National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 108765 Results for subject:Speeches.
Sort by:
 
 
Sān niphon lem 1 khō̜ng Kaisō̜n Phomwihān : kīeokap kānpatiwat chāt -prachāthipatai / Kaisō̜n Phomwihān
สรรนิพนธ์ เล่ม ๑ ของ ไกสอน พมวิหาน : เกี่ยวกับการปฏิวัติชาติ ประชาธิปไตย / ไกสอน พมวิหาน
by Kaisō̜n Phomvihān
ໄກສອນ ພົມວິຫານ
Krung Thep ... : Samnakphim Santitham, 2531 [1988]
 
 
Withī Kulāp Sāipradit : sư̄p chīwit "Sībūraphā" / Phailin Rungrat, bannāthikān
วิถีกุหลาบ สายประดิษฐ์ : สืบชีวิต ศรีบูรพา / ไพลิน รุ้งรัตน์, บรรณาธิการ
by Kulāp Sāipradit, 1905-1974
กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974
Krung Thēp : Khana Kammakān ʻAmnūai Kānčhatngān 100 pī Sībūraphā (Kulāp Sāipradit), Kō̧ngthun Sībūraphā, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์), กองทุนศรีบูรพา, 2549
 
 
Hyŏn tan'gye esŏ ŭi sahoejuŭi kŏnsŏl kwa konghwaguk chŏngbu ŭi taenaeoe chŏngch'aek e taehayŏ / Kim Chŏng-ŭn
현 단계 에서 의 사회주의 건설 과 공화국 정부 의 대내외 정책 에 대하여 / 김 정은
by Kim, Chŏng-ŭn, 1984-
김 정은, 1984-
[P'yŏngyang] : Chosŏn Nodongdang Ch'ulp'ansa, 2019
[평양] : 조선 로동당 출판사, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
Laktham lak tham tām rō̜i phrayukhonbāt / Sumēt Tantiwētchakun
หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท / สุเมธ ตันติเวชกุล
by Sumēt Tantiwētchakun
สุเมธ ตันติเวชกุล
Krung Thēp : Sūn Nangsư̄ Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
 
 
Kō̜ngthap Thai pī 2527
กองทัพไทย ปี 2527
[Bangkok : Sandē Mirœ̄, 2527 [1983]]
[Bangkok : ซันเดย์มิเรอร์, ๒๕๒๗ [1983]]
BookBook [text, volume]
 
 
Phrarātchadamrat Somdet Phranāngčhao Phrabo̜rommarāchinīnāt phrarātchathān phūkhaofao thawāi phraphō̜n chaiyamongkhon nư̄ang nai warōkāt...
พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชืนรนาถ พระราชทานผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖ / เรียบเรียงโดย กองวิทยการ กรมการแพทย์ทหารบก
by Sirikit, Queen, consort of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1932-
สิริกิติ์, Queen, consort of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1932-
Krung Thēp : Kō̜ng Witthayakān, Krom Kānphǣt Thahān Bok, 2528 [1985]
กรุงเทพฯ : กองวิทยการ กรมการแพทย์ทหารบก, ๒๕๒๘
 
 
 
 
by Lodge, Henry Cabot
Washington : [publisher not identified], 1916
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.