National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 793 Results for subject:"Short stories, Chinese."
Sort by:
 
 
Fang jia de ri zi li / Liu Benfu zhu ; cha tu Zhang Yulin, Ding Hongzhang, Ding Zhuang
放假的日子里 / 刘本夫著 ; 插图章毓霖, 丁紅章, 丁壮
by Liu, Benfu
刘本夫
[Nanjing Shi] : Jiangsu ren min chu ban she, 1975
[南京市] : 江苏人民出版社, 1975
 
 
Qin ai lian xi / Zhang Yaoren
親愛練習 / 張耀仁
by Zhang, Yaoren, 1975-
張耀仁, 1975-
Taibei Shi : Jiu ge chu ban she you xian gong si, 2010
台北市 : 九歌出版社有限公司, 2010
 
 
Gang shang de shi ji / Wang Anyi zhu
崗上的世紀 / 王安憶著
by Wang, Anyi, 1954-
王安憶, 1954-
Taibei Xian Zhonghe Shi : INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si, 2008
台北縣中和市 : INK印刻文學生活雜誌出版有限公司, 2008
 
 
Tian jia shao xian yeu / ben she bian
田家少闲月 / 本社编
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
2010 Zhongguo nian du ke huan xiao shuo / Xinghe, Wang Fengzhen xuan bian
2010中国年度科幻小说 / 星河, 王逢振选编
Guilin : Li jiang chu ban she, 2011
桂林 : 漓江出版社, 2011
 
 
E'erbaniya duan pian xiao shuo ji
阿尔巴尼亚短篇小說集
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1973
北京 : 人民文学出版社, 1973
 
 
Gui xiu jia hua [microform] / Yanshuisanren zhu
閨秀佳話 [microform] / 烟水散人著
by Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century
鸳湖烟水散人, active 17th century-18th century
Shanghai : Guang yi shu ju, [between 1911 and 1949]
上海 : 廣益書局, [between 1911 and 1949]
MicroformMicroform, BookBook [text, microfilm reel]
 
 
Xin de zhan dou : ji nian "Nanjing Lu shang hao ba lian" ming ming shi zhou nian / Shanghai jing bei qu ye yu chuang zuo zu
新的战斗 : 纪念"南京路上好八连"命名十周年 / 上海警备区业余创作组
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1973
上海 : 上海人民出版社, 1973
BookBook [text, volume]
 
 
Fa guang di nian dai : [Ge ming gu shi] / Shanghai ren min ju ban she [bian ji]
发光的年代 : [革命故事] / 上海人民出版社[编辑]
Shanghai : Shanghai ren min ju ban she, 1974
上海 : 上海人民出版社, 1974
BookBook [text, volume]
 
 
Gao chu bu sheng han / Shang Luo
高處不勝寒 / 尚珞
by Shang, Luo
尚珞
Taibei : Huang guan chu ban she, Minguo 65 [1976]
臺北 : 皇冠出版社, 民國 65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Bian jiang de zhu ren / Heilongjiang sheng chan jian she bu dui zheng zhi bu bian
边疆的主人 / 黑龙江生产建设部队政治部编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1975
上海 : 上海人民出版社, 1975
BookBook [text, volume]
 
 
Xiao shuo xuan ji / Chen Laiqi zhu bian
小說選集 / 陳來奇主編
Taibei : Jin tian chu ban she : Zong jing xiao Yuan dong shu bao she, Minguo 65 [1976]
台北 : 今天出版社 : 總經銷遠東書報社, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Mu xiao liu nian / Liu Xinwu
母校留念 / 刘心武
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1978
北京 : 中国少年兒童出版社 : 新华书店北京发行所, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Hua fu xiao shuo xuan / Cong Su deng zhu
華副小說選 / 叢甦等著
Taibei : Zhonghua ri bao she : Zong jing xiao Xing guang shu bao she, Minguo 66- [1977-]
臺北 : 中華日報社 : 總經銷 星光書報社, 民國66- [1977-]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo chuan qi xiao shuo / Zhang Zhenyu yi
中國傳奇小說 / 張振玉譯
by Lin, Yutang, 1895-1976
Tainan : De hua chu ban she, Minguo 65 [1976]
臺南 : 德華出版社, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Daqing ren de gu shi / Daqing you tian gong ren xie zuo zu
大庆人的故事 / 大庆油田工人写作组
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1971
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1971
BookBook [text, volume]
 
 
by Lu, Xun, 1881-1936
Peking : Foreign Languages Press, 1963
BookBook [text, volume]
 
 
Di du xi / Xu Jie
的笃戏 / 许杰
by Xu, Jie
许杰
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1984
BookBook [text, volume]
 
 
Lian fu er shi wu nian xiao shuo xuan / [bian xuan zhe Lian he bao bian ji bu]
聯副二十五年小說選 / [編選者聯合報編輯部]
Taibei Shi : Lian he bao she : zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 65 [1976]
臺北市 : 聯合報社 : 總經銷聯經出版事業公司, 民國65 [1976]
 
 
Xiang xiang fei xiang de sui yue : xiao shuo chuang zuo / Yang Ze ce hua
想像飛翔的歲月 : 小說創作 / 楊澤策劃
Taibei shi : Gong shang shi bao, 1998
台北市 : 工商時報, 1998
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.