National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 31 Results for subject:"Thailand -- History -- Coup d'état, 2006."
Sort by:
 
 
Nayōbāi 66/23 / phūkhīan, rīaprīang læ ʻathibāi, phūčhatphim læ čhamnāi, čhāičhǣk, Māna Kēsō̜nsiri
นโยบาย 66/23 / ผู้เขียน, เรียบเรียง และอธิบาย, ผู้จัดพิมพ์และจำหน่าย, จ่ายแจก, มานะ เกษรศิริ
by Māna Kēsō̜nsiri
มานะ เกษรศิริ
[Bangkok] : Māna Kēsō̜nsiri, 2550 [2007]
[กรุงเทพฯ ] : มานะ เกษรศิริ, 2550
 
 
Rūam phāp patirūp 2006 : kēm lom rabō̧p Thaksin
รวมภาพ ปฏิรูป เกมล้มระบอบทักษิณ : เบื้องลึก ปฏิวัติ 2549
Krung Thēp: Sayāmintœ̄maltīmīdīa, 2006
กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย, 2549
 
 
Nā chāk lang chāk yutthakān khōn Thaksin / Banthit Chansikham, bannathikan
หน้าฉากหลังฉาก ยุทธการโค่นทักษิณ / บัณฑิต จันทศรีคำ, บรรณาธิการ
Krung Thēp : Nēchan maltīmīdīa 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : เนชั่นมัลติมีเดีย, 2549
 
 
Patiwat '49 : kō̧ng bannāthikān ʻAi.ʻEn.ʻEn. / Manoʻt Chœ̄iprasœ̄t rīaprīang
ปฏิวัติ ' ๔๙ : กองบรรณาธิการ ไอ.เอ็น.เอ็น. / มาโนช เชยประเสริฐ เรียบเรียง
Krung Thēp : Rūam dūai chūai kan, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549
 
 
by Somchai Preechasinlapakun
Chiba, Japan : Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization, July 2013
BookBook, OnlineOnline [text, volume]
 
 
Kānsanghān mū thī Krung Thēp : khō̜rīakrō̜ng tō̜ kānsadǣng khwāmrapphitchō̜p phāitai phanthakō̜ranī rawāng prathēt thī Prathēt...
การสังหารหมู่ที่กรุงเทพ : ข้อเรียกร้องต่อการแสดงความรับผิดชอบภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีภาระหน้าที่ในการนำตัวฆาตกรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม : สมุดปกขาว
Krung Thēp : Samnak Kotmāi ʻAmstœ̄dam ʻǣn Bērō̜p, 2553 [2010]
กรุงเทพ : สำนักกฎหมาย อัมสเตอร์ดัม แอนด์ เปรอฟ, 2553
 
 
Bư̄anglưk patiwat 2549
เบื้องลึก ปฏิวัติ 2549
Krung Thēp : Matichon, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549
 
 
Rīap tǣ lưk : ratthapahān 19 Kanyā 49
เรียบแต่ลึก : รัฐปหาร 19 กันยา 49
Krung Thēp : Matichon, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549
 
 
Yutthakān tō̧ lǣ hǣng chāt / Kālip
ยุทธการตอแหลแห่งชาติ / โดย กาหลิบ
by Kālip
กาหลิบ
Krung Thēp : Kōng Bannāthikān Nangsư̄phim Lōk wannī rāiwan, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน, 2550
 
 
Prachāthippatai-- dōi sangkēt / Phit Phongsawat
ประชาธิปไตยฯ โดยสังเกต / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim ʻAmarin, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๕๔
BookBook [text, volume]
 
 
Panhā bānmư̄ang wikrit lang wikrit / Khamnūn Sitthisamān ; Sonthi Limthǭngkun, khamniyom
ปัญหาบ้านเมือง วิกฤตหลังวิกฤต / คำนูญ สิทธิสมาน ; สนธิ ลิ้มทองกุล, คำนิยม
by Khamnūn Sitthisamān
คำนูญ สิทธิสมาน
Krung Thēp : Samnakpim Bān Phraʻāthit, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2550
 
 
Kānmư̄ang Thai lang ratthaprahān / ʻAphisit Wētchāchīwa ; [samphāt phisēt ʻAphisit lang ratthaprahān dōi Čhœ̄msak Pinthō̜ng]
การเมืองไทยหลังรัฐประหาร / อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ; [สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์หลังรัฐประหาร โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง]
by ʻAphisit Wētchāchīwa, 1964-
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2507-
Krung Thēp : Samnakphim Khō̜ Khit Dūai Khon, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ขอคิดด้วยคน , 2550
 
 
Kānmư̄ang Thai lang ratthaprahān : thāng ʻō̧k čhak wikrit kō̧n čha klap mai dai pai mai thưng / dōi ʻAphisit Wētchāchīwa
การเมืองไทยหลังรัฐประหาร : ทางออกจากวิกฤติก่อนจะกลับไม่ได้ ไปไม่ถึง / โดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
by ʻAphisit Wētchāchīwa, 1964-
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
Krung Thēp : Khō̧ khit dūai khon, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ขอคิดด้วยฅน, 2550
 
 
Kū khư̄ pā, khā chư̄ Prēm : ʻammata hǣng Pā Prēm / Wātsanā Nānūam
กูคือป๋าข้าชื่อเปรม : อมตะแห่งป๋าเปรม / วาสนา นาน่วม
by Wātsanā Nānūam
วาสนา นาน่วม
Krung Thēp : Čhatphim dōi Phōt Phaplitching : Čhatčhamnāi dōi Sī ʻEtyūkhēchan, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : จัดพิมพ์โดยโพสต์ พับลิชชิง : จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๕
 
 
by Pintobtang, Prapart
Chiba, Japan : Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization, Nov. 2011
BookBook, OnlineOnline [text, volume]
 
 
Mǣthap krabī sǭn khom Phon.ʻǬ.ʻAnuphong Phaočhindā : lư̄at thahān sư̄a rāchinī phlīchīp phư̄a rātchabanlāng / Watthayā Wai
แม่ทัพกระบี่ซ่อนคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา : เลือดทหารเสือราชินี พลีชีพเพื่อราชบัลลังก์ / วัธยา ไว
by Watthayā Wai
วัธยา ไว
Krung Thēp : Samnakphin Krīn-Panyāyān, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ, ๒๕๕๓
 
 
Prachāthippatai nai sangkhom Thai : 19 Kanyāyon 2549-Kumphāphan 2553 / Thanēt Čharœ̄nmư̄ang
ประชาธิปไตยในสังคมไทย : 19 กันยายน 2549-กุมภาพันธ์ 2553 / ธเนศวร์ เจริญเมือง
by Thanēt Čharœ̄nmư̄ang
ธเนศวร์ เจริญเมือง
Chīang Mai Khana Ratthasāt læ Ratthaprasātsanasāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2554 [2011]
เชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
BookBook [text, volume]
 
 
Lap lūang phrāng phāk 8 : ʻawasān Yinglak? / Wātsanā Nānūam
ลับ ลวง พราง ภาค ๘ : อวสาน ยิ่งลักษณ์? / วาสนา นาน่วม
by Wātsanā Nānūam
วาสนา นาน่วม
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nai khư̄n yayư̄ak / ʻItsarin, Hathaikān, Čhamnong
ในคืนยะเยือก / อิศรินทร์, หทัยกาญจน์, จำนง
by ʻItsarin
อิศรินทร์
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๒
 
 
ʻAmmata hǣng "Pā Prēm" : čhāk patiwat 19 Kanyā... thưng čhutčhop "Thaksin" / Wātsanā Nānūam
อมตะแห่ง "ป๋าเปรม" : จากปฏิวัติ ๑๙กันยาฯ ถึงจุดจบ "ทักษิณ" / วาสนา นาน่วม
by Wātsanā Nānūam
วาสนา นาน่วม
Krung Thēp : Post Books : Čhatčhamnāi dōi Borisat Phōt Phaplitching, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : Post Books : จัดจำหน่ายโดย บริษัท โพดสต์ พับลิชชิง, ๒๕๕๑
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.