National Library of Australia

Showing 41 - 60 of 314 Results for subject:"Southeast Asia -- Description and travel."
Sort by:
 
 
 
Uniform title: Ying yai sheng lan chiao chu. English
by Ma, Huan, active 1414-1451
Cambridge [Eng.] Published for the Hakluyt Society at the University Press, 1970
 
 
by Olivier, Tarquin
London : Heinemann, [1964]
 
 
Dong nan Ya san ji / Zhou Erfu zhu
东南亞散記 / 周而复著
by Zhou, Erfu
周而复
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1956
北京 : 中國青年出版社, 1956
 
 
Nan you ri ji [microform] : 1 juan / Zheng Guanying zhuan
南遊日記 [microform] : 1卷 / 鄭官應撰
by Zheng, Guanying, 1842-1922
鄭官應, 1842-1922
[China : s.n., Between 1883-1912]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Fan ruo bu xi zhi zhou / Fu Zhen zhu
泛若不系之舟 / 傅真著
by Fu, Zhen
傅真
Beijing Shi : Zhong xin chu ban she (China CITIC press), 2014
北京市 : 中信出版社 (China CITIC press), 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tōnan Ajia jōhōgen. '92 / Tōnan Ajia Kurabu hencho
東南アジア情報源. '92 / 東南アジア俱楽部編著
Tōkyō : JICC Shuppankyoku, 1992
東京 : JICC 出版局, 1992
 
 
Dong nan Ya ming sheng / Pan Xingnong bian zhu
東南亞名勝 / 潘醒農編著
by Pan, Xingnong
潘醒農
Xinjiapo, : Nan dao chu ban she, 1963
新加坡, : 南島出版社, 1963
 
 
Ying yai sheng lan jiao zhu / [Ma Huan zhuan] ; Feng Chengjun jiao zhu
瀛涯勝覽校注 / [馬歡撰] ; 馮承鈞校注
by Ma, Huan, active 1414-1451
馬歡, active 1414-1451
Taibei : Shang wu yin shu guan, Minguo 51 [1962]
臺北 : 商務印書館, 民國51 [1962]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.