National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 7717 Results for subject:Thai.
Sort by:
 
 
Bānglư̄p samō̜raphūm / Pankham
บางหลืบ สมรภูมิ / ปั้นคำ
by Pankham
ปั้นคำ
Krung Thēp : Samnakphim Khlet Thai, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, 2549
 
 
Lūksāo rưsī / Parithat Hutāngkūn
ลูกสาวฤษี / ปริทรรศ หุตางกูร
by Parithat Hutāngkūn
ปริทรรศ หุตางกูร
Krung Thēp : Phrǣo Samnakphim, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2549
 
 
Tǭp panhā hōn / Sǭ. Dusit
ตอบปัญหาโหร / ศ. ดุสิต
by Sō̜. Dusit
ศ. ดุสิต
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๒
 
 
Čhāk Khưkrit thưng Phanomthīan : yō̜n tamnān ʻān chīwit phrō̜m nakkhīan khāi dī ʻīk 33 chīwit / Pharādō̜n Sakdā
จากคึกฤทธิ์ถึงพนมเทียน : ย้อนตำนานอ่านชีวิต พร้อมนักเขียนขายดีอีก 33 ชีวิต / ภราดร ศักดา
by Pharādō̜n Sakdā
ภราดร ศักดา
Krung Thēp : Samnakphim Sǣng Dāo, 2554 [2011] , Krung Thēp : Čhatčhamnāi dōi Samnakphim Sǣng Dāo
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, 2554 , กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์แสงดาว
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tamrā rīan nangsư̄ Lānnā Thai / dōi Manī Phanomyong
ตำราเรียนหนังสือ ล้านนาไทย / โดย มณี พนมยงค์
by Manee Payomyong
Chīang Mai : Khana Sưksāsāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2526 [1983]
เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526 [1983]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAkkharānukrom prawattisāt Thai
อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย
[Bangkok] : Krom Sinlapākō̜n, 2526- [1983]-
[กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2526- [1983]-
 
 
Tamrā rīan ʻakkhara Lānnā Thai / Singkha Wannasai rīaprīang
ตำราเรียน อักขระลานนาไทย / สิงฆะ วรรณสัย เรียบเรียง
by Singkha Wannasai, -1980
สิงฆะ วรรณสัย, -1980
[Chiang Mai] : Phāk Wichā Phāsā Thai, Khana Manutsayasāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2518 [1975]
[Chiang Mai] : ภาควิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๘
BookBook [text, volume]
 
 
Tamrap ʻ̄ahān Čhaophrayā ʻAphaiphūbēt (Chum)
ตำรับอาหารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์)
Pračhīn Burī : Mūnnithi Rōng Phayābān Čhaophayā , Thanwākhom 2552 [December 2009]
ปราจีนบุรี : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, ธันวาคม ๒๕๕๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Kāp rư̄ang Phra Chaisuriyā / khō̜ng Sunthō̜n Phū
กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา / ของ สุนทรภู่
by Sunthō̜n Phū, 1786-1855
สุนทรภู่, 1786-1855
Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, Singhākhom 2504 [August 1961] , Phra Nakhō̜n : Phimonchai Sưksākō̜n, 2504 [1961]
พระนคร : กรมศิลปากร, สิงหาคม ๒๕๐๔
BookBook [text, volume]
 
 
Dōmeikoku Tai to chūton Nihongun : "Dai Tōa Sensō" ki no shirarezaru kokusai kankei / Yoshikawa Toshiharu cho
同盟国タイと駐屯日本軍 : 「大東亜戦争」期の知られざる国際関係 / 吉川利治著
by Yoshikawa, Toshiharu, 1939-2009
吉川利治, 1939-2009
Tōkyō : Yūzankaku, 2010
東京 : 雄山閣, 2010
 
 
by Dixson, Frank
Phranakhō̜n : Bannākhān, [2509 i.e. 1966]
BookBook [text, volume]
 
 
Kawīniphon Phra Wētsandō̜n Mahāchāt Wačhanālangkān / Čhō̜. Na Nakhō̜n
กวีนิพนธ์ พระเวสสันดร มหาชาติวจนาลังการ / จ. ณ นคร
by Čhō̜. Na Nakhō̜n, 1948-
จ. ณ นคร, 1948-
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2560 [2017]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐ [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
[Ha Noi] : Trung tam UNESCO Thong tin Tu lieu Lich su Van hoa Viet Nam : So Van hoa Thong tin Thai Binh, 2002
 
 
Krung Thep : Blackmagic Print. : Borisat Thanaban chatchamnai, [1992]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.