National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 13 of 13 Results for subject:"Thai poetry -- 19th century -- History and criticism."
Sort by:
 
 
by Sunthon Phu, 1786-1855
[Bangkok] : Samnakphim Thanpanya, 2543 [2000]
 
 
by Narinthibet (`In), Nai, -1804
Phra Nakhon : `Ongkan Kha khong Khurusapha, 2513 [1970]
 
 
Khlōng nirāt Narin / khō̜ng Nāi Narinthibēt (ʻIn)
โคลงนิราศนรินทร์ / ของนายนรินทรธิเบศก์ (อิน)
by Narinthibēt (ʻIn), Nāi, -1804
นรินทรธิเบศร์ (อิน), นาย, -1804
Phra Nakhō̜n [Bangkok] : Krasūang Sư̄ksāthikān, 2508 [i.e. 1965]
พระนคร [Bangkok] : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๘ [i.e. 1965]
BookBook [text, volume]
 
 
Krung Thep : Samnakphim Phrae Phitthaya, 2499 [1956]
 
 
Thīralưk nai kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Rātchawong Wisākhā Chaiyan Čhō̜.Mō̜., Bō̜.Chō̜
ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์วิสาขา ไชยันต์ จ.ม., บ.ช
Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa læ wongyāt Mō̜m Rātchawong Wisākhā Chaiyan, 2558 [2015]
พระนคร : ครอบครัวและวงญาติหม่อมราชวงศ์วิสาขา ไชยันต์, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Sangiam Khumphawat
Phra Nakhon : Hanghunsuan Chamkat Bamrung San : Hanghunsuan Chamkat Ruam San, 2508 [1965]
 
 
Sunthō̜n Phū dōi Sunthō̜n Phū / Phiphat Phongraphīphō̜n
สุนทรภู่โดยสุนทรภู่ / พิพัฒน์ พงศ์รพีพร
by Phiphat Phongraphīphō̜n
พิพัฒน์ พงศ์รพีพร
Krung Thēp : Phiphitthaphan Phāp Mum Kwāng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์ภาพมุมกว้างกรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒
 
 
Krung Thep : Samnakphim Sinlapawatthanatham, 2529 [1986]
 
 
Krung Thep : Samakhom Phasa lae Nangsu haeng Prathet Thai nai Phra Borommarachupatham, 2529 [1986]
 
 
Krung Thep : Samnakphim Sinlapawatthanatham, 2529 [1986]
 
 
ʻAnusō̜n chāpanakit sop Khun Phō̜ Sano̜ Sinlapadontrī, Khun Mǣ Somnưk Sinlapadontrī
อนุสรณ์ฌาปนกิจศพ คุณพ่อเสนาะ ศิลปดนตรี, คุณแม่สมนึก ศิลปดนตรี
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrū̃a Sinlapadontrī, 2524 i.e 1981]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวศิลปดนตรี, ๒๕๒๔]
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.