆著 ; 賴隆彥譯 = The art of disappearing : Buddha's path to lasting joy / Ajahn Brahm
Uniform title: Art of disappearing. Chinese
by Ajahn Brahm, 1951-
Taibei Shi : Xiang shi wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2012 , ©2012
臺北市 : 橡實文化事業股份有限公司, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
 
Nēn Prayō̧m čhō̧m yung / Phra Phayō̧m Kanlayānō
เณรพยอมจอมยุ่ง / พระพยอม กัลยาโณ
by Kanlayānō, Phikkhu, 1949-
กัลยาโณ, ภิกขุ, 1949-
Nonthaburī : Mūnnithi Sūan Kǣo, 2548 [2005]
นนทบุรี : มูลนิธิสวนแก้ว, 2550
 
 
Mongkhon chīwit / dōi Pin Muthukan
มงคลชีวิต / โดย ปิ่น มุทุกันต์
by Pin Muthukan
ปิ่น มุทุกันต์
Phra Nakhō̜n : Khlang Witthayā, 2502 [1959]
พระนคร : คลังวิทยา, 2502 [1959]
BookBook [text, volume]
 
 
Fo jiao sheng huo feng qing / Hong Pimo, Jiang Yuzhen zhu
佛教生活风情 / 洪丕谟, 姜玉珍著
by Hong, Pimo
洪丕谟
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1993
北京 : 中国国际广播出版社 : 经销新华书店, 1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.