National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 833 Results for subject:"Thai literature."
Sort by:
 
 
Čhāk Khưkrit thưng Phanomthīan : yō̜n tamnān ʻān chīwit phrō̜m nakkhīan khāi dī ʻīk 33 chīwit / Pharādō̜n Sakdā
จากคึกฤทธิ์ถึงพนมเทียน : ย้อนตำนานอ่านชีวิต พร้อมนักเขียนขายดีอีก 33 ชีวิต / ภราดร ศักดา
by Pharādō̜n Sakdā
ภราดร ศักดา
Krung Thēp : Samnakphim Sǣng Dāo, 2554 [2011] , Krung Thēp : Čhatčhamnāi dōi Samnakphim Sǣng Dāo
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, 2554 , กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์แสงดาว
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lō̜m rūa / Mahā ʻAmmāt Trī Prayā Thammasak Montrī, phū rūaprūam
ล้อมรั้ว / มหาอำมาตย์ตรี พระยาธรรมศักดิ์มนตรี, ผู้รวบรวม
Krung Thēp : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
[Bangkok] : Krom Sinlapakon, 2529-<2531> [1986-<1988>]
 
 
Phromdǣn thotlō̜ng / Mukhō̜m Wongthēt
พรมแดนทดลอง / มุกหอม วงษ์เทศ
Krung Thēp : Openbooks , 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : Openbooks , 2548
 
 
Khao / Nā Nokhūk
ข้าว / น้า นกฮูก
by Nā Nokhūk
น้า นกฮูก
Krung Thēp : Samnakphim Hǣppy Khit, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : 2549
 
 
[Bangkok] : Krom Sinlapakon, 2532-2533 [1989-1990]
 
 
Dō̜ksō̜i ʻaksō̜n Thai / Sutthi Phibānthæn
ดอกสร้อย อักษรไทย / สุทธิ ภิบาลแทน
by Sutthi Phibānthæn
สุทธิ ภิบาลแทน
Krung Thēp : ʻAksō̜n Čharœnthat, [2549 [2006]]
กรุงเทพฯ : อักษร เจริญทัศน์ , [2549]
 
 
Kam tām than / Čhamlō̜ng Thapprasœ̄t
กรรม ตามทัน. / จำลอง ทับประเสริฐ
by Čhamlō̜ng Thapprasœ̄t
จำลอง ทับประเสริฐ
Krung Thēp : [One Family], [2550 [2007]]
กรุงเทพฯ : [One Family] , [2550]
 
 
Sæn Chœt Chō̜i wan wān hæng sayām kap sam yao / ʻArayā Sengsāthu
แสน เชิด ช้อย วันวารแห่งสยามกับสามเยาว์ / อารยา เส็งสาธุ
by ʻArayā Sengsāthu
อารยา เส็งสาธุ
Krung Thēp : Freedom Kid, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ฟรีดอมคิด, 2550
 
 
Lūang phī ʻIang hæng Wat Manāowan / ʻItsarā Sukhongkhārattanakun
หลวงพี่เอี้ยงแห่ง วัดมะนาวหวาน / อิศรา สุคงคารัตนกุล
by ʻItsarā Sukhongkhārattanakun
อิศรา สุคงคารัตนกุล
Krung Thēp : Mūnlanithi Dek, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2550
 
 
Tamnān phāsit Thai / Phatcharī Mīsukhon
ตำนานภาษิตไทย / พัชรี มีสุคนธ์
by Phatcharī Mīsukhon
พัชรี มีสุคนธ์
Krung Thēp : samnakphim Hō̜ng rīan, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ห้องเรียน , 2548
 
 
ʻInao / dōi Prēmsērī
อิเหนา / โดย เปรมเสรี
by Prēmsērī
เปรมเสรี
Phra Nakhō̜n : Rūamsān, 2508 [1965]
พระนคร : รวมสาส์น, ๒๕๐๘
BookBook [text, volume]
 
 
Bot lakhon phut ruang : sia roi, khrai phit, phisut duai song kaeo, modu maen maen, bao khon mai, amnat ya khawinin, mo Tong thansamai / [khong Bamnetwarayan, nai Thong nai Nit...
บทละครพูดเรื่อง : เสียรอย, ใครผิด, พิสูจน์ด้วยสองแก้ว, หมอดูแม่น, บ่าวคนใหม่, อำนาจยาควินิน, หมอต๋องทันสมัย / [ของ บำเหน็จวรญาณ นายทอง นายนิตย์ นาครทรรพ, นายรุ่ง ผลานุเคราะห์]
Krung Thep-- : `Ong Kan Kha khong Khuru Sapha, 2507 [1964]
 
 
Yāi Thō̜ngbai čhai rāi / Rư̄angsak Dʻuangphlā
ยายทองใบใจร้าย / เรืองศักดิ์ ดวงพลา
by Rư̄angsak Dʻuangphlā
เรืองศักดิ์ ดวงพลา
Krung Thēp : Mūnlanithi Dek, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก , 2549
 
 
Lamnao pā / Sirēmʻō̜n `Unhathūp
ลำเนาป่า / ศิเรมอร อุณหธูป
by Sirēmʻō̜n `Unhathūp
ศิเรมอร อุณหธูป
Krung Thēp : Matichon , 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มติชน , 2549
 
 
Hing Hō̜i / Nā Nokhūk
หิ่งห้อย / น้า นกฮูก
by Nā Nokhūk
น้า นกฮูก
Krung Thēp : Samnakphim Hǣppy Khit, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แฮปปี้ คิด , 2549
 
 
Sutsākhō̜n
สุดสาคร
Krung Thēp : Samnakphim Hō̜ng rīan, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ห้องเรียน , 2550
 
 
Krung Thep : Samnakngan Khana Kammakan Watthanatham haeng Chat, [1990]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.