National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 180 Results for subject:"Tantric Buddhism."
Sort by:
 
 
Long pao yu jia sha : Qing gong Zang chuan fo jiao wen hua kao cha / Luo Wenhua zhu
龙袍与袈裟 : 清宮藏传佛教文化考察 / 罗文华著
by Luo, Wenhua
罗文华
Beijing : Zi jin cheng chu ban she, 2005
北京 : 紫禁城出版社, 2005
 
 
Mi zong gai lun / zhu bian Zhang Mantao ; [bian ji zhe Xian dai fo jiao xue shu cong kan bian ji wei yuan hui]
密宗槪論 / 主編張曼濤 ; [編輯者現代佛敎學術叢刊編輯委員會]
Taibei : Da cheng wen hua chu ban she, Minguo 68 [1979]
臺北 : 大乘文化出版社, 民國68 [1979]
 
 
Mi zang qi zhong qi : zui sheng miao fa da bu lu / Lu Shengyan zhu
密藏奇中奇 : 最勝妙法大佈露 / 盧勝彦著
by Lu, Shengyan, 1945-
Nantou Xian : Zhen fo zong chu ban she, 1999
南投縣 : 真佛宗出版社, 1999
 
 
Mikkyō no shisō / Tachikawa Musashi
密教の思想 / 立川武蔵
by Tachikawa, Musashi
立川武蔵
Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, 1998
東京 : 吉川弘文館, 1998
 
 
Chŏngtʻong milgyo / Chŏng Tʻae-hyŏk chŏ
正統密敎 / 鄭泰[hyŏk] 著
by Chŏng, Tʻae-hyŏk
Sŏul : Kyŏngsŏwŏn, 1988
서울 : 經書院, 1988
 
 
En hai yao po chi / [Chen Jianmin]
恩海遥波集 / [陳健民]
Monterey Park, CA : International Buddhist Association, 1989
Monterey Park, CA : 普賢王如來壇城, 1989
 
 
Fo jiao mi zong bai wen / Li Jicheng, Ding Mingyi zhu
佛教密宗百问 / 李冀诚, 丁明夷著
by Li, Jicheng, 1934-
李冀诚, 1934-
Beijing : Zhongguo jian she chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国建设出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Mi jiao te yi gong neng kai fa fa / Tongshanjingxiong zhu ; Xujing, Kefei bian yi
密教特异功能开发法 / 桐山靖雄著 ; 虛静, 克非编译
by Kiriyama, Seiyū, 1921-2016
桐山靖雄, 1921-2016
Beijing : Beijing ti yu xue yuan chu ban she, 1989
北京 : 北京体育学院出版社, 1989
 
 
Zhi hui de guang huan : ru lai de zhe si / Lu Shengyan zhu
智慧的光環 : 如來的哲思 / 盧勝彥著
by Lu, Shengyan, 1945-
Taoyuan Xian : Da deng wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2002
桃園縣 : 大燈文化事業股份有限公司, 2002
 
 
Mi jiao da xiang ying : zhen shi de xiang ying shi ji / Lianshenghuofo Lu Shengyan zhu
密敎大相應 : 真實的相應事蹟 / 蓮生活佛盧勝彥著
by Lu, Shengyan, 1945-
Nantou Xian : Zhen fo zong chu ban she, 1999
南投縣 : 眞佛宗出版社, 1999
 
 
Mi zong yi gui yu tu shi : Yi gui, zhen yan yu shou yin / zhu bian Zhang Mantao ; [bian ji zhe Xian dai fo jiao xue shu cong kan bian ji wei yuan hui]
密宗儀軌與圖式 : 儀軌.眞言與手印 / 主編 張曼濤 ; [編輯者 現代佛敎學術叢刊編輯委員會]
Taibei : Da sheng wen hua chu ban zhe, Minguo 68 [1979]
臺北 : 大乘文化出版社, 民國68 [1979]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.