National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 7283 Results for subject:"Social Change."
Sort by:
 
 
Zhongguo da cheng shi she hui kong jian de yan hua = Evolution of social space in Chinese metropolis / Yang Shangguang zhu
中国大城市社会空间的演化 = Evolution of social space in Chinese metropolis / 杨上广著
by Yang, Shangguang, 1972-
杨上广, 1972-
Shanghai Shi : Hua dong li gong da xue chu ban she, 2006
上海市 : 华东理工大学出版社, 2006
 
 
Phū mī bāramī phū phǣ bāramī / phūkhīan, Sīsak Wanliphōdom
ผู้มีบารมีผู้แพ้บารมี / ผู้เขียน, ศรีศักร วัลลิโภดม
by Sīsak Wanliphōdom, 1938-
ศรีศักร วัลลิโภดม, 1938-
Krung Thēp : Mūnnithi Lek-Praphai Wiriyaphan, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Yŏksa ŭi kallim kil esŏ konoe hanŭn Chosŏn saramdŭl / Chʻoe Wan-gi chiŭm
역사의갈림길에서고뇌하는조선사람들 / 최완기지음
by Chʻoe, Wan-gi
최완기
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Ihwa Yŏja Taehakkyo Chʻulpʻanbu, 2004
서울특별시 : 이화여자대학교출판부, 2004
 
 
Yogyakarta : Divisi Penerbitan, Unit Pengkajian dan Pengembangan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Sinergi Press, 2002
 
 
Hanʾguk, musŭn il i irŏnago inna : sedae, kŭ kaltŭng kwa chohwa ŭi mihak / Song Ho-gŭn chiŭm
한국, 무슨일이일어나고있나 : 세대,그갈등과조화의미학 / 송호근지음
by Song, Ho-gŭn
송호근
Sŏul-si : Samsŏng Kyŏngje Yŏnʾguso, 2003
서울시 : 삼성경제연구소, 2003
 
 
by Wessels, Bridgette
Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
She hui zhuan xing yu zhi xu chong jian / Gong Zhigang zhu
社会转型与秩序重建 / 宮志刚著
by Gong, Zhigang
宮志刚
Beijing Shi : Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 2004
北京市 : 中国人民公安大学出版社, 2004
 
 
by Green, Duncan
Oxford : Oxford University Press, 2016
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.