National Library of Australia

Showing 21 - 40 of 314 Results for subject:"Southeast Asia -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Xing cha sheng lan jiao zhu / Fei Xin zhu ; Feng Chengjun jiao zhu
星槎勝覽校注 / 費信著 ; 馮承鈞校注
by Fei, Xin, 1388-1436?
費信, 1388-1436?
Beijing : Zhonghua shu ju, 1954
北京 : 中華書局, 1954
 
 
Nan you ri ji / Zheng Guanying zhuan
南遊日記 / 鄭官應撰
by Zheng, Guanying, 1842-1922
鄭官應, 1842-1922
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 56 [1967]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國 56 [1967]
 
 
Aruku gakumon / [henshū Hanasaki Kōhei ; kaisetsu Amino Yoshihiko]
步く学問 / [編集花崎皋平 ; 解說網野善彦]
by Tsurumi, Yoshiyuki, 1926-
鶴見良行, 1926-
Tōkyō : Misuzu Shobō, 2001
東京 : みすず書房, 2001
 
 
Er shi shi ji zhi Nanyang / zhu zuo zhe Qiu Shouyu
二十世紀之南洋 / 著作者丘守愚
by Qiu, Shouyu
丘守愚
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國23 [1934]
 
 
Xing cha sheng lan / (Ming) Fei Xin zhuan. Ying ya sheng lan / (Ming) Ma Huan zhuan. Gai zheng ying ya sheng lan / (Ming) Zhang Sheng zhuan
星槎勝覽 / (明) 費信撰. 灜涯勝覽 / (明) 馬歡撰. 改正瀛涯勝覽 / (明) 張昇撰
by Fei, Xin, active 1409-1433
費信, active 1409-1433
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 廣文書局, 民國 58 [1969]
 
 
Nanshin no kokorogamae / Inoue masaji cho
南進の心構へ / 井上雅二著
by Inoue, masaji, 1876-
井上雅二, 1987-
Tōkyō : Tōkō shoin, Shōwa 16 [1941]
東京 : 刀江書院, 昭和 16 [1941]
 
 
Ying ya sheng lan jiao zhu / [Ma Huan zhuan] ; Feng Chengjun jiao zhu
瀛涯勝覽校注 / [馬歡撰] ; 馮承鈞校注
by Ma, Huan, active 1414-1451
馬歡, active 1414-1451
Beijing : Zhonghua shu ju, 1955
北京 : 中華書局, 1955
 
 
Dong nan Ya ta ge xing : Zhongguo ji zhe zou jin yang guang guo du / zhu bian: Zhang Xinxin ; zhi xing zhu bian: Zhou Jingluo
東南亞踏歌行 : 中國記者走進陽光國度 / 主編: 章新新 ; 執行主編: 周景洛
Xianggang : Xianggang Zhongguo xin wen chu ban she, 2006
香港 : 香港中國新聞出版社, 2006
 
 
 
 
Nanpō kikō / Masugi Shizue ; kanshū Hara Hiroko ; henshū Kōra Rumiko, Iwami Teruyo
南方紀行 / 真杉静枝;監修原ひろ子;編集高良留美子,岩見照代
by Masugi, Shizue, 1905-1955
真杉静枝, 1905-1955
Tōkyō : Yumani Shobō, 2000
東京 : ゆまに書房, 2000
 
 
Ying ya sheng lan / Ma Huan zhuan
瀛涯勝覽 / 馬歡撰
by Ma, Huan, active 1414-1451
馬歡, active 1414-1451
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Min guo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26[1937]
 
 
Xing cha sheng lan xiao zhu / Feng Chengjun zhuan
星槎胜览校注 / 冯承钧撰
by Feng, Chengjun, 1885-1946
冯承钧, 1885-1946
Changsha : Shang wu yin shu guan, Minguo 28 [1939]
长沙 : 商务印书馆, 1938
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.