National Library of Australia

Showing 81 - 100 of 314 Results for subject:"Southeast Asia -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Nan'yō shotō junkōki : fu Nan'yō jijō
南洋諸島巡行記 : 附 南洋事情
by Sano, Minoru
佐野實
Tōkyō : Isobe Kōyōdō, Taishō 3 [1914]
東京 : 磯部甲陽堂, 大正3 [1914]
BookBook [text, volume]
 
 
Tongnam Asia, Chungguk = Southeast Asia, China / [pʻyŏnjip Tonga Chʻulpʻansa Paekkwa Sajŏnbu]
동남아시아, 중국 = Southeast Asia, China / [編輯東亞出版社百科事典部]
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Tonga Chʻulpʻansa, 1986
서울特別市 : 東亞出版社, 1986
 
 
Nanyang san yue ji / Zheng Zijian [Jianlu] zhu
南洋三月記 / 鄭子健[健廬]著
by Zheng, Zijian
鄭子健
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Trētret čhet yānnam khō̧ng Sō̧. Siwarak : kānyīamyām phư̄anbān nai rō̧p 4 thotsawat / [Sō̧. Siwarak] ; Niphon Čhǣmdūang, bannāthikān
เตร่เตร็ดเจ็ดย่านน้ำ ของ ส.ศิวรักษ์ : การเยี่ยมยามเพื่อนบ้านในรอบ ๔ ทศวรรษ / [ส.ศิวรักษ์] ; นิพนธ์ แจ่มดวง บรรณาธิการ
by Sulak Sivaraksa
Krung Thēp : Samnakphin Sưksit Sayām, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศึกษิตสยาม, ๒๕๕๑
 
 
by Dobby, Ernest Henry George
London : University of London Press, 1954
 
 
Lun Zheng He xia xi yang / Zheng Yijun zhu
论郑和下西洋 / 郑一钧著
by Zheng, Yijun
郑一钧
Beijing Shi : Hai yang chu ban she, 2005
北京市 : 海洋出版社, 2005
 
 
Eigai shōran : Tei-wa seisei kenbunroku / Ma Kan cho Ogawa Hiroshi yaku chū
瀛涯勝覧 : 鄭和西征見聞錄 / 馬歓著小川博訳注
by Ma, Huan, fl414-1451
馬歓, fl1414-1451
Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, Shōwa 44[1969]
東京 : 吉川弘文館, 昭和 44[1969]
 
 
Footscray, Vic. ; London : Lonely Planet, 2010
 
 
Xigong de yue guang / Zhu Weiming zhu
西貢的月光 / 朱偉明著
by Zhu, Weiming
朱偉明
Taibei : Hua xin wen hua shi ye zhong xin, Minguo 63 [1974]
台北 : 華欣文化事業中心, 民國63 [1974]
 
 
 
Segye 240 nara ŭi Hanʾgugindŭl 4 tong asia ŭi kaechʻŏkchadŭl / yŏhaeng chakka U Kil, Han Myŏng-hŭi tae tʾamhŏm
세계240나라의한국인들 4 동아시아의개척자들 / 여행작가우길,한명희대탐험
by U, Kil,, 1958-
우길, 1958-
Sŏul : Kŭmtʻo, 2003
서울 : 금토, 2003
 
 
Phan pǣtrō̜i mai čhāk Phamā sū Sayām : patibatkān rātchakān lap nai Mư̄ang Chīangtung / Yō̜t Yanghatbǣn tǣng ; Sutthisak...
พันแปดร้อยไมล์จากพม่าสู่สยาม : ปฏิบัติราชการลับในเมืองเชียงตุง / ยอร์ช ยังฮัสแบนด์, แต่ง ; สุทธิศักดิ์ ปานโพธิ์, แปล
Uniform title: Eighteen hundred miles on a Burmese tat through Burmah, Siam and the Eastern States. Thai
by Younghusband, G. J. (George John), Sir, 1859-1944
Krung Thēp : Samnakphim Riwœ̄ Buk, Tulākhom 2559 [October 2016]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, ตุลาคม ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
ʻĀraya samphan watthanatham sančhō̧n / Piyaphō̜n Kanchana
อารยสัมพันธ์ วัฒนธรรมสัญจร / ปิยะพร กัญชนะ
by Piyaphō̜n
ปิยะพร กัญชนะ
Krung Thēp : Pāčhērā, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2549
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.