National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1018 Results for subject:"Thailand -- Social life and customs."
Sort by:
 
 
by Manop Thanomsi
Krung Thep : Ton`o Kraemmi, 2540 [1997]
 
 
Chœ̄ngʻat watthanatham / Chūsak Phattharakunwanit
เชิงอรรถวัฒนธรรม / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
by Chūsak Phattharakunwanit
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
Krung Thēp : Samnakphim Wiphasa, 2546 [2003]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ วิภาษา, 2546 [2003]
BookBook [text, volume]
 
 
Kračhok hok dān / rīaprīang dōi Čhulāphit Manīwong
กระจกหกด้าน / เรียบเรียงโดย จุฬาพิช มณีวงค์
by Čhulāphit Manīwong
จุฬาพิช มณีวงค์
Krung Thēp : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
by `Anek Nawikkamun, 1953-
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Samnakphim Saengdaet, 2534 [1991]
 
 
by Manop Kaeosanit
Krung Thep : Samnakphim Buk Baeng, 2541 [1998]
 
 
 
by Duang Prakhuongkua
Krung Thep ... : Samnakphim Sinlapa Wannakam : Thanaban chatchamnai, 2531 [1988]
 
 
 
by Waraphon Chiwachaisak
[Bangkok] : Sathaban Thaisuksa, Fai Wichai, Chulalongkonmahawitthayalai, 2534 [1991]
 
 
by Seni Sauvapong, 1918-
Chiang Mai : Sun Nangsu Chiang Mai : Buraphasan phuchatchamnai, [1978]
 
 
Phī pā dong phū čhaopū khunnam : rūam botkhwām thī tīphim nai nangsư̄ Matichon bot thēknōlōyī chāobān Khō̜lam "Phūmpanyā...
ผีป่าดงภูเจ้าปู่ขุนน้ำ : รวมบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือมติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน คอลัมน์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๐ / บุญยงค์ เกตุเทศ
by Bunyong Kētthēt
บุญยงค์ เกตุเทศ
Mahā Sārakhām : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, 2550 [2007]
มหาสารคาม : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550
 
 
[Bangkok] : Samnakngan Khana Kammakan Watthanatham haeng Chat, 2540 [1997]
 
 
 
 
 
Praphēnī watthanatham Thai læ khw̄amchư̄a / Banthœ̄ng Phāphičhitʼ
ประเพณี วัฒนธรรมไทย และความเชื่อ / บรรเทิง พาพิจิตร
by Banthœ̄ng Phāphičhit
บรรเทิง พาพิจิตร
Krung Thēp : ʻŌdīan Satō, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.