National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for subject:"Sonthi Limthō̜ngkun."
Sort by:
 
 
Prākotkān Sonthi : čhāk sư̄a sī lư̄ang thư̄ng phā phan khō̜ sī fā / Khamnūn Sitthisamān
ปรากฎการณ์ สนธิ : จากเสื้อสีเหลืองถึงผ้าพันคอ สีฟ้า / คำนูณ สิทธิสมาน
by Khamnūn Sitthisamān
คำนูณ สิทธิสมาน
Krung Thēp : Bān Phra Aʻthit , 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2549
 
 
Čheng pen čheng, tāi pen tāi, tǣ mai nī : yǭn rǭi khadī lǭp sanghān Sonthi / dōi 'Sǭng Mum Chāk'
เจ๊งเป็นเจ๊ง ตายเป็นตาย แต่ไม่หนี : ย้อนรอยคดีลอบสังหารสนธิ / โดย 'สองมุมฉาก'
by Sǭng Mum Chāk
สองมุมฉาก
Samnakphim Krīn-Panyāyān, 2552 [2009]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ, ๒๕๕๒
 
 
Khabūankān lim čhao : ʻāng ʻǣp nǣpchit bitbư̄an sathư̄an phǣndin / dōi Thīm Khāo Lōk Wannī
ขบวนการลิ้มเจ้า : อ้างแอบแนบชิดบิดเบิอนสะเทือนแผ่นดิน / โดย ทีมข่าวโลกวันนี้
Krung Thēp : Samnakphim Lōk Wannī, 2553 [2010]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์โลกวันนี้, 2553
 
 
Phra kap kānmuang : Lūangtā Mahā Būa kap Thaksin / Benčhā Mangkhalaphrưk
พระกับการเมือง ; หลวงตามหาบัว กับ ทักษิณ / เบญจา มังคละพฤกษ์
by Benčhā Mangkhalaphrưk
เบญจา มังคละพฤกษ์
Nonthaburī : Samnakphim Bān Nāngsư̄, 2552 [2009]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ, 2552
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.