National Library of Australia

Showing 181 - 200 of 314 Results for subject:"Southeast Asia -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Zhen jing shi jie de zhuang ju : Zheng He qi xia xi yang / Lü Chengshuo zhu
震惊世界的壮举 : 郑和七下西洋 / 吕承朔著
by Lü, Chengshuo
吕承朔
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2015
北京 : 商务印书馆, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
Dao yi zhi lüe guang zheng / Wang Dayuan zhuan ; Shen Zengzhi guang zheng
島夷志略廣證 / 汪大淵撰 ; 沈曽植廣證
by Shen, Zengzhi, 1850-1922
沈曽植, 1850-1922
Kanpeila : Aozhou guo li tu shu guan, 1970
堪培拉 : 澳洲國立圖書館, 1970
 
 
Krung Thēp : Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2557 [2014] , Krung Thēp : Sūn ʻĀsīan Sưksā, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] , ©2014
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2557 , กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Hong Kong : Hong Kong University Press ; London : Eurospan [distributor], 2008
 
 
Tōnan Ajia no yoake / Takagi Takeo
東南アジアの夜明け / 高木健夫
by Takagi, Takeo, 1905-
高木健夫, 1905-
Tōkyō, : Yomiuri Shinbunsha [1969]
東京, : 読売新聞社 [1969]
 
 
Werinton : Tōnan Ajia ryokōki / Nomizo Masaru
ウェリントン ; 東南アジア旅行記 / 野溝勝
by Nomizo, Masaru , 1898-1978
野溝勝, 1898-1978
Tōkyō : Nihon Nōrin Suisan Keizai Kenkyūjo, Shōwa 34 [1959]
東京 : 日本農林水産経済研究所, 昭和 34 [1959]
 
 
Čhœ̄ng Hœ̄ : sampǭkong læ ʻusākhanē / Sư̄psǣng Phrombun
เจิ้งเหอ : ซำปอกงและอุษาคเนย์ / สืบแสง พรหมบุญ
by Sư̄psǣng Phrombun,, 1941-
สืบแสง พรหมบุญ
Krung Thēp : Matichon, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มติชน , 2549
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.