National Library of Australia

Showing 301 - 314 of 314 Results for subject:"Southeast Asia -- Description and travel."
Sort by:
 
 
[Sweden] : Anthony Design & Video, 1997
BookBook [electronic resource]
 
 
 
 
Libang shang wei Dong Yindu hang hai li xian ji : yi wei yong bing de ri zhi (1617-1627) / Aili Libang (Élie Ripon) zhu ; Yifu Jihou (Yves Giraud) bian zhu ; Lai Huiyun yi
利邦上尉東印度航海歷險記 : 一位傭兵的日誌 (1617-1627) / 艾利・利邦 (Élie Ripon)著 ; 伊弗・紀侯 (Yves Giraud)編注 ; 賴慧芸譯
Uniform title: Voyages et aventures aux Grandes Indes. Chinese
by Ripon, Elie
Taibei Shi : Cai tuan fa ren Cao Yonghe wen jiao ji jin hui : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012
臺北市 : 財團法人曹永和文教基金會 : 遠流出版事業股份有限公司, 2012
 
 
You yu de bian jie : yi duan kua yue shen fen yu guo zu de ren lei xue lü cheng / Apo zhu
憂鬱的邊界 : 一段跨越身分與國族的人類學旅程 / 阿潑著
by Apo (Journalist)
阿潑 (Journalist)
Xinbei Shi : Ba qi wen hua : Yuan zu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2017
新北市 : 八旗文化 : 遠足文化事業股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Tōnan Ajia Seinen no Fune hōkokusho
東南アジア青年の船報告書
by Japan. Seishōnen Taisaku Honbu
[Tōkyō] : Sōrifu Seishōnen Taisaku Honbu, [1975]-[1989]
[東京] : 総理府青少年対策本部, [1975]-[1989]
 
 
Phrarātchahatthalēkhā Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao Čhaoyūhūa mư̄a sadet praphāt hūamư̄ang chāithalē tawanʻō̜k : nai pī mamīa Ph....
พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทเลตวันออก ในปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๒๕ กับปีมะแม พ.ศ. ๒๔๒๖ และปีวอก พ.ศ. ๒๔๒๗ รวม ๓ คราว
by Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910
Phra Nakhō̜n : Hō̜phrasamut Wachirayān, 2470 [1927]
พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ, ๒๔๗๐
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.