National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 742 Results for subject:"Thailand -- History -- 1782-1945."
Sort by:
 
 
Čhotmāihēt phrarātchakit rāiwan nai Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao Čhaoyūhūa, Phutthasakkarāt 2433
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๓๓
by Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910
[Bangkok : Samnak Rātchalēkhāthikān], 2514 [1971]
[กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ], ๒๕๑๔
 
 
Kānsưksā nai samai Ratchakān thī 7 : khayāi ʻōkāt, mung khunnaphāp, phrō̜m khunnatham / Prēmā Sattayāwutthiphong
การศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : ขยายโอกาส, มุ่งคุณภาพ, พร้อมคุณธรรม / เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์
by Prēmā Sattayāwutthiphong
เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์
Krung Thēp : Mūnnithi Prachāthipok-Ramphaiphannī, 2559 [2016] , ©2016
กรุงเทพ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2558
BookBook [text, volume]
 
 
Khon kao khō̜ng Thai / ʻAnēk Nāwikkamūn = Outstanding men in the past / Anake Nawigamune
คนเก่าของไทย / เอนก นาวิกมูล = Outstanding men in the past / Anake Nawigamune
by ʻAnēk Nāwikkamūn, 1953-
เอนก นาวิกมูล, 1953-
Krung Thēp : Samnakphim Sǣng Dāo, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ แสงดาว, 2551
 
 
 
Raksā phǣndin khayāi ʻānākhēt songkhrām yai samai ton Krung Rattanakōsin (Ratchakān thī 1-3) / ʻĀnat ʻAnantaphāk
รักษาแผ่นดินขยายอาณาเขต สงครามใหญ่ สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๑-๓) / อาณัติ อนันตภาค
by ʻĀnat ʻAnantaphāk
อาณัติ อนันตภาค
Krung Thēp : Yipsī Samnakphim, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : ยิปซีสำนักพิมพ์, ๒๕๕๔
 
 
by Kanyabodi
Krung Thep : Bangkok Buk, 2545 [2002]
 
 
by Chali `Iamkrasin
Krung Thep : Praphansan, 2520 [1977]
 
 
by `Anek Nawikkamun, 1953-
Krung Thep : Samnakphim Matichon : Ngandi chatchamnai, 2540 [1997]
 
 
Rak lang rātchabanlang læ Sanom Phra Čhō̧mklao / Yākhō̧p
รักหลังราชบัลลังก์ และ สนมพระจอมเกล้า / ยาขอบ
by Yākhō̜p, 1907-1956
ยาขอบ, 1907-1956
Krung Thēp : Samnakphim Dō̧kyā 2545, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า2545, 2550
 
 
Sayām kū ʻitsaraphāp tonʻēng : thāngʻō̜k læ withī kǣ panhā chātbānmư̄ang kœ̄t čhāk phraratchakusalōbāi khō̜ng...
สยามกู้อิสรภาพตนเอง : ทางออกและวิธีแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองเกิดจากพระราชกุศโลบายของพระเจ้าแผ่นดิน / [ไกรฤกษ์ นานา]
by Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2550
 
 
Bangkok, Thailand : Committee for the Publication of Historical Documents, Office of the Prime Minister, 1982
 
 
by Kittiphong Wirotthammakun
Krung Thep : Samnakphim Nam Fon, [2541 i.e. 1998]
 
 
by Thepchu Thapthong
Krung Thep : Commaids, 2521 [1978]
 
 
by Nakhon Phannarong
Phitsanulok : Khrongkan Tamra, Mahawitthayalai Sinakkharinwirot, 2524 [1981]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.