National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 19 of 19 Results for subject:"Thailand -- Social conditions -- 20th century."
Sort by:
 
 
by Nonglak Thepsawat
Krung Thep : Samnakphim Mahawitthayalai Thammasat, 2541 [1998]
 
 
Rūam botkhwām thāng wichākān Thaisưksā / bannāthikān, Phithak Nō̜iwangkhlang [and four others]
รวมบทความทางวิชาการไทศึกษา / บรรณาธิการ, พิทักษ์ น้อยวังคลัง [and four others]
[Maha Sarakham] : Khrōngkān Parinyāʻēk Thaisưksā, Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, 2546 [2003]
[Maha Sarakham] : โครงการปริญาเอกไทศึกษา, คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546
BookBook [text, volume]
 
 
Dāp thï mok yū nai čhīwǭn / Naowarat Phongphaibūn
ดาบที่หมกอยู่ในจีวร / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
by Naowarat Phongphaibūn
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
Krungthēp [Bangkok] : Sūan nangsư̄, 2521 [1978]
กรุงเทพฯ [Bangkok] : สวนหนังสือ, ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻUdommakhati khō̜ng khonnumsāo : banthưk Kānsammanā ʻUdommakhati khō̜ng Khonnumsāo rawāng wan thī 24-28 Phrưtsačhikāyon 2514, thī Wat ʻUmōng,...
อุดมคติของคนหนุ่มสาว : บันทึกการสัมมนาอุดมคติของคนหนุ่มสาว ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2514, ที่วัดอุโมงค์, จังหวัดเชียงใหม่
by Sammanā ʻUdommakhati khō̜ng Khonnumsāo, (1971 : Chīang Mai, Thailand)
สัมมนาอุดมคติของคนหนุ่มสาว, (1971 : เชียงใหม่, Thailand)
Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, [1972?]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมล คีมทอง, [1972?]
 
 
Kāp klō̜n wiphāk wičhān sangkhom læ kānmư̄ang Sayām / Nāi Phī ; Wimon Phonlačhan, bannāthikān
กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม / นายผี ; วิมล พลจันทร บรรณาธิการ
by ʻAtsanī Phonlačhan
อัศนี พลจันทร
Krung Thēp : Samnakphim ʻĀn, 2556-2557 [2013]-[2014]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ อ่าน, 2556-2557
BookBook [text, volume]
 
 
Phon. Thō̜ Phonphat Suwannachot, 11 Mēsāyon 2526
พล.ท. พลพัฒก์ สุวรรณะชฏ 11 เมษายน 2526
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phon. Thō̜ Phonphat Suwannachot, 2526 i.e. 1983]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวพลโท พลพัฒก์ สุวรรณะชฏ, 1983]
 
 
Khitthưng Nai Lūang / Plēo Sīngœ̄n ; bannāthikān, Chīeochān Musikkawat
คิดถึงในหลวง / เปลว สีเงิน ; บรรณาธิการ, เชี่ยวชาญ มุสิกวัชร์
by Plēo Sīngœ̄n
เปลว สีเงิน
Nonthaburī : Samnakphim Chō̜. Khachā, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ช. คชา, 2559
BookBook [text, volume]
 
 
Thang sam phraeng / doi Chamlong Simuang
ทางสามแพร่ง / โดย จำลอง ศรีเมือง
by Chamlong Simuang
จำลอง ศรีเมือง
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Chamlong Simuang, 2525 [1982]
กทม. [i.e. กรุงเทพฒหานคร] : จำลอง ศรีเมือง, ๒๕๒๕ [1982]
 
 
Thāng sām phrǣng / dōi Phō̜n. Tō̜. Čhamlō̜ng Sīmư̄ang
ทางสามแพร่ง / โดย พล.ต จำลอง ศรีเมือง
 
 
New Haven, Conn. : Yale University Southeast Asia Studies, c1996
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan Tamrūat ʻĒk Mō̜m Rātchawong Phongphūnkasēm Kasēmsī Thō̜.Mō̜̣. Tō̜.Čhō̜. na...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจเอก หม่อมราชวงศ์ พงศ์พูนเกษม เกษมศรี ท.ม. ต.จ. ณ เมรุวัดธาตุทอง วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phan Tamrūat ʻĒk Mō̜m Rātchawong Phongphūnkasēm Kasēmsī], 2526 [1983]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว พันตำรวจเอก หม่อมราชวงศ์ พงศ์พูนเกษม เกษมศรี], ๒๕๒๑
 
 
by Stengs, Irene
Singapore : Nus Press ; Seattle : Association with University of Washington Press, c2009
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.