National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 318 Results for subject:"Southeast Asia -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Taiyō no enpitsu : Okinawa, umi to sora to shima to hitobito soshite Tōnan Ajia e / Tōmatsu Shōmei = The pencil of the sun, Okinawa & S.E.Asia / by Shomei Tomatsu
太陽の鉛筆 : 沖縄・海と空と島と人びとそして東南アジアへ / 東松照明 = The pencil of the sun, Okinawa & S.E.Asia / Shomei Tomatsu
by Tōmatsu, Shōmei, 1930-2012
東松照明, 1930-2012
Tōkyō : Mainichi Shinbunsha, 1975 , ©1975
東京 : 毎日新聞社, 1975
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Ban nin you lan dong nan Ya / Cai Qiuxiong bian zhu
伴您遊覽東南亞 / 蔡秋雄編著
by Cai, Qiuxiong
蔡秋雄
Taipei : Taiwan Xin sheng bao she, Minguo 68 [1979]
台北 : 台灣新生報社, 民國68 [1979]
 
 
Xing cha sheng lan jiao zhu / [Fei Xin zhuan] ; Feng Chengjun [zhu]
星槎勝覽校注 / [費信撰] ; 馮承鈞[注]
by Fei, Xin, active 1409-1433
費信, active 1409-1433
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 51 [1962]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國51 [1962]
 
 
Nan hai you zong / Shi Cuifeng zhu
南海遊踪 / 施翠峰著
by Shi, Cuifeng
施翠峰
[Taibei] : San min shu ju, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北] : 三民書局, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Umi no michi / [henshū Murai Yoshinori ; kaisetsu Akimichi Tomoya]
海の道 / [編集村井吉敬 ; 解說秋道智彌]
by Tsurumi, Yoshiyuki, 1926-
鶴見良行, 1926-
Tōkyō : Misuzu Shobō, 2000
東京 : みすず書房, 2000
 
 
Dong nan Ya zhi lü / [zong bian ji Wu Zongjin]
東南亞之旅 / [總編輯吳宗錦]
Taibei : Bei wu chu ban gong si : Rui sheng wen hua tu shu shi ye you xian gong si fa xing, Minguo 76 [1987]
台北 : 北屋出版公司 : 瑞昇文化圖書事業有限公司發行, 民國76 [1987]
 
 
Dong nan Ya lie guo zhi / zhu zuo zhe Liu Biquan
東南亞列國誌 / 著作者劉必權
by Liu, Biquan
劉必權
Taiwan Sheng Taibei Xian Yonghe Shi : Chuan liu chu ban she : zong jing xiao Chuan liu tu shu gong si, Minguo 70 [1981]
台灣省台北縣永和市: : 川流出版社: : 總經銷川流圖書公司, 民國70 [1981]
 
 
Tokyo : Kawade Shobo, Showa 14-15 [1939-1940]
 
 
Tokyo : Jiji Tsushinsha, Showa 49 [1974]
 
 
Nan you ri ji / Zheng Guanying zhuan
南遊日記 / 鄭官應撰
by Zheng, Guanying, 1842-1922
鄭官應, 1842-1922
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 56 [1967]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國 56 [1967]
 
 
Aruku gakumon / [henshū Hanasaki Kōhei ; kaisetsu Amino Yoshihiko]
步く学問 / [編集花崎皋平 ; 解說網野善彦]
by Tsurumi, Yoshiyuki, 1926-
鶴見良行, 1926-
Tōkyō : Misuzu Shobō, 2001
東京 : みすず書房, 2001
 
 
Er shi shi ji zhi Nanyang / zhu zuo zhe Qiu Shouyu
二十世紀之南洋 / 著作者丘守愚
by Qiu, Shouyu
丘守愚
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國23 [1934]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.